Bảng Chữ Cái Tiếng Anh Phiên Âm, Cách Đọc, Đánh Vần (Easy)

Bắt đầu học tiếng Anh, bạn chưa biết bắt đầu từ đâu? Vậy Anh ngữ Ms Hoa khuyên bạn hãy khởi đầu với bảng chữ cái và cách đọc bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy tham khảo ngay những phương pháp đọc và ứng dụng của bảng chữ cái này nha.

I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

1. Khái niệm

Bảng chữ cái tiếng Anh (English alphabet) hiện đại là một bảng chữ cái Latinh gồm 26 kí tự được sắp xếp theo 1 thứ tự cụ thể như bảng dưới đây. Ngoài cách viết thông thường bảng chưc cái tiếng Anh cũng có bảng chữ cái thường và bảng chữ cái được viết hoa được Anh ngữ Ms Hoa ghi tại 2 bảng dưới đây. 

Bảng chữ cái tiếng anh viết hoa

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P.
Q.
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bảng chữ cái tiếng anh viết thường

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Trên đây là hình dạnh của chữ in cơ bản, còn trong thực tiễn, hình dạng đúng mực của vần âm trên ấn phẩm tùy thuộc vào bộ chữ in được phong cách thiết kế. Hình dạng của vần âm khi viết tay rất là phong phú .
Tiếng Anh viết sử dụng nhiều diagraph như ch, sh, th, wh, qu, … mặc dầu ngôn từ này không xem chúng là những mẫu tự riêng không liên quan gì đến nhau trong bảng vần âm. Người dùng tiếng Anh còn sử dụng dạng chữ ghép truyền thống cuội nguồn là æ và œ .

Một số dạng bảng chữ cái cách điệu cho trẻ em:

bảng chữ cái tiếng anh

bảng chữ cái tiếng anh - anh ngữ ms hoa

( Minh họa hình ảnh bảng vần âm tiếng anh )

➣ Xem thêm: 44 âm cơ bản trong tiếng Anh

2. Mức độ quan trọng và tần suất sử dụng của từng kí tự

Chữ cái thường Open nhiều nhất trong tiếng Anh là chữ E được sử dụng trong nhiều kí tự khác nhau và vần âm ít dùng nhất là chữ Z. Danh sách dưới đây cho thấy tần suất tương đối của những vần âm trong một văn bản tiếng Anh nhìn chung dưới sự nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích của tác giả Robert Edward Lewand dẫn ra :
A
8,17 %
N
6,75 %
B
1,49 %
O
7,51 %
C
2,78 %
P.
1,93 %
D
4,25 %
Q.
0,10 %
E
12,70 %
R
5,99 %
F
2,23 %
S
6,33 %
G
2,02 %
T
9,06 %
H
6,09 %
U
2,76 %
I
6,97 %
V
0,98 %
J
0,15 %
W
2,36 %
K
0,77 %
X
0,15 %
L
4,03 %
Y
1,97 %
M
2,41 %
Z
0,07 %

II. BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH VÀ CÁCH ĐỌC

1. Phân loại bảng chữ cái tiếng anh

Trong bảng vần âm tiếng Anh có :

  • 5 nguyên âm: a, e, o, i, u
  • 21 phụ âm: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

Các nguyên âm và phụ âm đơn có cách đọc khá đơn thuần, tuy nhiên khi chúng được ghép với nhau lại hoàn toàn có thể tạo nên những cách phát âm khác nhau lên tới 44 cách phát âm khi ghép từ cơ bản .

Video ra mắt về bảng vần âm tiếng anh và cách đọc

Với từng trường hợp ghép âm cụ thể bạn lại có thể phát âm khác 1 chút, nên bạn tuyệt đối không được sử dụng cách phát âm đơn này để làm tiêu chuẩn cho cách phát âm các từ khác nhau. Để đọc chính xác được từ, chữ cụ thể bạn phải sử dụng từ điển tin cậy để tra cứu cách đọc và sử dụng phiên âm quốc tế của chúng để đọc chuẩn.
➣  Xem thêm: Sách dạy phát âm Pronunciation in Use

2. Cách phát âm bảng chữ cái tiếng Anh

Cách phát âm bảng vần âm trong tiếng Anh được cố định và thắt chặt cho từng từ. Tuy nhiên, với mỗi kí tự khác nhau khi được ghép cùng nhau lại hoàn toàn có thể có cách phát âm khác nhau. Hãy cùng Anh ngữ Ms Hoa xem 2 bảng phát âm sau :

➣ Bảng chữ cái tiếng anh và phiên âm quốc tế

STT

Chữ thường

Chữ hoa

Tên chữ

Phát âm

1
a
A
A
/ eɪ /
2
b
B
Bee
/ biː /
3
c
C
Cee
/ siː /
4
d
D
Dee
/ diː /
5
e
E
E
/ iː /
6
f
F
Ef ( Eff nếu là động từ )
/ ɛf /
7
g
G
Jee
/ dʒiː /
8
h

H

Aitch
/ eɪtʃ /
Haitch
/ heɪtʃ /
9
i
I
I
/ aɪ /
10
j
J
Jay
/ dʒeɪ /
Jy
/ dʒaɪ /
11
k
K
Kay
/ keɪ /
12
l
L
El hoặc Ell
/ ɛl /
13
m
M
Em
/ ɛm /
14
n
N
En
/ ɛn /
15
o
O
O
/ oʊ /
16
p
P.
Pee
/ piː /
17
q
Q.
Cue
/ kjuː /
18
r
R
Ar
/ ɑr /
19
s
S
Ess ( es – )
/ ɛs /
20
t
T
Tee
/ tiː /
21
u
U
U
/ juː /
22
v
V
Vee
/ viː /
23
w
W
Double-U
/ ˈdʌbəl. juː /
24
x
X
Ex
/ ɛks /
25
y
Y
Wy hoặc Wye
/ waɪ /

26
z
Z
Zed
/ zɛd /
Zee
/ ziː /
Izzard
/ ˈɪzərd /

 Bảng chữ cái tiếng anh và cách phát âm theo phiên âm tiếng Việt ( Gần giống)

Nếu đọc bảng vần âm được phiên âm theo chuẩn quốc tế hoàn toàn có thể khiến bạn gặp nhiều yếu tố thì việc tìm hiểu thêm phiên âm tiếng Việt này sẽ tương hỗ bạn rất nhiều trong việc cải tổ và làm quen với cách đọc bảng vần âm. Lưu ý : Cách đọc bảng vần âm theo phiên âm tiếng Việt này chỉ mang đặc thù gợi ý và giống tới 80 % cách bạn phát âm trong thực tiễn. Bạn chỉ nên sử dụng bảng dưới đây để làm gợi ý giúp bạn dễ nhớ và dễ phát âm hơn, không phải là quy chuẩn phát âm trong tiếng Anh nha .

Chữ cái tiếng Anh

Cách đọc theo tiếng Việt

Chữ cái tiếng Anh

Cách đọc theo tiếng Việt

A
Ây
N
En
B
Bi
O
Âu
C
Si
P.
Pi
D
Di
Q.
Kiu
E
I
R
A
F
Ép
S
Ét
G
Dzi
T
Ti
H
Ét’s
U
Diu
I
Ai
V
Vi
J
Dzei
W
Đắp liu
K
Kêy
X
Esk s
L
Eo
Y
Quai
M
Em
Z
Diét

FAQ (Một số câu hỏi thường gặp về bảng chữ cái trong tiếng anh)

01. Bảng chữ cái tiếng anh có bao nhiêu chữ?

Trả lời: Bảng chữ cái tiếng anh có 26 chữ nhé các em!

02. Làm sao để nhớ bảng chữ cái trong tiếng anh?

Trả lời : Các em hoàn toàn có thể học bảng vần âm tiếng anh qua bài hát nhé. Rất dễ học và dễ nhớ nữa .

Bài viết liên quan

Rate this post