Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Mục lục nội dung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 9 – Bài 12 : Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong hôn nhân giúp HS giải bài tập, hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp lý cơ bản, đại trà phổ thông, thiết thực, tương thích với lứa tuổi HS trong những quan hệ với bản thân, với người khác, với việc làm và với môi trường tự nhiên sống :

  Câu 1 trang 47 SBT GDCD 9: Em hiểu thế nào là hôn nhân?

  Lời giải:

  Hôn nhân là sự link đặc biệt quan trọng giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận nhằm mục đích chung sống lâu bền hơn và kiến thiết xây dựng một mái ấm gia đình hòa thuận, niềm hạnh phúc .

  Câu 2 trang 47 SBT GDCD 9: Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay được xây dựng theo những nguyên tắc cơ bản nào?

  Lời giải:

  Nguyên tắc cơ bản của hôn nhân là :
  1. Hôn nhân tự nguyện, văn minh, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng .
  2. Hôn nhân giữa công dân Nước Ta thuộc những dân tộc bản địa, những tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Nước Ta với người quốc tế được tôn trọng và được pháp lý bảo vệ .
  3. Vợ chồng có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai chủ trương dân số và kế hoạch hóa mái ấm gia đình .
  4. Cha mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội ; con có nghĩa vụ và trách nhiệm kính trọng, chăm nom, nuôi dưỡng cha mẹ ; cháu có nghĩa vụ và trách nhiệm kính trọng, chăm nom, phụng dưỡng ông bà ; những thành viên trong mái ấm gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, chăm nom, trợ giúp nhau .
  5. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa những con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú .
  6. Nhà nước, xã hội và mái ấm gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ nhỏ, trợ giúp những bà mẹ thực thi tốt công dụng cao quý của người mẹ

  Câu 3 trang 47 SBT GDCD 9: Pháp luật nước ta quy định thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?

  Lời giải:

  1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, văn minh, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau .
  2. Nhà nước bảo lãnh hôn nhân và mái ấm gia đình, bảo lãnh quyền lợi và nghĩa vụ của người mẹ và trẻ nhỏ .
  3. Bình đẳng có quyền và gnhĩa vụ ngang nhau về mọi mặt .
  4. Tôn trọng danh dự nhân phẩm nghề nghiệp của nhau .

  Câu 4 trang 47 SBT GDCD 9: Việc kết hôn sớm có tác hại như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội?

  Lời giải:

  Đối với cá thể : Ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, tới việc học tập của bản thân .
  với mái ấm gia đình : Không làm tròn và làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm vợ chồng, nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ .
  Đối với xã hội : Ảnh hưởng đến nòi giống của dân tộc bản địa .

  Câu 5 trang 48 SBT GDCD 9: Kết hôn đúng pháp luật là?

  A. Việc kết hôn được mái ấm gia đình hai bên chấp thuận đồng ý và tổ chức triển khai lễ kết hôn tại mái ấm gia đình .
  B. Việc kết hôn do hai bên nam, nữ tự nguyện quyết định hành động và đăng kí tại uỷ ban nhân dân xã ( phường, thị xã ) .
  C. Việc kết hôn được hai bên nam nữ nhất trí và tổ chức triển khai kểt hôn tại mái ấm gia đình .
  D. Việc kết hôn được Nhà thờ được cho phép và tổ chức triển khai lễ kết hôn tại nhà thời thánh .

  Lời giải:

  Đáp án đúng là : B

  Câu 6 trang 48 SBT GDCD 9: Tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật vê hôn nhân và gia đình là :

  A. Nam, nữ từ 20 tuổi trở lên
  B. Nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
  C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
  D. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên

  Lời giải:

  Đáp án đúng là : C

  Câu 7 trang 48 SBT GDCD 9: Để xây dựng gia đình hạnh phúc, việc kết hôn phải dựa trên cơ sở.

  A. Tình yêu chân chính và sự tự nguyện của hai bên nam, nữ .
  B. Do cha, mẹ hai bên lựa chọn và quyết định hành động .
  C. Sự môn đăng hộ đối ( tương đương về vị thế và gia tài ) của hai bên mái ấm gia đình nhà trai và nhà gái .
  D. Chung sống trước khi cưới ( sống thử ) và rút ra kinh nghiệm tay nghề .

  Lời giải:

  Đáp án đúng là: A

  Câu 8 trang 48 SBT GDCD 9: Tảo hôn là

  A. Việc kết hôn với người bằng tuổi
  B. Việc kết hôn với người ít tuổi hơn
  C. Việc kết hôn với người cùng giới
  D. Việc kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hồn theo lao lý của pháp lý .

  Lời giải:

  Đáp án đúng là : D

  Câu 9 trang 48 SBT GDCD 9: Bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là .

  A. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm ngang nhau về mọi mặt .
  B. Trong mái ấm gia đình chồng là người quyết định hành động mọi việc .
  C. Trong mái ấm gia đình chồng quyết định hành động những việc lớn, vợ quyết định hành động những việc vặt hàng ngày .
  D. Ai kiếm được nhiều tiền hơn, người đó có quyền quyết định hành động mọi việc trong mái ấm gia đình .

  Lời giải:

  Đáp án đúng là : A

  Câu 10 trang 49 SBT GDCD 9: Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, những người nào sau đây không được kết hôn với nhau?

  A. Công dân Nước Ta với người quốc tế
  B. Những người theo những tôn giáo khác nhau
  C. Những người đang có vợ, chồng
  D. Những người thuộc những dân tộc bản địa khác nhau
  E. Những người cùng dòng máu về trực hệ
  G. Những người có họ trong khoanh vùng phạm vi 5 đời

  Lời giải:

  Đáp án đúng là : C, E

  Câu 11 trang 49 SBT GDCD 9: Lan và Tuấn yêu nhau đã lâu. Khi hai người thưa chuyện với gia đình thì mẹ Lan nhất định không đồng ý vì cho rằng Tuấn ít tuổi hơn Lan, nếu lấy nhau sau này Lan sẽ già hơn chồng và sẽ không hạnh phúc. Lan và Tuấn giải thích mãi nhưng mẹ Lan vẫn không đồng ý. Theo bà, con cái phải nghe lời cha mẹ. Bà còn doạ sẽ từ con nếu Lan cứ làm theo ý mình.

  Câu hỏi :
  1 / Mẹ Lan có quyền ngăn cản việc kết hôn của Lan và Tuấn không ? Vì sao ?
  2 / Lan và Tuấn hoàn toàn có thể làm gì để triển khai được ý nguyện của mình ?

  Lời giải:

  1 / Theo em, Lan không có quyền ngăn cản việc kết hôn của Lan và Tuấn. Bởi vì, theo pháp luật của pháp lý hôn nhân được thiết kế xây dựng trên cơ sở nam nữ tự nguyện, không bị ép buộc .
  2 / Lan và Tuấn hoàn toàn có thể nhờ sự can thiệp của pháp lý để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình .

  Câu 12 trang 49 SBT GDCD 9: Anh K và chị H chưa đủ tuổi kết hôn nên không được đăng kí kết hôn. Thế nhưng, gia đình hai bên cứ quyết định tổ chức Lễ thành hôn cho anh chị, vì họ nghĩ trước sau gì thì hai anh chị cũng là vợ chồng của nhau. Sau Lễ thành hôn, anh K và chị H sống chung với nhau và mọi người đều thừa nhận họ là vợ chồng của nhau.

  Câu hỏi :
  1 / Việc tổ chức triển khai Lễ thành hôn và chung sống của anh K và chị H có được coi là đúng pháp lý không ? Vì sao ?

  2 / Nếu muốn được là vợ chồng của nhau, anh K và chị H có cần phải đăng kí kết hôn khi đã đủ tuổi kết hôn hay không ?

  Lời giải:

  1 / Việc tổ chức triển khai Lễ thành hôn và chung sống của anh K và chị H không đúng pháp lý. Bởi vì, điều kiện kèm theo kết hôn theo pháp luật của pháp lý là phải đủ độ tuổi kết hôn ( nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi ) ; phải đăng kí kết hôn .
  2 / Nếu muốn là vợ chồng của nhau hợp pháp thì anh K và chị H phải đăng kí kết hôn sau khi đủ độ tuổi, như vậy mới được coi là pháp lý hợp pháp .

  Câu 13 trang 49 SBT GDCD 9: Hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm và quan hệ vợ chồng trong gia đình.

  Lời giải:

  – Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên .
  – May gặp duyên, chẳng may gặp nợ .
  – Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ .
  – Phải duyên thì dính như keo
  Trái duyên chổng chểnh như kèo đục vênh .
  – Lấy chồng cho đáng tấm chồng
  Bỏ công trang điểm má hồng răng đen .

  Trả lời câu hỏi trang 50 SBT GDCD 9: Qua câu chuyện của người con gái trên đây, em rút ra được bài học gì ?

  Lời giải:

  Sự lựa chọn của bạn gái trong câu truyện là trọn vẹn sai lầm đáng tiếc và hậu quả mà bạn gái phải chịu là nỗi đau, niềm tin. Nhưng hơn cả là tình cảm mái ấm gia đình vẫn luôn sống sót, dù cho bạn gái có chuyện gì thì mái ấm gia đình, cha mẹ luôn ở bên và chuẩn bị sẵn sàng dang rộng vòng tay nghênh đón. Câu chuyện là một bài học kinh nghiệm cảnh tình cho những bạn trẻ ham mê vật chất, quá tin cậy vào tình yêu. Các bạn trẻ cần tỉnh ngộ để đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống mình .

  Rate this post