Hóa đơn VAT là gì? Hoá đơn giá trị gia tăng là gì?

Hóa đơn VAT là gì? Hoá đơn giá trị gia tăng là gì?

Hóa đơn Thuế giá trị gia tăng (VAT) là tài liệu do người chịu trách nhiệm đưa ra, nêu rõ chi tiết về nguồn cung có thể chịu thuế và tất cả các thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Hóa đơn VAT phải phát hành trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng mà hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp.

 

hoa-don-vat-la-gi

Hóa đơn VAT là gì? 

Mời bạn xem thêm:

Mục đích

Một cách phổ biến để theo dõi và tính thuế VAT là thông qua việc sử dụng hóa đơn VAT. Trong chuỗi sản xuất, người bán mở rộng hóa đơn cho người mua. Hóa đơn chứa thông tin cần thiết về số tiền và phần trăm thuế VAT mà người mua trả cho người bán. Người mua lần lượt làm điều tương tự khi nó bán sản phẩm của mình xuống dòng cho người mua của nó. Theo cách này, một bản ghi thuế giá trị gia tăng sau sản phẩm khi mỗi doanh nghiệp thêm giá trị và sau đó bán sản phẩm.

Tại sao hóa đơn VAT lại quan trọng?

Thông tin được cung cấp trên hóa đơn VAT là cơ sở để thiết lập trách nhiệm thuế GTGT của bạn đối với việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

Điều này cũng cho phép khách hàng đã đăng ký VAT của bạn xác nhận lại khoản thuế VAT đã tính cho họ.

VAT là gì?

VAT là từ viết tắt của ‘Thuế giá trị gia tăng‘. Thứ nhất, đây là một hình thức thuế tiêu thụ. Nghĩa là, nó được áp dụng đối với việc tiêu thụ nhiều loại hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả, như một phần của giá cuối cùng. 

Như tên cho thấy, đó là một loại thuế được áp đặt trên giá trị gia tăng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, được thu hồi ở mọi giai đoạn của chuỗi bán hàng và phân phối, bởi chính phủ. Nó thực sự là một hình thức thuế bán hàng, nơi thay vì áp dụng thuế trực tiếp vào người tiêu dùng cuối cùng, nó được tính vào mọi giao dịch xảy ra ở giữa. 

Ý nghĩa

Hóa đơn VAT giúp xác định số tiền thuế VAT do chủ doanh nghiệp đã đăng ký thanh toán. Các doanh nghiệp thường phải đăng ký VAT nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như bán hàng trên một số tiền cụ thể. Hóa đơn VAT bao gồm cả số đăng ký của cả hai bên và chủ doanh nghiệp phải phát hành hóa đơn VAT sau mỗi lần mua hoặc bán. Hóa đơn VAT cũng giúp chính phủ thực thi thuế bằng cách cho phép chính phủ theo dõi hoạt động bán hàng. Nếu hệ thống được xử lý đúng cách, chủ sở hữu doanh nghiệp đã đăng ký có thể nhận tiền hoàn lại thuế và doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn VAT để xác nhận tín dụng cho khoản thanh toán VAT.

hoa-don-gia-tri-gia-tang-la-gi

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì?

Giá trị gia tăng

Khi bạn nghĩ về giá trị gia tăng, hãy nghĩ về tổng lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa giá bán và giá vốn hàng bán; thuế bán hàng không được bao gồm. Về thuế GTGT, tổng lợi nhuận là giá trị được thêm vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn bán.

Ví dụ,

khi một công ty mua sản phẩm, họ xử lý các hàng hóa này để chuẩn bị bán chúng. Công ty sau đó bán hàng với giá cao hơn giá gốc được trả cho sản phẩm. Quá trình này được lặp đi lặp lại trong suốt chuỗi sản xuất cho đến khi bán hàng cuối cùng cho người tiêu dùng.

Rate this post