Cách phân biệt cư trú, thường trú, tạm trú, lưu trú đơn giản nhất

Khái niệm Cư trú là việc công dân sinh sống tại một khu vực thuộc đơn vị chức năng hành chính cấp xã hoặc đơn vị chức năng hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị chức năng hành chính cấp xã
Nơi cư trú gồm: Nơi thường trú và nơi tạm trú. 

Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện kèm theo ĐK thường trú, ĐK tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó ; trường hợp không có khu vực chỗ ở đơn cử thì nơi ở hiện tại được xác lập là đơn vị chức năng hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tiễn sinh sống .

Thường trú

Bạn đang đọc: Cách phân biệt cư trú, thường trú, tạm trú, lưu trú đơn giản nhất

Tạm trú

Lưu trú

Là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú

Là nơi công dân sinh sống từ 30 ngày trở lên ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú

 Là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày

Bản chất Sinh sống liên tục, lâu dài hơn đa phần tại nơi ở thuộc chiếm hữu của bản thân, mái ấm gia đình hoặc thuê, mượn, ở nhờ Sinh sống tiếp tục nhưng có thời hạn nhất định đa phần là nhà thuê, mượn Nghỉ lại trong thời điểm tạm thời vì nguyên do việc làm, du lịch, thăm hỏi động viên … trong thời hạn ngắn Thời hạn cư trú Không có thời hạn – Có thời hạn, tối đa 02 năm
– Được gia hạn nhiều lần Thời hạn ngắn, dưới 30 ngày, mang tính nhất thời Nơi ĐK cư trú – Công an xã, phường, thị xã ;
– Công an huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW ở nơi không có đơn vị chức năng hành chính cấp xã – Công an xã, phường, thị xã ;

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

Xem thêm: OUR là gì? -định nghĩa OUR

– Công an xã, phường, thị xã ;
– Công an huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW ở nơi không có đơn vị chức năng hành chính cấp xã Điều kiện ĐK Thuộc một trong những trường hợp sau :
– Có chỗ ở hợp pháp ;
– Nhập hộ khẩu về nhà người thân

– Đăng ký thường trú tại nhà thuê, mượn, ở nhờ
– Đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở

– Đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội
– Đăng ký thường trú tại phương tiện lưu động

Xem thêm : Điều kiện ĐK thường trú từ 01/7/2021 Đáp ứng 02 điều kiện kèm theo :
– Sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú
– Sinh sống từ 30 ngày trở lên – Nghỉ lại tại một khu vực nhất định điểm nhất định không phải nơi thường trú
– Không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú Thời hạn thực thi Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và đủ điều kiện kèm theo ĐK thường trú

– Không quy định.
– Sinh sống trên 30 ngày phải đăng ký

Trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông tin lưu trú trước 8 h ngày hôm sau Kết quả ĐK Được update thông tin về nơi thường trú mới vào Cơ sở tài liệu về cư trú

Được cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú

Xem thêm: Hỗ trợ khởi hành ngang dốc là gì? Chức năng, cách sử dụng

Được ghi vào sổ đảm nhiệm lưu trú Mức phạt nếu vi phạm 100.000 – 300.000 đồng ( điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP )
Rate this post