hàm lượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một chủng M. elephantis, Lipa, chứa hàm lượng GC 67,8% và kích thước bộ gen là 5,19 Mb.

A strain of M. elephantis, Lipa, contains a G-C content of 67.8%, and a genome size of 5.19 Mb.

Bạn đang đọc: hàm lượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

Với hàm lượng 20 mg liti/kg trong vỏ trái đất, liti là nguyên tố phổ biến thứ 25.

At 20 mg lithium per kg of Earth’s crust, lithium is the 25 th most abundant element .

WikiMatrix

Cô bé đã làm nhiều xét nghiệm máu và hàm lượng cortisol ở mức bình thường.

She’s had multiple blood tests, and none show abnormal cortisol levels.

OpenSubtitles2018. v3

Hàm lượng men gan ALT của cô bé cao hơn mức cho phép 20 lần.

Her ALT is 20 times normal, transaminases and PTs, way up .

OpenSubtitles2018. v3

Thiếu magiê (Magnesium deficiency) là một rối loạn điện giải với hàm lượng magiê thấp trong cơ thể.

Magnesium deficiency is an electrolyte disturbance in which there is a low level of magnesium in the body.

WikiMatrix

Hàm lượng rubidi trong khoáng vật thường được tính và xác định theo Rb2O.

The rubidium content in minerals is often calculated and quoted in terms of Rb2O.

WikiMatrix

& Khớp Ô điều khiển vào Hàm Lượng giác

& Fit Widget to Trigonometric Functions

KDE40. 1

Các loại rau như khoai tây và ngô cũng nên tránh do hàm lượng tinh bột cao.

Vegetables such as potatoes and corn should also avoided due to their high starch content.

WikiMatrix

Nồng độ kẽm ở mức 2 ppm ảnh hưởng xấu đến hàm lượng ôxy trong máu cá.

Concentrations of zinc as low as 2 ppm adversely affects the amount of oxygen that fish can carry in their blood.

WikiMatrix

Hàm lượng stronti trung bình trong nước biển là 8 mg/l.

The mean strontium content of ocean water is 8 mg/l.

WikiMatrix

Chúng có khả năng kháng bệnh cao, do lớp vỏ bảo vệ dày và hàm lượng tanin cao.

They are highly resistant to disease, due to a thick protective bark and high tannin content.

WikiMatrix

Sữa sẽ được dùng thay vì nước, khiến cho miếng bánh dễ ăn, hàm lượng bột mềm hơn.

Milk used instead of water will, as it does for ordinary bread, yield a softer dough.

WikiMatrix

Vanadinit khi chứa hàm lượng cao tạp chất arsenic thì được gọi là endlichit.

Vanadinite when containing a high amount of the arsenic impurity is known as endlichite.

WikiMatrix

Neodymi, một kim loại đất hiếm, có mặt trong Misch metal ở hàm lượng tới khoảng 18%.

Neodymium, a rare-earth metal, was present in the classical mischmetal at a concentration of about 18%.

WikiMatrix

Hàm lượng khí nhà kính trong không khí đã cao hơn cách đây hàng triệu năm.

Concentrations of greenhouse gases in the atmosphere are already higher than they’ve been for millions of years.

ted2019

Loại thứ hai là shio mirin, chứa hàm lượng cồn dưới 1.5% để tránh thuế đồ uống có cồn.

The second is shio mirin, which contains alcohol as low as 1.5% to avoid alcohol tax.

WikiMatrix

Được rồi, thế hàm lượng sắt vứt đi đâu?

Okay, so where does iron fit in?

OpenSubtitles2018. v3

Các hợp kim này thường có hàm lượng bạc 8–10%.

Such alloys usually have a silver content of 8–10%.

WikiMatrix

Các hàm lượng giác dùng góc theo đơn vị độ

Trigonometric functions use degree mode for angles

KDE40. 1

Khoáng vật này có tính phóng xạ do chứa urani với hàm lượng khoảng 6%.

It is radioactive due to its uranium content ( around 6 % ) .

WikiMatrix

Toàn bộ lúa mì trắng có hàm lượng dinh dưỡng tương tự như toàn bộ lúa mì đỏ.

White whole wheat has almost the same nutrient content as red whole wheat.

WikiMatrix

Ở đây, thực vật tiến hóa có khả năng chịu một hàm lượng kim loại cao trong đất.

Here, plants evolve that have resistance to high levels of metals in the soil.

WikiMatrix

Hàm lượng Creatinine ở mức nào?

Where’s his creatinine?

OpenSubtitles2018. v3

Hàm lượng nước trong cơ thể trẻ giảm xuống còn 65% khi chúng lên một.

But their water composition drops to 65% by their first birthday.

ted2019

Thịt có hàm lượng dầu khoảng 25%.

Fuel saving will be around 25%.

WikiMatrix

Rate this post