Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Mục đích, vai trò và quy trình

Hoạch định nguồn nhân lực là gì ? Mục đích, vai trò và quy trình tiến độ

5
/
5
(
2
bầu chọn
)

Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Với mỗi doanh nghiệp, hoạch định nguồn nhân lực đóng vai trò gì để giúp doanh nghiệp phát triển? Quy trình nào để hoạch định hiệu quả? Trong bài viết này, Luận Văn Việt giúp bạn tìm hiểu kỹ về chủ đề thú vị này nhé.

1. Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực

1.1. Hoạch định là gì?

Hoạch định là một tiến trình mà trong đó những nhà chỉ huy, quản trị, quản trị xác lập và lựa chọn những tiềm năng đơn cử cho tổ chức triển khai, đội nhóm nhằm mục đích vạch ra một kế hoạch đơn cử. Từ đó kêu gọi những nguồn lực để thực thi những tiến trình nhằm mục đích đạt được tiềm năng đã đề ra khởi đầu .
Hoạch định giúp nhà quản trị, nhà chỉ huy quản trị tìm ra được những phương pháp để bảo vệ những hoạt động giải trí luôn hiệu suất cao trong môi trường tự nhiên biến hóa .

1.2. Nguồn nhân lực là gì?

Nguồn nhân lực của một tổ chức triển khai gồm có toàn bộ những người lao động trong tổ chức triển khai đó. Những người tham gia bất kể hoạt động giải trí lao động nào của tổ chức triển khai, dù là vai trò hay vị trí việc làm gì .
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng số 1 trong việc làm cũng như lực lượng sản xuất của doanh nghiệp. Nó là yếu tố then chốt để góp thêm phần giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng và ngày càng thành công xuất sắc .

1.3. Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định nguồn nhân lực là một quy trình xem xét một cách có mạng lưới hệ thống những nhu yếu về nguồn nhân lực. Nhằm đưa ra những kế hoạch để bảo vệ tiềm năng “ đúng người, đúng việc, đúng thời gian ” .
Hoạch định nguồn nhân lực trong tổ chức triển khai sẽ vấn đáp những câu hỏi sau :

 • Doanh nghiệp cần bao nhiêu người với nhu yếu về kỹ năng và kiến thức gì? Trình độ gì để cung ứng tiềm năng doanh nghiệp đặt ra ?
 • Khi nào doanh nghiệp cần họ ?
 • Doanh nghiệp đã có sẵn nhân sự tương thích hay chưa ? Liệu những người đó họ có đủ những nhu yếu về kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề đặt ra hay chưa ?
 • Doanh nghiệp đã chọn đúng người tương thích hay chưa ? Doanh nghiệp sẽ tuyển dụng người bên ngoài hay luân chuyển nhân viên cấp dưới có sẵn trong doanh nghiệp ?

2. Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực

Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực :

 • Tối đa hóa được việc sử dụng nguồn nhân lực và bảo vệ tăng trưởng liên tục của nguồn nhân lực .
 • Đảm bảo đủ người, đúng người, đúng thời gian để triển khai những tiềm năng của tổ chức triển khai đạt được tác dụng tốt nhất .
 • Phối hợp những hoạt động giải trí về nguồn nhân lực với những tiềm năng mà doanh nghiệp đề ra, giúp tăng hiệu suất cho tổ chức triển khai .
 • Đưa ra những dự báo về những nhu yếu của tổ chức triển khai trong tương lai về nhân lực, cũng như những kế hoạch để bảo vệ tổ chức triển khai đủ cán bộ thiết yếu vào những thời gian thiết yếu để tạo thuận tiện cho đạt tiềm năng của tổ chức triển khai .

Hoạch định nguồn nhân lực là cách để một tổ chức triển khai xác lập được rõ ràng khoảng cách giữa hiện tại. Đưa ra những kế hoạch tăng trưởng nguồn nhân lực trong tương lai. Đồng thời, chính việc hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức triển khai thấy rõ hơn những hạn chế và thời cơ của nguồn gia tài về nguồn nhân lực mà tổ chức triển khai đang hiện có .
Chính việc xác lập lại nguồn lực này, giúp cho doanh nghiệp hoạch định những kế hoạch kinh doanh thương mại trong tương lai. Như thế, hoạch định nguồn nhân lực sẽ không thể nào triển khai được nếu không có sự liên kết ngặt nghèo mật thiết với năng lượng của công ty .

3. Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực

Hoạch định nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng trong công tác làm việc quản trị nhân sự cũng như hoạch định kế hoạch cho doanh nghiệp .

 • Giúp tổ chức triển khai nhận thấy được nhu yếu nhân lực của mình để Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, sản xuất .
 • Giúp tổ chức triển khai và nguồn nhân lực có mối quan hệ kết nối với nhau, nhân viên cấp dưới hiểu rõ hơn về những chủ trương nhân sự cũng như sự gắn bó giữa những thành viên trong tổ chức triển khai .
 • Giúp tổ chức triển khai luôn ở trạng thái dữ thế chủ động, kết nối những hoạt động giải trí quản trị nhân lực lại, link giữa tuyển dụng, giảng dạy, trả lương … Từ đó giúp cho người lao động tin yêu vào doanh nghiệp, tham gia tích cực và hứng thú với việc làm của mình .
 • Hoạch định được cho phép dự trù được hiệu suất cao kinh tế tài chính mà tổ chức triển khai đã góp vốn đầu tư vào nguồn nhân lực là bao nhiêu, quyền lợi và ngân sách mà tổ chức triển khai bỏ ra qua mỗi chủ trương là bao nhiêu .
 • Đây là cách để doanh nghiệp thất được những khó khăn vất vả phía trước mà doanh nghiệp sẽ trải qua hay những thời cơ cụ nào doanh nghiệp hoàn toàn có thể có được .

Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò TT trong hoạt động giải trí quản trị nguồn nhân lực, có sự tác động ảnh hưởng lớn đến hiệu suất cao việc làm của doanh nghiệp .
Nếu một doanh nghiệp không có hoạch định nguồn nhân lực, hoặc hoạch định nguồn nhân lực không hiệu suất cao, doanh nghiệp sẽ khó hoàn toàn có thể nhìn nhận được đội ngũ nhân sự của mình. Điều này tác động ảnh hưởng lớn tới tác dụng chung của cả doanh nghiệp .

4. Quy trình hoạch định nguồn nhân lực tại doanh nghiệp 

Hoạch định nguồn nhân lực được thực thi theo tiến trình 5 bước sau :

Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

Những nhu yếu cần phải nắm khi dự báo nguồn nhân lực là :

Dựa trên những thông tin này, bạn xác lập nhu yếu nhân lực của doanh nghiệp, gồm có :

 • Số lượng : Cần bao nhiêu người cho từng vị trí việc làm ?
 • Chất lượng : Những phẩm chất và kiến thức và kỹ năng thiết yếu là gì ?
 • Thời gian : khi nào thì cần sử dụng nguồn nhân lực ?

Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

Bước này nhằm mục đích mục tiêu xác lập những ưu và điểm yếu kém nguồn nhân lực hiện có tại doanh nghiệp. Khi nghiên cứu và phân tích, bạn cần địa thế căn cứ vào những yếu tố sau :

 • Số lượng, cơ cấu tổ chức, trình độ, kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề, năng lượng thao tác thái độ thao tác và những phẩm chất cá thể.
 • Cơ cấu tổ chức triển khai như mô hình hoạt động giải trí, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ việc làm trong cơ cấu tổ chức ;
 • Các chủ trương quản trị nguồn nhân lực ( tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo, khen thưởng, kỷ luật v.v.. ) ;
 • Các yếu tố nghiên cứu và phân tích về mặt kinh tế tài chính như :
 • Mức độ mê hoặc của việc làm so với nhân viên cấp dưới ;
 • Sự thỏa mãn nhu cầu của nhân viên cấp dưới so với việc làm ;
 • Môi trường văn hóa truyền thống của doanh nghiệp .
 • Tính rõ ràng và đơn cử của những tiềm năng mà doanh nghiệp đã vạch ra ;
 • Những rào cản hoặc những sống sót của doanh nghiệp ;
 • Việc nâng cấp cải tiến những hoạt động giải trí quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .

Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực

Trong bước này, bạn so sánh nhu yếu nhân lực với tình hình nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nhằm xác định liệu nhân lực đang dư thừa hay thiếu vắng so với nhu yếu của doanh nghiệp. Sau đó lựa chọn những giải pháp để khắc phục sự dư thừa hoặc thiếu vắng nhân lực .

Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện

 • Kế hoạch tuyển dụng nhân viên cấp dưới ;
 • Kế hoạch bố ta lại cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ;
 • Kế hoạch đề cử và thuyên chuyển nhân viên cấp dưới ;
 • Kế hoạch tinh giảm lao động dư thừa .

Bước 5: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch

 • Xác định tác dụng mà nguồn nhân lực có được. Những xô lệch giữa tiềm năng đã vạch ra với quy trình triển khai kế hoạch ;
 • Phân tích nguyên do dẫn đến những rơi lệch đó ;
 • Đề ra những giải pháp kiểm soát và điều chỉnh rơi lệch và những giải pháp triển khai xong .
 • Sau khi đã hoạch định nguồn nhân lực thiết yếu trong tương lai.Doanh nghiệp cần phải tìm kiếm nguồn nhân lực này để bảo vệ nguồn nhân lực sẵn có khi cần .

Như vậy, qua bài viết trên, những bạn đã hiểu được hết kỹ năng và kiến thức về hoạch định nguồn nhân lực là gì rồi đúng không ? Trên đây là tổng thể những thông tin, kỹ năng và kiến thức có ích mà Luận Văn Việt san sẻ đến bạn. Hy vọng phần nào đó chính những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp ích được bạn trong hành trình dài chinh phục tri thức phía trước .

Nếu có thắc mắc gì, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0915 686 999. Hoặc gửi qua Email: [email protected] Chúc các bạn gặp nhiều thành công và may mắn.

Nguồn: Luanvanviet.com

0/5
( 0 Reviews )

Hình ảnh tác giả Luận Văn Việt group

Hiện tại tôi đang đảm nhiệm vị trí Content Leader tại Luận Văn Việt. Tất cả những nội dung đăng tải trên website của Luận Văn Việt đều được tôi kiểm duyệt và lên kế hoạch nội dung. Tôi rất yêu quý việc viết lách ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và đến nay thì tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm tay nghề viết bài .
Hy vọng hoàn toàn có thể mang đến cho bạn đọc thật nhiều thông tin có ích về tổng thể những chuyên ngành, giúp bạn hoàn thành xong bài luận văn của mình một cách tốt nhất !

Rate this post