Cấu trúc Hope, Cách dùng động từ Hope (CHÍNH XÁC)

Hi vọng, trông đợi một điều gì đó trong hiện tại và tương lai thường dùng động từ hope, vậy cấu trúc Hope như thế nào và 1 số ít cách sử dụng Hope mà khi học ngữ pháp tiếng anh tất cả chúng ta cần chăm sóc .

Hope (v): hy vọng, mong, mong đợi

Hope (n): sự hy vọng

Học cấu trúc Hope

Cách dùng động từ Hope

Trong câu, Hope được dùng để diễn đạt sự kỳ vọng, mong đợi về một vấn đề hay hành vi nào đó hoàn toàn có thể đã xảy ra hoặc hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai .

Cấu trúc Hope

S + Hope + To Vinf…

Cấu trúc Hope trong câu nghĩa là hi vọng về một điều gì đó.

Ex: – She hopes to go to picnic next week.
(Cô ấy hi vọng đi dã ngoại vào tuần tới).

– Nam hopes to become a good lawyer .
( Nam hy vọng trở thành một luật sư giỏi ) .
– Jim hopes to visit his grandfather again in the near future .
( Jim hy vọng đến thăm ông anh ấy lần nữa trong thời hạn gần nhất ) .
➔ Trong câu, sau Hope là động từ nguyên thể có “ to ” ( Hope + to Vinf ) .

Các giới từ theo sau Hope

– Hope phối hợp với giới từ against :

S + Hope + against hope that…

➔ Trong câu, Hope tích hợp với giới từ against mang nghĩa là vẫn kỳ vọng hão .
Ex : He hoped against hope that she loved him .
( Anh ấy vẫn hy vọng hão rằng cô ấy đã yêu mình ) .
– Hope tích hợp với giới từ for :

S + Hope + for the best…

➔ Trong câu, Hope phối hợp với giới từ for mang nghĩa là mong được suôn sẻ, mong được toại nguyện .

Ex: Hope for the best, but prepare for the worst.
(Mong được toại nguyện, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần vì những điều tồi tệ nhất luôn chuẩn bị xảy ra).

➔ Tóm lại, theo sau động từ Hope thường là những giới từ như against, for .

Phân biệt cách dùng Hope và Wish

Hope = Wish (v): ước, hi vọng

➔ Hope và Wish đều mang nghĩa giống nhau, đều diễn đạt mong ước một hành vi hay vấn đề hụt hẫng trong quá khứ hoặc sẽ xảy ra trong tương lai .
Bên cạnh những điểm giống nhau, Hope và Wish hoàn toàn có thể phân biệt như sau :
– Hope miêu tả mong ước vấn đề hay hành vi hoàn toàn có thể xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Còn Wish diễn đạt mong ước vấn đề hay hành vi chắc như đinh đã không hề xảy ra trong quá khứ hoặc chắc như đinh sẽ xảy ra trong tương lai .
Ex : – I hope that my family will come .
( Tôi đã không biết chắc rằng mái ấm gia đình của tôi hoàn toàn có thể đến ) .
– We wish that Jun would go out .
( Chúng tôi biết chắc rằng Jun đã không ra ngoài ) .
– Theo sau Hope hoàn toàn có thể là bất kỳ mệnh đề nào. Tuy nhiên, theo sau Wish mệnh đề không được chia ở thì hiện tại .
* Note : Trong câu, Hope hoàn toàn có thể chia theo thời động từ hoặc chia theo ngôi của chủ ngữ đứng ở phía trước .

5 câu thực hành về Hope

1. I hope that she (have)_______ a 19th birthday party.
2. Nam hopes that it (not rain)______ tomorrow.
3. Jun hoped that his old girlfriend (find)________ him.
4. Her classmates (hope) _______ me good luck on buying a new house.
5. I heard Kin is opening a new hotel. I (hope)_______ he will succeed.

Đáp án:

Xem thêm: PAGES là gì? -định nghĩa PAGES

1. Will have
2. Won’t rain
3. Wouldn’t find
4. Hope
5. Hope

Chúng tôi vừa đề cập đến kiến trúc tương quan đến Hope, cấu trúc và cách sử dụng Hope mà tất cả chúng ta nên nắm vững. Chúc những bạn học tốt .
Ngữ Pháp –

Rate this post