inviting tiếng Anh là gì?

inviting tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng inviting trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ inviting tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm inviting tiếng Anh
inviting
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ inviting

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: inviting tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

inviting tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ inviting trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ inviting tiếng Anh nghĩa là gì.

inviting /in’vaitiɳ/

* tính từ
– mời mọc
– lôi cuốn, hấp dẫninvite /in’vait /

* ngoại động từ
– mời
– đem lại
=carelessness invites accidentd+ sự cẩu thả thường đem lại tai nạn
– lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng
=a scenery which invites a painter’s brush+ một cảnh gây hứng cho người nghệ sĩ

* nội động từ
– đưa ra lời mời
– lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng[‘invait]

* danh từ, (thông tục)
– sự mời; lời mời
– giấy mời

Thuật ngữ liên quan tới inviting

Tóm lại nội dung ý nghĩa của inviting trong tiếng Anh

inviting có nghĩa là: inviting /in’vaitiɳ/* tính từ- mời mọc- lôi cuốn, hấp dẫninvite /in’vait /* ngoại động từ- mời- đem lại=carelessness invites accidentd+ sự cẩu thả thường đem lại tai nạn- lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng=a scenery which invites a painter’s brush+ một cảnh gây hứng cho người nghệ sĩ* nội động từ- đưa ra lời mời- lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng[‘invait]* danh từ, (thông tục)- sự mời; lời mời- giấy mời

Đây là cách dùng inviting tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ inviting tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

inviting /in’vaitiɳ/* tính từ- mời mọc- lôi cuốn tiếng Anh là gì?
hấp dẫninvite /in’vait /* ngoại động từ- mời- đem lại=carelessness invites accidentd+ sự cẩu thả thường đem lại tai nạn- lôi cuốn tiếng Anh là gì?
hấp dẫn tiếng Anh là gì?
gây hứng=a scenery which invites a painter’s brush+ một cảnh gây hứng cho người nghệ sĩ* nội động từ- đưa ra lời mời- lôi cuốn tiếng Anh là gì?
hấp dẫn tiếng Anh là gì?
gây hứng[‘invait]* danh từ tiếng Anh là gì?
(thông tục)- sự mời tiếng Anh là gì?
lời mời- giấy mời

Rate this post