Tin học 9 Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử – Học hỏi Net

1. Tóm tắt ký thuyết

1.1. Thư điện tử là gì?

 • Khái niệm : Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính trải qua những “ hộp thư điện tử ” .
 • Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử : Ngân sách chi tiêu thấp, thời hạn chuyển gần như tức thời, một người hoàn toàn có thể gửi đồng thời cho nhiều người khác, hoàn toàn có thể gửi kèm tệp … .

1.2. Hệ thống thư điện tử

Hình 1. Quá trình chuyển thư

Các bước gửi thư truyền thống:

 • Bước 1 : Người gửi bỏ thư đã có địa chỉ đúng mực của người nhận vào thùng thư
 • Bước 2 : Nhân viên bưu điện tại TP.HN tập hợp mọi thư cần gửi vào thành phố Hồ Chí Minh
 • Bước 3 : Thư được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống luân chuyển của bưu điện
 • Bước 4 : Nhân viên bưu điện tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến tay người nhận

Hình 2. Minh hoạ việc gửi và nhận thư điện tử

Quá trình gửi thư điện tử:

 • Bước 1. Thư được soạn tại máy của người gửi
 • Bước 2. Thư được gửi tới sever thư điện tử của người gửi
 • Bước 3. Máy chủ thư điện tử của người gửi chuyển thư đến sever thư điện tử của người nhận qua mạng máy tính ( Internet )
 • Bước 4. Máy chủ thư điện tử của người nhận chuyển thư vào hộp thư của người nhận

Như vậy, trong hệ thống thư điện tử :

1.3. Mở tài khoản, gửi và nhận thư điện tử

a. Mở tài khoản thư điện tử

 • Để gửi, nhận thư điện tử trước hết phải mở thông tin tài khoản thư điện tử. Có thể mở thông tin tài khoản thư điện tử với nhà sản xuất dịch vụ thư điện tử không lấy phí như : yahoo, google, …
 • Sau khi mở thông tin tài khoản thư điện tử, người dùng sẽ được nhà sản xuất dịch vụ thư điện tử cấp một hộp thư điện tử trên sever thư điện tử. Cùng với hộp thư, người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu dùng để truy vấn vào hộp thư điện tử. Mỗi hộp thư được gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng :

@

Chú ý : Hai hộp thư thuộc cùng nhà sản xuất dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Do vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử sẽ là duy nhất trên khoanh vùng phạm vi toàn thế giới .

b. Nhận và gửi thư

Các bước truy vấn vào hộp thư điện tử :

 • Bước 1. Truy cập website phân phối dịch vụ thư điện tử
 • Bước 2. Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập ( tên người dùng ), mật khẩu rồi nhấn Enter ( hoặc nháy vào nút đăng nhập )

Hình 3. Đăng nhập hộp thư điện tử

Chức năng chính của dịch vụ thư điện tử :

 • Mở và xem list những thư đã nhận và được lưu trong hộp thư
 • Mở và đọc nội dung của một bức thư đơn cử
 • Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người
 • Trả lời thư
 • Chuyển tiếp thư cho một người khác

2. Bài tập minh họa

Câu 1. Thư điện tử là gì?

Hướng dẫn giải:

Thư điện tử Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính trải qua những hộp thư điện tử

Câu 2. Trình bày hệ thống thư điện tử?

Hướng dẫn giải:

Hệ thống thư điện tử : Các sever được thiết lập ứng dụng quản lí thư điện tử, được gọi là sever điện tử, sẽ là bưu điện, còn hệ thống luân chuyển của bưu điện chính là mạng máy tính. Cả người gửi và người nhận đều sử dụng máy tính với những ứng dụng thích hợp để soạn và gửi, nhận thư .

Câu 3. Cách mở tài khoản thư điện tử?

Hướng dẫn giải:

Mở thông tin tài khoản thư điện tử :

 • Sử dụng yahoo, google, … để mở thông tin tài khoản điện tử không tính tiền
 • Nhà cung ứng dịch vụ sẽ phân phối 1 hộp thư điện tử trên sever điện tử
 • Cùng với hộp thư, người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu dùng để truy vấn thư điện tử
 • Hộp thư được gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng : @

Câu 4. Trình bày các bước truy cập vào hộp thư điện tử?

Hướng dẫn giải:

Các bước truy vấn vào hộp thư điện tử :

 • Truy cập website cung ứng dịch vụ thư điện tử
 • Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đănh nhập ( tên người dùng ), mật khẩu rồi nhấn Enter ( hoặc nháy vào nút đăng nhập )

Câu 5. Chức năng chính của dịch vụ thư điện tử là gì?

Hướng dẫn giải:

Chức năng chính của dịch vụ thư điện tử :

 • Mở và xem list những thư đã nhận và được lưu trong hộp thư
 • Mở và đọc nội dung của một bức thư đơn cử
 • Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người
 • Trả lời thư
 • Chuyển tiếp thư cho một người khác

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Môt tả hoạt động vủa thư điện tử.

Câu 2: Liệt kê thao tác làm việc với thư điện tử.

Câu 3: Lấy 3 ví dụ địa chỉ thư điện tử.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

1. Gõ tên đăng nhập và mật khẩu
2. Truy cập vào trang Web phân phối dich vụ thư điện tử
3. Mở Internet
4. Nháy chuột vào nút Đăng nhập
A. 1 – 2 – 3 – 4
B. 3 – 2 – 1 – 4
C. 4 – 3 – 2 – 1
D. 2 – 3 – 1 – 4

Câu 2: Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát?

A. @
B. @
C. @
D.

Câu 3: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là:

A. www.google.com.vn
B. www.yahoo.com
C. www.gmail.com
D. B và C đúng

Câu 4: Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là:

A. Chi tiêu thấp và thời hạn chuyển gần như tức thì
B. Có thể gởi thư kèm tệp tin
C. Một người hoàn toàn có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người
D. Tất cả những ý trên đều đúng

Câu 5: Địa chỉ thư điện tử được phân cách bởi kí hiệu:

A. USD
B. @
C. #
D. và

Câu 6: Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng:

A. Số
B. Kí tự
C. Media
D. Audio

Câu 7: Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?

A. gmail. com @ alpha2010
B. alpha2010 @ gmail
C. [email protected]
D. alpha.gmail.com

Câu 8: Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tệp tin đính kèm theo thư hoàn toàn có thể chứa virút, vậy nên cần kiểm tra virút trước khi sử dụng
B. Hai người hoàn toàn có thể có địa chỉ thư giống nhau, ví dụ [email protected]
C. Một người hoàn toàn có thể gửi thư cho chính mình, nhiều lần
D. Có thể gửi 1 thư đến 10 địa chỉ khác nhau

Câu 9: Để tạo một hộp thư điện tử mới:

A. Người sử dụng phải có sự được cho phép của cơ quan quản lý dịch vụ Ineternet
B. Người sử dụng phải có tối thiểu một địa chỉ Website
C. Người sử dụng không hề tạo cho mình một hộp thư mới
D. Người sử dụng hoàn toàn có thể ĐK qua những nhà sản xuất dịch vụ Internet hoặc trải qua những địa chỉ Website không lấy phí trên Internet tại bất kể đâu trên quốc tế

Câu 10: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

A. www.vnexpress.net
B. [email protected]
C. http://www.mail.google.com
D. Tất cả những địa chỉ trên

4. Kết luận

Sau khi học xong bài này, các em cần ghi nhớ:

 • Thư điện tử là một ứng dụng của Internet được cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính .
 • Mỗi địa chỉ thư điện tử là tên của một hộp thư điện tử và là duy nhất trên toàn quốc tế .
 • Dịch Vụ Thương Mại thư điện tử được cho phép nhận và đọc thư, viết và gửi thư, vấn đáp thư và chuyển tiếp thư cho người khác .
Rate this post