. Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là gì

Câu 1 : Là một khung hình đơn bào, khung hình tự dưỡng như thực vật nhưng cũng hoàn toàn có thể di dưỡng như độngvật, tùyđiềukiệnsống. Đólà : A. trùng giày B. trùng roi xanh C. trùng biến hình D.trùngkiếtlịCâu 2 : Hình thức sinh sản của trùng biến hình là gì ?A. Phân đôi B. Phân nhiều C. Phân đôi và phân nhiều D. Tiếp hợp

Câu 3: Sự trao đổi khí ở thủy tức được thực hiện qua:

A. Ống khí B. Thành khung hìnhC. Màng khung hình D. MangCâu 4 : Đặc điểm nào sau đây không phải là của sinh vật biển ?A. Cá thể có khung hình hình tròn trụ B. Tập đoàn thành viên con tạo thành khốiC. Có gai độc tự vệ D. Thích nghi với đời sống lượn lờ bơi lộiCâu 5 : Hình thức sinh sản vô tính mọc chồi ở sinh vật biển khác thủy tức ở đặc thù nào ? A. Chồi con không dính liền với khung hình mẹ B. Chồi con tách rời khung hình mẹ C. Chồi con dính liền với khung hình mẹ D. Hình thành tế bào trứng và tế bào tinh trùngCâu 6 : Đặc điểm độc lạ của sứa so với thủy tức là gì ?A. vận động và di chuyển bằng dù B. đối xứng tỏa trònC. tua miệng gây ngứa D. thành khung hình có 2 lớp

Câu 7: Là động vật đa bào, cấu tạo thành cơ thể gồm hai lớp tế bào, đối xứng tỏa tròn, những đặc điểm này có ở ngành nào dưới đây?

A. Ruột khoang B. Giun tròn C. Giun đốt D. Động vật nguyên sinhCâu 8 : Cành sinh vật biển thường dùng làm trang trí là bộ phận nào của khung hình sinh vật biển ?A. Miệng sinh vật biển B. Tua miệng sinh vật biển C. Tập đoàn sinh vật biển D. Bộ xương sinh vật biểnCâu 9 : Trứng sán lá gan nở thành ấu trùng có lông khi : A. ở nơi khô ráo B. gặp nướcC. bám vào cỏ D. chui vào ốcCâu10 : Tại sao tỉ lệ tử trận của sán lá gan rất cao tuy nhiên chúng vẫn còn sống sót và tăng trưởng để duy trì nòi giống ?A.vì trứng sán lá gan thích nghi với mọi điều kiện kèm theo ngoại cảnh B. vì số lượng trứng rất nhiềuC. vì ấu trùng có năng lực sinh sản D. vì tăng trưởng qua nhiều vật chủ

Câu 11: Nguyên nhân người bệnh mắc sán lá dây là: A. Do ăn uống không vệ sinh B. Hay ăn thịt sống C. Do đi chân đất D. Ăn thịt sống có nhiễm nang sán

Câu 12 : Những đại diện thay mặt nào thuộc ngành Giun dẹp ?A. Giun đất, sán bã trầu, sán lá gan B. Sán dây, sán bã trầu, sán lá ganC. Giun đỏ, sán lông, sán dây D. Đỉa, rươi, sán bả trầu

Rate this post