SỰ KHáC BIỆT GIỮA KẾT QUẢ Và MỤC TIêU | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – GIÁO DỤC – 2021

Kết quả o với Mục tiêu Mục tiêu, mục tiêu, kết quả và tiềm năng là những công cụ và khái niệm được ử dụng trong môi trường tự nhiên giáo dục. Có

Kết quả so với Mục tiêu
 

Mục tiêu, mục đích, kết quả và mục tiêu là các công cụ và khái niệm được sử dụng trong môi trường giáo dục. Có nhiều sự nhầm lẫn giữa các giáo viên về kết quả và mục tiêu, và có nhiều người cảm thấy rằng cả hai đều giống nhau nên được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, mục tiêu học tập không giống như kết quả học tập. Trong hầu hết các trường hợp, mục tiêu học tập được vạch ra theo chủ đề mà giáo viên dự định dạy trong một học kỳ hoặc thời lượng của khóa học trong khi kết quả học tập được xác định dựa trên những gì học sinh phải có khả năng làm hoặc có thể thực hiện ở cuối khóa học. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn hai khái niệm liên quan.

Kết quả

Kết quả học tập là những kỳ vọng của học viên về những gì họ sẽ hoàn toàn có thể đạt được hoặc hoàn thành xong khi kết thúc quy trình giảng dạy trong một khóa học. Tuy nhiên, kết quả học tập không cho biết những loại hoạt động giải trí sẽ được thực thi trong suốt thời hạn của khóa học. Đối với yếu tố đó, kết quả học tập thậm chí còn không chỉ ra phương pháp luận mà giáo viên sẽ sử dụng để giảng dạy chủ đề cho học viên. Kết quả học tập thực sự là kết quả mong ước dưới dạng những gì giáo viên mong đợi ở học viên của họ khi kết thúc giảng dạy trong một khóa học. Các giáo viên thời nay viết ra kết quả học tập dưới dạng những động từ hoàn toàn có thể đo lường và thống kê được để tránh bất kể sự nhầm lẫn hoặc hiểu sai .

Mục tiêu

Những gì một giảng viên bao gồm trong suốt thời gian của một khóa học được xác định là mục tiêu học tập. Mục tiêu luôn cụ thể và có thể đo lường được. Họ cũng có thể đạt được và thực tế. Tất cả các mục tiêu đều là những mục tiêu mong muốn, có nghĩa là, chúng phản ánh những gì học sinh có thể đạt được vào cuối khóa học. Những gì học sinh sẽ nghiên cứu, đọc, đạt được và hiểu là cơ sở của mục tiêu học tập.

Sự khác biệt giữa Kết quả và Mục tiêu là gì?

Kết quả học tập và tiềm năng học tập phải được phân định rõ ràng và xác lập khi khởi đầu khóa học. Nếu điều này không được triển khai ngay từ đầu, cả sự phát minh sáng tạo của giảng viên và nghĩa vụ và trách nhiệm của giảng viên đều bị tác động ảnh hưởng, do đó việc thiết kế xây dựng chương trình giảng dạy là một trách nhiệm rất khó khăn vất vả. Mục tiêu là những gì một giáo viên đặt ra để giảng dạy trong khi kết quả là những gì học viên mong đợi vào cuối khóa học. Nói một cách thực tiễn, kết quả phải giống với tiềm năng nếu giảng viên thực sự đã dạy mọi thứ theo cách mà sinh viên đã nắm được mọi thứ và hoàn toàn có thể đạt được mức độ thông thuộc mà giáo viên mong ước .

Rate this post