Hàm số đồng biến trên R hàm số nghịch biến trên R – Toán Thầy Định

Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R là một trong các dạng toán về sự đơn điệu của hàm số. Bởi R cũng là một khoảng từ âm vô cực đến dương vô cực nên đây là một trường hợp riêng của dạng toán hàm số đơn điệu trên một khoảng. Đối với dạng toán này chúng ta nên nắm được điều kiện để hàm số đơn điệu trên R. Đồng thời cũng cần nhớ một số trường hợp đặc biệt để vận dụng giải nhanh. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết nhanh dạng toán này. Cùng theo dõi nhé!

HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN TRÊN R HÀM SỐ NGHỊCH BIẾN TRÊN R

Trước tiên tất cả chúng ta cần biết rằng điều kiện kèm theo để hàm số y = f ( x ) đồng biến trên R thì điều kiện kèm theo thứ nhất là hàm số phải xác lập trên R đã .
Giả sử hàm số y = f ( x ) xác lập và liên tục và có đạo hàm trên R. Khi đó hàm số y = f ( x ) đơn điệu trên R khi và chỉ khi thỏa mãn nhu cầu hai điều kiện kèm theo sau :

✔ Hàm số y=f(x) xác định trên R.

✔ Hàm số y=f(x) có đạo hàm không đổi dấu trên R.

Ở điều kiện kèm theo thứ 2 tất cả chúng ta cần quan tâm là y ’ hoàn toàn có thể bằng 0 nhưng chỉ được bằng 0 tại hữu hạn điểm ( hoặc số điểm mà đạo hàm bằng 0 là tập đếm được ) .
Một số trường hợp đơn cử tất cả chúng ta cần phải nhớ về điều kiện kèm theo đơn điệu trên R :

✔ Đối với hàm số đa thức bậc 1:

điều kiện để hàm số y=ax+b đồng biến

✔ Đối với hàm số đa thức bậc 3:

Điều kiện để hàm số bậc 3 đồng biến trên r

✔ Hàm số đa thức bậc chẵn không thể đơn điệu trên R được.

Ví dụ:

Cho hàm số y = x³ + 2 ( m-1 ) x² + 3 x – 2. Tìm m để hàm đã cho đồng biến trên R .

Lời giải: 

Để y = x³ + 2 ( m-1 ) x² + 3 x – 2 đồng biến trên R thì ( m-1 ) ²-3. 3 ≤ 0 ⇔ – 3 ≤ m-1 ≤ 3 ⇔ – 2 ≤ m ≤ 4 .

Các bạn cần lưu ý với hàm đa thức bậc 3 có chứa tham số ở hệ số bậc cao nhất thì chúng ta cần xét trường hợp hàm số suy biến.

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số

Ví dụ:

Cho hàm số y = mx³-mx² – ( m + 4 ) x + 2. Xác định m để hàm số đã cho nghịch biến trên R .

Lời giải: 

Ta xét trường hợp hàm số suy biến. Khi m = 0, hàm số trở thành y = – x + 2. Đây là hàm bậc nhất nghịch biến trên R. Vậy m = 0 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu bài toán .
Với m ≠ 0, hàm số là hàm đa thức bậc 3. Do đó hàm số nghịch biến trên R khi và chỉ khi m < 0 đồng thời m² + 3 m ( m + 4 ) ≤ 0. Giải những điều kiện kèm theo ra ta được - 3 ≤ m < 0 . Kết hợp 2 trường hợp ta được - 3 ≤ m ≤ 0 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu bài toán .

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Tìm khoảng chừng đồng biến nghịch biến của hàm số .
Hàm số liên tục
Hàm số –

Rate this post