Hiệp định tránh đánh thuế hai lần DTAAs là gì?

Với mục đích giảm bớt các hàng rào thuế quan trong tự do thương mại trên thế giới, hiện nay, nhiều quốc gia đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần, trong đó có Việt Nam. Vậy hiệp định tránh đánh thuế hai lần DTAAs là gì? và nội dung cơ bản của hiệp định như thế nào sẽ được chúng tôi giải đáp cụ thể qua bài viết dưới đây.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần DTAAs là gì?

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần DTAAs là Điều ước quốc tế được kí kết giữa hai chủ thể của luật quốc tế (chủ yếu là quốc gia) nhằm tránh việc đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với thu nhập và thuế tài sản.

Mục đích ký kết những Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm mục đích vô hiệu việc đánh thuế trùng bằng cách :

– Miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc

– Khấu trừ số thuế mà đối tượng người tiêu dùng cư trú Nước Ta đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Nước Ta .
Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và tương hỗ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Nước Ta với cơ quan thuế những nước / vùng chủ quyền lãnh thổ trong công tác làm việc quản trị thuế quốc tế nhằm mục đích ngăn ngừa việc trốn lậu thuế so với những loại thuế đánh vào thu nhập và vào gia tài .
Để tạo thuận tiện cho người nộp thuế trong việc hiểu và vận dụng những pháp luật của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Nước Ta với những nước / vùng chủ quyền lãnh thổ, Bộ Tài chính đã phát hành Thông tư số 205 / 2013 / TT-BTC ngày 24/12/2013 hướng dẫn triển khai những Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế so với những loại thuế đánh vào thu nhập và gia tài giữa Nước Ta với những nước và vùng chủ quyền lãnh thổ có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tại Nước Ta. Trong đó, lao lý một số ít nội dung cơ bản sau :

Phạm vi điều chỉnh của DTAAs

Đa phần những hiệp định DTAAs đều lao lý đối tượng người tiêu dùng vận dụng DTAAs là những cá thể hoặc doanh nghiệp là đối tượng người tiêu dùng cư trú Nước Ta, những nước DTAAs hoặc cả hai. Đối tượng cư trú của nước ký kết phải thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn được lao lý trong luật của nước ký kết. Trong luật Việt nam, cá thể phải thõa mãn một trong những điều kiện kèm theo sau :
+ Có mặt tại Nước Ta từ 183 ngày trở lên, hoặc 12 tháng liên tục từ ngày tiên phong xuất hiện tại Nước Ta .
+ Có nơi cư trú liên tục tại Nước Ta theo một trong hai trường hợp : có nơi ĐK thường trú hoặc có nhà để thuê tại Nước Ta theo pháp luật pháp lý về nhà tại, với thời hạn hợp đồng thuê nhà từ 183 ngày trở lên trong một năm tính thuế .
Các tổ chức triển khai sẽ được coi là đối tượng người tiêu dùng cư trú Nước Ta nếu họ phân phối một trong những tiêu chuẩn sau :
+ Đối tượng đó được xây dựng hoặc ĐK hoạt động giải trí tại Nước Ta ; hoặc là
+ Đối tượng đó có trụ sở chính tại Nước Ta ; hoặc là

+ Đối tượng có trụ sở điều hành thực tế tại Việt Nam; hoặc là

+ Đối tượng đó xây dựng hoặc ĐK tại cả hai nước hoặc có trụ sở chính, hoặc trụ sở điều hành quản lý thực tiễn tại cả hai nước .

Các loại thuế được áp dụng tránh đánh thuế hai lần

Tùy thuộc vào hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Nước Ta với những vương quốc mà những loại thuế được vận dụng tránh đánh thuế hai lần là khác nhau .
Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Tài chính từ những hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Nước Ta, pháp luật tránh đánh thuế hai lần của Nước Ta lúc bấy giờ được vận dụng so với 18 loại thu nhập từ bất động sản, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thu nhập từ vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa quốc tế, thu nhập từ lãi CP, lãi cho vay, bản quyền, cung ứng dịch vụ kỹ thuật, …

Nguyên tắc áp dụng của hiệp định tránh đánh thuế hai lần

– Xử lý thuế trong từng trường hợp phải dựa vào những pháp luật trong mỗi hiệp định. Nếu nó có sự độc lạ rõ ràng giữa pháp luật của hiệp định và những lao lý của luật thuế nước thường trực, những pháp luật của hiệp định sẽ được vận dụng .
– Trường hợp những thuật ngữ chưa được định nghĩa tại Hiệp định, thì những thuật ngữ chưa được định nghĩa sẽ có nghĩa như lao lý tại pháp lý của Nước Ta cho những mục tiêu thuế tại thời gian đó
– Các hiệp định sẽ không tạo ra những nghĩa vụ và trách nhiệm thuế mới, khác hoặc nặng hơn so với luật thuế trong nước. Trong trường hợp một DTAA gồm những pháp luật có những pháp luật theo đó Nước Ta có quyền thu thuế so với một loại thu nhập nào đó hoặc thu thuế với một mức thuế suất nhất định nhưng luật Nước Ta chưa lao lý về thu thuế so với thu nhập đó hoặc lao lý một tỷ suất thuế thấp hơn, Luật thuế Nước Ta sẽ được vận dụng, nghĩa là không thu thuế hoặc thu thuế với mức thuế suất thấp hơn .

Các trường hợp từ chối áp dụng Hiệp định trên cơ sở nguyên tắc hưởng lợi Hiệp định

Trừ khi được lao lý khác tại Hiệp định về số lượng giới hạn hưởng lợi Hiệp định, Nước Ta sẽ phủ nhận đề xuất vận dụng Hiệp định trong những trường hợp :

– Người đề nghị đề nghị áp dụng Hiệp định đối với số thuế đã phát sinh quá ba năm trước thời điểm đề nghị áp dụng Hiệp định.

– Khi mục tiêu chính của những hợp đồng hoặc những thỏa thuận hợp tác là để được hưởng miễn hoặc giảm thuế theo Hiệp định .
– Người đề xuất vận dụng Hiệp định không phải là người chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập mà số thuế tương quan đến khoản thu nhập đó được đề xuất miễn, giảm theo Hiệp định .

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về hiệp định tránh đánh thuế hai lần DTAAs  và những nội dung cơ bản của nó. Khi có nội dung thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 1900 6557.

Rate this post