Hợp đồng bảo lãnh là gì? Nội dung và các trường hợp sử dụng

Hợp đồng bảo lãnh là gì ? Nội dung và những trường hợp sử dụng ?

Bảo lãnh là một trong những giải pháp bảo vệ khá hiệu suất cao, là miếng ghép làm cho những giải pháp bảo vệ trong Bộ luật dân sự năm năm ngoái thêm hoàn hảo và ngày càng được sử dụng thông dụng. Thực tế, những cá thể có nhu yếu vay vốn nhưng không có gia tài bảo vệ thì hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người thứ ba đứng ra bảo lãnh để giúp mình vay vốn tăng trưởng sản xuất kinh doanh thương mại. Trên cơ sở đó, bên thứ ba đứng ra bảo lãnh và những bên có quyền thỏa thuận hợp tác xác lập nên hợp đồng bảo lãnh. Vậy hợp đồng bảo lãnh thực ra là gì ? Nội dung thế nào và trường hợp nào thì sử dụng hợp đồng bảo lãnh. Hãy cùng Luật Dương Gia tìm kiếm câu vấn đáp trong bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm năm ngoái. – Thông tư 07/2015 / TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát hành.

1. Hợp đồng bảo lãnh là gì?

Hợp đồng bảo lãnh nếu hiểu theo nghĩa rộng là phương tiện đi lại pháp lý quan trọng mang đặc thù dự trữ, dự phạt, bổ trợ cho hợp đồng chính nhằm mục đích bảo vệ việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của bên được bảo lãnh so với bên nhận bảo lãnh. Theo nghĩa hẹp, hợp đồng bảo lãnh là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh về việc bên bảo lãnh sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh khi đến thời hạ mà bên được bảo lãnh không triển khai, triển khai không đúng hoặc không có năng lực thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm.

Tại điểm b, Khoản 12, Điều 3 Thông tư 07/2015/TT-NHNN  cũng đưa ra định nghĩa về hợp đồng bảo lãnh là : “Hợp đồng bảo lãnh là văn bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh và các bên có liên quan (nếu có) về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.“

Hợp đồng bảo lãnh cũng là một loại hợp đồng, do đó trước hết nó cũng mang đây đủ các đặc điểm của một hợp đồng dân sự nói chung, mọi vấn đề phát sinh có liên quan cũng được áp dụng như đối với hợp đồng thông thường. Các bên tham gia hợp đồng bảo lãnh có quyền thỏa thuận về các nội dung trong hợp đồng như đối với hợp đồng nói chung. Ngoài ra, hợp đồng bảo lãnh cũng có những đặc điểm riêng so với hợp đồng dân sự thông thường.

Xem thêm: Thư bảo lãnh hoàn tạm ứng là gì? Phí và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng?

Thứ nhất, hợp đồng bảo lãnh là hợp đồng bảo vệ. Tính chất bảo vệ biểu lộ ở chỗ : Mục đích của hợp đồng bảo lãnh nhằm mục đích nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của bên có nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên có quyền trải qua tính năng ảnh hưởng tác động, dự trữ và dự phạt. Nếu bên được bảo lãnh không thực thi hoặc triển khai không đúng, không khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm đã đến hạn thì bên bảo lãnh phải đứng ra thực thi thay. Trường hợp bên bảo lãnh không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh còn có quyền nhu yếu bên bảo lãnh thanh toán giao dịch giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm vi phạm và bồi thường thiệt hại. Do đó, quyền và quyền lợi hợp pháp của bên nhận bảo lãnh được bảo vệ. Thứ hai, hợp đồng bảo lãnh chỉ là hợp đồng phụ trong môi quan hệ với hợp đồng chính là hợp đồng phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm cần bảo vệ, đồng thời nó không độc lập mà luôn phụ thuộc vào vào hợp đồng chính. Sự nhờ vào này bộc lộ ở chỗ phải có quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng chính thì mới đặt ra yếu tố những bên thỏa thuận hợp tác thiết lập hợp đồng bảo lãnh. Thứ ba, hợp đồng bảo lãnh được xác lập giữa bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh ) với bên bảo lãnh, mà không nhờ vào vào bên có nghĩa vụ và trách nhiệm, tức là hợp đồng bảo lãnh được giao kết ngay cả khi bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ( bên được bảo lãnh ) không biết, không nhu yếu. Bởi hợp đồng bảo lãnh là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên nhận bảo lãnh và bên bảo lãnh mà không nhờ vào vào ý chí của bên được bảo lãnh

2. Nội dung và các trường hợp sử dụng?

2.1. Nội dung hợp đồng bảo lãnh?

Bản chất của hợp đồng là sự tự thỏa thuận hợp tác của những bên do vậy, nội dung hợp đồng là nội dung tùy chọn, mặc dầu trong 1 số ít loại hợp đồng thì pháp lý có nhu yếu về nội dung bắt buộc nhưng hợp đồng bảo lãnh thì không có điều đó. Tuy nhiên, về cơ bản, một hợp đồng bảo lãnh phải bảo vệ những nội dung sau :

– Các bên trong hợp đồng bảo lãnh, đó là bên nhận bảo lãnh (các bên liên quan) và bên bảo lãnh, đó có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

– Đối tượng của hợp đồng : ( phải được xác lập rõ ), là những hành vi thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh của người bảo lãnh với người nhận bảo lãnh. Tuy nhiên, để triển khai được những hành vi đó thì người bảo lãnh phải có gia tài hoặc có năng lực thực thi việc làm tương thích để phân phối quyền lợi của bên nhận bảo lãnh trong trường hợp người được bảo lãnh không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm. Lợi ích mà những bên hướng tới trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm là quyền lợi vật chất. Chỉ trải qua quyền lợi vật chất mới hoàn toàn có thể bảo vệ được một quyền lợi vật chất. Vì vậy, bên bảo lãnh phải bằng một gia tài hoặc bằng việc thực thi một việc làm thay cho bên được bảo lãnh mới bảo vệ được quyền hạn của bên nhận bảo lãnh. Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo lãnh được dùng để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh hoàn toàn có thể gồm có cả gia tài hình thành trong tương lai .

Xem thêm: Bảo lãnh gián tiếp là gì? Bảo lãnh gián tiếp trong ngoại thương

Nếu đối tượng người tiêu dùng của nghĩa vụ và trách nhiệm là việc triển khai một việc làm mà chỉ trải qua việc thực thi việc làm đó, quyền hạn của bên có quyền mới được thỏa mãn nhu cầu thì bên bảo lãnh phải thực thi được việc làm. – Phạm vi bảo lãnh : Đây được hiểu là số lượng giới hạn về nghĩa vụ và trách nhiệm ràng buộc giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh trên cơ sở cam kết của bên bảo lãnh và sự gật đầu của bên nhận bảo lãnh so với bên nhận bảo lãnh. Phạm vi bảo lãnh trong hợp đồng bảo lãnh không lớn hơn khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng chính. Mặc dù thực tiễn bên bảo lãnh hoàn toàn có thể dùng một gia tài có giá trị lớn hơn nhiều lần so với giá trị của nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng chính để bảo vệ việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh của mình nhưng mục tiêu của hợp đồng bảo vệ cũng chỉ là để người có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trong một khoanh vùng phạm vi đã xác lập. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về khoanh vùng phạm vi bảo lãnh trong hợp đồng là một phần hoặc hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm của bên được bảo lãnh. – Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong hợp đồng bảo lãnh. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm này cũng phụ thuộc vào vào sự thỏa thuận hợp tác của những bên, xuất phát từ quyền lợi chung mà cả hai muốn hướng tới, tuy nhiên, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bảo lãnh cũng khá nặng hơn so với bên nhận bảo lãnh. – Hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh : Khi xem xét về hiệu lực hiện hành cần chú ý quan tâm tới hiệu lực hiện hành so với những bên giao kết hợp đồng và hiệu lực hiện hành đối kháng với người thứ ba. Trong đó, hợp đồng bảo lãnh có hiệu lực hiện hành so với những bên kể từ thời gian giao kết, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có pháp luật khác. Còn hợp đồng bảo lãnh phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành đối kháng với người thứ ba phụ thuộc vào vào thời gian phát sinh hiệu lực hiện hành so với hợp đồng cầm đồ hoặc thế chấp ngân hàng gia tài. Chẳng hạn, hợp đồng bảo lãnh – thế chấp ngân hàng thì có hiệu lực thực thi hiện hành đối kháng với người thứ ba kể từ thời gian ĐK. Ngoài những nội dung trên, những bên trong hợp đồng trọn vẹn có quyền thỏa thuận hợp tác với nhau về mọi thứ làm thế nào để bảo vệ được đặc thù pháp lý vững chãi và hạn chế những tranh chấp cho thể xảy ra.

2.2. Các trường hợp sử dụng hợp đồng bảo lãnh?

Vấn đề về những trường hợp sử dụng hợp đồng bảo lãnh không thực sự rõ ràng trong lao lý của pháp lý hay trong lý luận, bởi thực chất của việc sử dụng hợp đồng ở đây đang hướng đến nguyên do giao kết hợp đồng bảo lãnh hay là hợp đồng bảo lãnh được sử dụng trong trường hợp nào. Điều đó, dẫn đến những khó khăn vất vả nhất định trong việc xu thế .

Xem thêm: Bảo lãnh ngân hàng là gì? Qui định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

Nếu trường hợp sử dụng hợp đồng bảo lãnh với hàm ý rằng nguyên do nào để giao kết hợp đồng bảo lãnh thì câu vấn đáp là “ người thứ ba ( sau đây gọi là bên bảo lãnh ) cam kết với bên có quyền ( sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh ) sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ( sau đây gọi là bên được bảo lãnh ), nếu khi đến thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên được bảo lãnh không thực thi hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm. ” – theo đúng thực chất của bảo lãnh, khi đó, giữa bên bảo lãnh và bên có quyền “ sử dụng hợp đồng bảo lãnh ” để ghi nhận toàn bộ những “ ý ” mà họ mong ước có. Nếu trường hợp sử dụng hợp đồng bảo lãnh với ý rằng là khi nào thì hợp đồng bảo lãnh được sử dụng thì đó hoàn toàn có thể là khi có xảy ra tranh chấp về hợp đồng bảo lãnh và được cơ quan có thẩm quyền nhu yếu hoặc khi có sự vi phạm về hợp đồng bảo lãnh, hay khi bên bảo lãnh phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm “ bảo lãnh ’ của mình thì lúc đó hợp đồng bảo lãnh được sử dụng như một công cụ pháp lý quan trọng để chứng tỏ cho mọi hành vi pháp lý là trọn vẹn đúng đắn.

Rate this post