invitation tiếng Anh là gì?

invitation tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng invitation trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ invitation tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm invitation tiếng Anh
invitation
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ invitation

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: invitation tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

invitation tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ invitation trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ invitation tiếng Anh nghĩa là gì.

invitation /,invi’teiʃn/

* danh từ
– sự mời, lời mời, giấy mời
– cái lôi cuốn, cái hấp dẫn
– sự chuốc lấy, sự mua láy (bóng), sự tự gây cho mình
=an invitation for trouble+ sự chuốc lấy điều phiền luỵ

* định ngữ
– (thể dục,thể thao) dành cho người được mời, dành cho đội được mời
=an invitation competition+ cuộc thi dành cho những người được mời, cuộc thi dành cho những đội được mời

Thuật ngữ liên quan tới invitation

Tóm lại nội dung ý nghĩa của invitation trong tiếng Anh

invitation có nghĩa là: invitation /,invi’teiʃn/* danh từ- sự mời, lời mời, giấy mời- cái lôi cuốn, cái hấp dẫn- sự chuốc lấy, sự mua láy (bóng), sự tự gây cho mình=an invitation for trouble+ sự chuốc lấy điều phiền luỵ* định ngữ- (thể dục,thể thao) dành cho người được mời, dành cho đội được mời=an invitation competition+ cuộc thi dành cho những người được mời, cuộc thi dành cho những đội được mời

Đây là cách dùng invitation tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ invitation tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

invitation / tiếng Anh là gì?
invi’teiʃn/* danh từ- sự mời tiếng Anh là gì?
lời mời tiếng Anh là gì?
giấy mời- cái lôi cuốn tiếng Anh là gì?
cái hấp dẫn- sự chuốc lấy tiếng Anh là gì?
sự mua láy (bóng) tiếng Anh là gì?
sự tự gây cho mình=an invitation for trouble+ sự chuốc lấy điều phiền luỵ* định ngữ- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) dành cho người được mời tiếng Anh là gì?
dành cho đội được mời=an invitation competition+ cuộc thi dành cho những người được mời tiếng Anh là gì?
cuộc thi dành cho những đội được mời

Rate this post