happy tiếng Anh là gì?

happy tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng happy trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ happy tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm happy tiếng Anh
happy
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ happy

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: happy tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

happy tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ happy trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ happy tiếng Anh nghĩa là gì.

happy /’hæpi/

* tính từ
– vui sướng, vui lòng (một công thức xã giao)
=I shall be happy to accept your invitation+ tôi sung sướng nhận lời mời của ông
– may mắn, tốt phúc
– sung sướng, hạnh phúc
=a happy marriage+ một cuộc hôn nhân hạnh phúc
– khéo chọn, rất đắt, rất đúng, tài tình (từ, thành ngữ, câu nói…); thích hợp (cách xử sự…)
=a happy rectort+ câu đối đáp rất tài tình
=a happy guess+ lời đoán rất đúng
– (từ lóng) bị choáng váng, bị ngây ngất (vì bom…)

Thuật ngữ liên quan tới happy

Tóm lại nội dung ý nghĩa của happy trong tiếng Anh

happy có nghĩa là: happy /’hæpi/* tính từ- vui sướng, vui lòng (một công thức xã giao)=I shall be happy to accept your invitation+ tôi sung sướng nhận lời mời của ông- may mắn, tốt phúc- sung sướng, hạnh phúc=a happy marriage+ một cuộc hôn nhân hạnh phúc- khéo chọn, rất đắt, rất đúng, tài tình (từ, thành ngữ, câu nói…); thích hợp (cách xử sự…)=a happy rectort+ câu đối đáp rất tài tình=a happy guess+ lời đoán rất đúng- (từ lóng) bị choáng váng, bị ngây ngất (vì bom…)

Đây là cách dùng happy tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ happy tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

happy /’hæpi/* tính từ- vui sướng tiếng Anh là gì?
vui lòng (một công thức xã giao)=I shall be happy to accept your invitation+ tôi sung sướng nhận lời mời của ông- may mắn tiếng Anh là gì?
tốt phúc- sung sướng tiếng Anh là gì?
hạnh phúc=a happy marriage+ một cuộc hôn nhân hạnh phúc- khéo chọn tiếng Anh là gì?
rất đắt tiếng Anh là gì?
rất đúng tiếng Anh là gì?
tài tình (từ tiếng Anh là gì?
thành ngữ tiếng Anh là gì?
câu nói…) tiếng Anh là gì?
thích hợp (cách xử sự…)=a happy rectort+ câu đối đáp rất tài tình=a happy guess+ lời đoán rất đúng- (từ lóng) bị choáng váng tiếng Anh là gì?
bị ngây ngất (vì bom…)

Rate this post