Gondolas là gì

Mục lục nội dung

Thông tin thuật ngữ gondolas tiếng Tây Ban Nha

Định nghĩa – Khái niệm

gondolas tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ gondolas trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gondolas tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

 • {gondola} thuyền đáy bằng (để dạo chơi ở những sông đào trong thành phố Vơ,ni,dơ), giỏ khí cầu

Thuật ngữ liên quan tới gondolas

 • prometais tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • mosaica tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • deportarian tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • accionáramos tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • enjuagabamos tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • desaguareis tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • mofas tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • derribase tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • continuabamos tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • reembolso tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • heria tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • soportáremos tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • administrarian tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • cuota tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • nos despertariamos tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của gondolas trong tiếng Tây Ban Nha

gondolas có nghĩa là:  {gondola} thuyền đáy bằng (để dạo chơi ở những sông đào trong thành phố Vơ,ni,dơ), giỏ khí cầu

Đây là cách dùng gondolas tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ gondolas tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Bạn đang đọc: Gondolas là gì

Bạn đang đọc : Gondolas là gì

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

Tiếng Tây Ban Nha là gì?    Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn từ chính thức, do sự mở mang của những kinh tế tài chính kinh tế tài chính trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn quốc tế, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên quốc tế. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng đa số ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo .

Rate this post