Hộ tịch là gì? Quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch

Hộ tịch là gì? Những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Hộ tịch là gì ?

Theo Điều 2 Luật Hộ tịch năm trước, hoàn toàn có thể định nghĩa khái niệm hộ tịch như sau : Hộ tịch là những sự kiện hộ tịch như : Khai sinh ; kết hôn ; giám hộ ; nhận cha, mẹ, con ; biến hóa, cải chính hộ tịch, xác lập lại dân tộc bản địa, bổ trợ thông tin hộ tịch ; khai tử .Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch những sự kiện hộ tịch của cá thể, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo lãnh quyền, quyền lợi hợp pháp của cá thể, triển khai quản trị về dân cư .

2. Nội dung ĐK hộ tịch

Nội dung của hoạt động đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch 2014 bao gồm:

– Xác nhận vào Sổ hộ tịch những sự kiện hộ tịch : Khai sinh ; Kết hôn ; Giám hộ ; Nhận cha, mẹ, con ; Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác lập lại dân tộc bản địa, bổ trợ thông tin hộ tịch ; Khai tử .– Ghi vào Sổ hộ tịch việc biến hóa hộ tịch của cá thể theo bản án, quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền : Thay đổi quốc tịch ; Xác định cha, mẹ, con ; Xác định lại giới tính ; Nuôi con nuôi, chấm hết việc nuôi con nuôi ; Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp lý, công nhận việc kết hôn ; Công nhận giám hộ ; Tuyên bố hoặc hủy công bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự .– Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh ; kết hôn ; ly hôn ; hủy việc kết hôn ; giám hộ ; nhận cha, mẹ, con ; xác lập cha, mẹ, con ; nuôi con nuôi ; biến hóa hộ tịch ; khai tử của công dân Nước Ta đã được xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế .– Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch những việc hộ tịch khác theo pháp luật của pháp lý .

3. Cơ quan có thẩm quyền ĐK hộ tịch

Cơ quan ĐK hộ tịch gồm có : Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã ), Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị chức năng hành chính tương tự ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện ), Cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, Cơ quan đại diện thay mặt lãnh sự của Nước Ta ở quốc tế ( sau đây gọi là Cơ quan đại diện thay mặt ) .

4. Nguyên tắc ĐK hộ tịch

– Tôn trọng và bảo vệ quyền nhân thân của cá thể .– Mọi sự kiện hộ tịch của cá thể phải được ĐK khá đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và đúng chuẩn ; trường hợp không đủ điều kiện kèm theo ĐK hộ tịch theo lao lý của pháp lý thì người đứng đầu cơ quan ĐK hộ tịch khước từ bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .– Đối với những việc hộ tịch mà Luật Hộ tịch không pháp luật thời hạn xử lý thì được xử lý ngay trong ngày ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không xử lý được ngay thì trả hiệu quả trong ngày thao tác tiếp theo .– Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được ĐK tại một cơ quan ĐK hộ tịch có thẩm quyền .Cá nhân hoàn toàn có thể được ĐK hộ tịch tại cơ quan ĐK hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá thể không ĐK tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện thay mặt nơi đã ĐK hộ tịch cho cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc ĐK hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá thể đó thường trú .

– Mọi sự kiện hộ tịch sau khi đăng ký vào Sổ hộ tịch phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

– Nội dung khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, biến hóa, cải chính, bổ trợ hộ tịch, xác lập lại giới tính, xác lập lại dân tộc bản địa của cá thể trong Cơ sở tài liệu hộ tịch là thông tin nguồn vào của Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư .– Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch thủ tục ĐK hộ tịch .

5. Các hành vi bị nghiêm cấm

Luật Hộ tịch năm trước, Nghiêm cấm cá thể triển khai những hành vi sau đây :– Cung cấp thông tin, tài liệu sai thực sự ; làm hoặc sử dụng sách vở giả, sách vở của người khác để ĐK hộ tịch ;– Đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK hộ tịch ;– Can thiệp trái pháp lý vào hoạt động giải trí ĐK hộ tịch ;– Cam đoan, làm chứng sai thực sự để ĐK hộ tịch ;– Làm giả, thay thế sửa chữa, làm xô lệch nội dung sách vở hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở tài liệu hộ tịch ;– Đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn quyền lợi vật chất, niềm tin để được ĐK hộ tịch ;

– Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào;

Xem thêm: Yêu xa là gì

– Người có thẩm quyền quyết định hành động ĐK hộ tịch triển khai việc ĐK hộ tịch cho bản thân hoặc người thân thích theo pháp luật của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình ;– Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại thông tin trong Cơ sở tài liệu hộ tịch .

Trên đây là nội dung bài viết Hộ tịch là gì? Quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch, Lawkey gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Rate this post