Hạ sĩ quan là gì?

Trong Quân đội nhân dân có khá nhiều cấp bậc mang tính trìu tượng mà người ngoài ngành khó có thể phân biệt được, ví dụ như hạ sĩ quan, sĩ quan… Do đó quan nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Hạ sĩ quan là gì?

Hạ sĩ quan là gì?

Tại khoản 5 Điều 2 Luật Công an nhân dân 2018 có pháp luật Hạ sĩ quan, chiến sỹ nghĩa vụ và trách nhiệm là công dân Nước Ta thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, Binh nhất, Binh nhì .
Hạ sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta là quân nhân có quân hàm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ .

Quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ

Quân hàm và chức vụ của Hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định như sau:

Bạn đang đọc: Hạ sĩ quan là gì?

1. Binh nhất, binh nhì : chiến sỹ .
2. Hạ sĩ, binh nhất : Phó tiểu đội trưởng .
3. Trung sĩ, hạ sĩ : Tiểu đội trưởng .
4. Thượng sĩ, trung sĩ : Phó trung đội trưởng, tiểu đội trưởng .
Ngoài ra, việc phong, thăng, giáng và tước cấp bậc quân hàm, chỉ định chức vụ, giáng chức, không bổ nhiệm của hạ sĩ quan, binh sĩ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lao lý .

Ngoài giải đáp cho Qúy khách về Hạ sĩ quan là gì? Thì với nội dung tiếp theo của bài viết, Luật Hoàng Phi sẽ tiếp tục cung cấp cho Qúy khách các thông tin khác liên quan đến vấn đề này.

Sĩ quan quân đội là gì?

Sĩ quan quân đội được hiểu là cán bộ thuộc lực lượng Vũ trang nhân dân như quân đội, công an hoặc công an của một vương quốc có chủ quyền lãnh thổ, hoạt động giải trí trong lĩnh cực quân sự chiến lược và đảm nhiệm những chức vụ của chỉ huy chỉ huy. Ngoài ra đó là quản trị trực tiếp một số ít trách nhiệm khác được Nhà nước của một Quốc gia đó giao phong theo thăng cấp những quân hàm Úy, Tá, Tướng .
Ở Nước Ta, sĩ quan được hiểu là những người cán bộ công tác làm việc và thao tác thường trực Đảng Cộng sản Việt Nam, có nghĩa vụ và trách nhiệm chính là Giao hàng cho Nhà nước Nước Ta trong nghành quân sự chiến lược, được xác lập là lực lượng nòng cốt giúp thiết kế xây dựng Quân đội Nhân dân Nước Ta vững mạnh .

Các nhóm ngành sĩ quan quân đội

Tại Điều 9 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta thì những nhóm ngành sĩ quan quân đội được lao lý như sau :
– Sĩ quan chỉ huy và tham mưu : có vai trò là đảm nhiệm công tác làm việc tác chiến, đào tạo và giảng dạy và thiết kế xây dựng lực lượng, ngoài những họ hoàn toàn có thể được chỉ định làm những trách nhiệm khác theo nhu yếu của tổ chức triển khai .
– Sĩ quan chính trị : Có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ công tác làm việc chính trị trong quân đội, công tác làm việc Đảng .
– Sĩ quan phục vụ hầu cần : đảm nhiệm công tác làm việc tương quan phục vụ hầu cần trong quân đội và hoàn toàn có thể giữ những chức vụ khác theo nhu yếu của tổ chức triển khai .
– Sĩ quan kỹ thuật : đảm nhiệm những công tác làm việc kỹ thuật trong quân đội và cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm những việc làm khác theo nhu yếu của tổ chức triển khai .
– Sĩ quan trình độ khác : đảm nhiệm những việc làm những công tác làm việc không thuộc 4 nhóm ngành trên như sĩ quan quân pháp, sĩ quan thú ý, …
Mỗi nhóm ngành sĩ quan lại có những đặc thù và đặc trưng việc làm khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu chung của sĩ quan quân đội hướng đến đều là Giao hàng nhân dân và bảo vệ tổ quốc Việt Nam .

Quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

– Vể trách nhiệm

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cấp dưới trực thuộc quyền về những mệnh lệnh mà mình đưa ra hay việc thực hiện nhiệm vụ của cấp trên và khi cấp dưới thuộc quyền quản lý của mình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, sĩ quan quân đôi sẽ làm những công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy, quản trị và tổ chức triển khai thực thi mọi trách nhiệm của đơn vị chức năng theo chức trách được giao .

– Về nghĩa vụ

+ Sĩ quan quân đội luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu hi sinh, đứng lên để bảo vệ tổ quốc và chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và tham gia vào công cuộc thiết kế xây dựng quốc gia .
+ Luôn giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao vốn kỹ năng và kiến thức của bản thân để triển khai xong tốt nhất trách nhiệm được giao
+ Tuyệt đối trung thành với chủ, phục tùng mệnh lệnh và chấp hành một cách nghiêm chỉnh những điều lệ, điều lệnh, lao lý của quân đội, giữ gìn bí hiểm vương quốc, bí hiểm quân sự chiến lược
+ Luôn luôn gương mẫu chấp hành và hoạt động mọi người noi theo

– Về quyền lợi

Sĩ quan quân đội sẽ được bảo vệ những quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và những luật có tương quan khác. Ngoài ra học sẽ được nhà nước bảo vệ về những chủ trương và chính sách đãi ngộ tương thích với đặc thù và đặc trưng của việc làm .

Điều kiện trở thành sĩ quan quân đội

– Phải là người có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với chủ với tổ quốc và nhân dân, trung thành với chủ với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Ngoài ra đó còn phải là người có niềm tin cách mạng, luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để triển khai xong tốt trách nhiệm được giao .
– Phẩm chất đạo đức cách mạng, chí công vô tư, gương mẫu trong mọi hoạt động giải trí, đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương và pháp lý
– Có trình độ khoa học quân sự chiến lược, chính trị và năng lực vận dụng chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
– Lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe thể chất tương thích
Tiếp đó để đơn cử hơn thì pháp lý chuyên ngành có pháp luật tương quan đến độ tuổi :
– Cấp úy : nữ 46, nam 46
– Thiếu tá : nữ 48, nam 48
– Trung tá : nữ 51, nam 51
– Thượng tá : nữ 51, nam 54

– Đại tá: nữ 55, nam 57

– Cấp tướng : Nữ 55, nam 57
Ngoài ra, trong quân đội khi sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức và giỏi về trình độ nhiệm vụ, có tình hình sức khỏe thể chất tốt, tự nguyện muốn thao tác thì hoàn toàn có thể lê dài tuổi ship hàng được pháp luật tại khoản 1. Tuy nhiên, điều này sẽ không khéo dài quá 5 năm ( trừ trường hợp đặc biệt quan trọng ) .

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Hạ sĩ quan là gì? Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

Rate this post