Các Địa điểm Xét nghiệm COVID-19 MIỄN PHÍ

GILROY

South County Annex (trước đây là trường tiểu học Antonio del Buono)

9300 Wren Avenue, Gilroy, CA 95020
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10 giờ sáng – 4:30 chiều.
Đóng cửa Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 và Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11

Nếu hiệu quả xét nghiệm của quý vị là dương thế, quý vị sẽ được liên lạc qua điện thoại cảm ứng trong vòng 72 giờ. Nếu xét nghiệm của quý vị là âm tính, quý vị sẽ được liên lạc trong vòng 1-3 ngày qua email. Nếu không cho địa chỉ email khi ghi danh, chúng tôi sẽ gởi tác dụng qua bưu điện và quý vị sẽ nhận được thư trong vòng 7-10 ngày .
Nếu có vướng mắc, vui mừng vào trang www. Healthvana. com / FAQ

Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

San Ysidro Community Center

San Ysidro Park, 7700 Murray Avenue, Gilroy, CA 95020

Thứ Tư, 5:00 – 7:30 tối
Thứ Bảy, 3:00 – 7:00 tối
Việc xét nghiệm sẽ tùy thuộc vào thời tiết (đóng cửa nếu trời mưa)

Xét nghiệm tại khu vực này có mục tiêu chính là để Giao hàng dân cư ở phía nam Quận Hạt. Không cần có hẹn trước .
Chỉ có xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại khu vực này. Sẽ không có xét nghiệm chuỗi polymerase-PCR tại đây. Nếu cần xét nghiệm PCR, hãy đến một khu vực xét nghiệm khác ( xem trang www.sccfreetest.org ) .

Roll In / Walk Up Site

No Appointment Needed

OK If You Have Symptoms

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

CAMPBELL

Campbell Q-80 Roosevelt Redwood Room

1 W. Campbell Ave, Campbell, CA 95008 
Thứ Tư ngày 1 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều

Sẽ có lịch để quý vị lấy hẹn xét nghiệm trước 7 ngày. Một khi đã hết chỗ, khu vực này sẽ không còn hiện ra để trên trang lấy hẹn .
Kết quả sẽ được Healthvana gửi qua điện thư. Bệnh nhân sẽ được thông tin bằng email hoặc tin nhắn khi có hiệu quả xét nghiệm – thường thì là 1 đến 3 ngày .
Nếu quý vị có hiệu quả xét nghiệm dương thế với COVID-19, quý vị cũng sẽ được Sở Y tế Công cộng liên lạc để cho biết phải làm bước gì tiếp theo và số ngày quý vị phải cách ly với những người khác. Xin hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng đúng mực của quý vị và vui mừng vấn đáp những cuộc gọi từ những số điện thoại cảm ứng lạ .
Nếu có vướng mắc, vui vẻ vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

 Campbell Orchard City Banquet Room

1 W. Campbell Ave, Campbell, CA 95008 
Thứ Tư ngày 15 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều

Sẽ có lịch để quý vị lấy hẹn xét nghiệm trước 7 ngày. Một khi đã hết chỗ, khu vực này sẽ không còn hiện ra để trên trang lấy hẹn .
Kết quả sẽ được Healthvana gửi qua điện thư. Bệnh nhân sẽ được thông tin bằng email hoặc tin nhắn khi có tác dụng xét nghiệm – thường thì là 1 đến 3 ngày .
Nếu quý vị có tác dụng xét nghiệm dương thế với COVID-19, quý vị cũng sẽ được Sở Y tế Công cộng liên lạc để cho biết phải làm bước gì tiếp theo và số ngày quý vị phải cách ly với những người khác. Xin hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại thông minh đúng mực của quý vị và vui mừng vấn đáp những cuộc gọi từ những số điện thoại thông minh lạ .
Nếu có vướng mắc, vui mắt vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Walgreens

1570 W Campbell Ave., Campbell, CA 95008
7 ngày trong tuần, 9:00 giờ sáng-5:00 giờ chiều

Có thể xét nghiệm khi lái xe ngang qua hành lang cửa số của nơi bán thuốc. Hãy mang theo sách vở tùy thân và thẻ bảo hiểm nếu có bảo hiểm. Quý vị được khuyến khích nên lấy hẹn trước tại www.walgreens.com/coronavirus. Trang mạng này không có hẹn trong cùng ngày, nhưng bệnh nhân hoàn toàn có thể lấy hẹn trước 3 ngày. Sẽ có hiệu quả khoảng chừng từ 3-5 ngày thao tác .
Để đặt hẹn, bấm vào đây

“Địa điểm không cần ra khỏi xe” (Drive-Thru)

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Walgreens

1660 Winchester Blvd., Campbell, CA 95008
7 ngày trong tuần, 9:00 giờ sáng -5:00 giờ chiều

Có thể xét nghiệm khi lái xe ngang qua hành lang cửa số của nơi bán thuốc. Hãy mang theo sách vở tùy thân và thẻ bảo hiểm nếu có bảo hiểm. Quý vị được khuyến khích nên lấy hẹn trước tại www.walgreens.com/coronavirus. Trang mạng này không có hẹn trong cùng ngày, nhưng bệnh nhân hoàn toàn có thể lấy hẹn trước 3 ngày. Sẽ có hiệu quả khoảng chừng từ 3-5 ngày thao tác .
Để lấy hẹn, bấm vào đây

“Địa điểm không cần ra khỏi xe” (Drive-Thru)

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

CUPERTINO

Cupertino Senior Center

21251 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014  
Thứ Hai ngày 6 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều 
Thứ Hai ngày 20 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu tác dụng là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, vui mắt vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Walgreens

20011 Bollinger Road, Cupertino CA 95014
7 ngày trong tuần, 9:00am-5:00pm

Có thể xét nghiệm khi lái xe ngang qua hành lang cửa số của nơi bán thuốc. Hãy mang theo sách vở tùy thân và thẻ bảo hiểm nếu có bảo hiểm. Quý vị được khuyến khích nên lấy hẹn trước tại www.walgreens.com/coronavirus. Trang mạng này không có hẹn trong cùng ngày, nhưng bệnh nhân hoàn toàn có thể lấy hẹn trước 3 ngày. Sẽ có hiệu quả khoảng chừng từ 3-5 ngày thao tác .
Để lấy hẹn, bấm vào đây

“Địa điểm không cần ra khỏi xe” (Drive-Thru)

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

LOS ALTOS

Los Altos Community Center – Manzanita Room

97 Hillview Ave., Los Altos, CA 94022
Thứ Năm ngày 9 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu tác dụng là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại thông minh liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, vui mừng vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

LOS ALTOS HILLS

 Los Altos Hills Council Chambers

26379 W. Fremont Rd, Los Altos Hills, CA 94022
Thứ Tư ngày 29 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu tác dụng là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại thông minh liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, vui vẻ vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

LOS GATOS

Bệnh viện El Camino Health Los Gatos

815 Pollard Road, Los Gatos, CA 95032
Thứ năm tuần đầu tiên và tuần thứ ba của mỗi tháng, từ 8:30 giờ sáng. đến 2:30 giờ chiều.

Có thể lấy hẹn bảy ngày trước ngày xét nghiệm. Khi có đủ số người lấy hẹn, khu vực này sẽ không hiện ra trên trang mạng nữa .
Bệnh viện El Camino Health’s Los Gatos có xét nghiệm COVID-19 cho những người không có những triệu chứng COVID-19 ( tức là không có triệu chứng ). Một cây que khoảng chừng nửa inch có bông gòn trên đầu sẽ được đưa vào trong mũi để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Quý vị phải lấy hẹn trước. Có thể lấy hẹn qua mạng hoặc gọi 650-940-7022 và chọn mục số 4 .
Để đặt hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Los Gatos Adult Recreation Center

208 East Main Street, Los Gatos, CA 95030
Thứ Hai ngày 29 tháng 11, 09:30 sáng – 04:00 chiều
Thứ Năm ngày 23 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều
 

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu tác dụng là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng mực và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, sung sướng vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

MILPITAS

Milpitas Sports Center

1325 East Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
Thứ Sáu, 3 tháng 12 từ 9:30 sáng – 4:00 chiều
Thứ Sáu, 17 tháng 12 từ 9:30 sáng – 4:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu hiệu quả là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, hãy vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Milpitas Community Center (OptumServe)

457 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035
Thứ Hai và Thứ Năm, 10:00 giờ sáng – 6:00 giờ.
Đóng cửa Thứ Năm ngày 25 tháng 11

Có thể gọi số 1-888 – 634 – 1123 hoặc vào trang lhi.care/covidtesting để lấy hẹn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu xét nghiệm tại một trong những khu vực của OtumServe thì sẽ nhận được tác dụng qua cổng thông tin trực tuyến trong vòng một tuần .
Để lấy hẹn, hãy bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

MORGAN HILL

Morgan Hill Council Chamber Building

17555 Peak Avenue, Morgan Hill, CA 95037
Thứ Ba ngày 7 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều
Thứ Ba ngày 21 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu tác dụng là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại thông minh liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, hãy vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

 

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

MOUNTAIN VIEW

Dịch vụ xét nghiệm của El Camino Healthcare District tại Bệnh viện El Camino Health Mountain View Hospital

2495 Hospital Dr., Mountain View, CA 94040
Thứ Hai – Thứ Sáu, 7:00 am – 7:00 pm

Xét nghiệm COVID-19 được El Camino Healthcare District hỗ trợ vốn cho người sinh sống, thao tác hoặc đi học trong Khu vực này ( gồm có hầu hết thành phố Mountain View, Los Altos và Los Altos Hills, một phần nhiều của Sunnyvale, một phần nhỏ của Cupertino, Santa Clara và Palo Alto ). Hãy lấy hẹn qua mạng hoặc gọi 650-940-7022 và chọn mục số 4. Xét nghiệm tại khu vực này dành cho người không bộc lộ triệu chứng ( không có triệu chứng ) của COVID-19 .
Để lên hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Mountain View Community Center

201 S. Rengstorff Ave., Mountain View, CA 94040
Thứ Hai ngày 13 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều
Thứ Hai ngày 27 tháng 12, 09:30 sáng – 04:00 chiều
 

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có tác dụng – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu hiệu quả là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, vui mừng vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

PALO ALTO

Palo Alto Cubberly Pavilion

4120 Middlefield Road, Palo Alto CA, 94036
Thứ Ba, ngày 28 tháng 12, từ 9:30 sáng – 4:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có tác dụng – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu hiệu quả là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại thông minh liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, hãy vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

El Palo Alto – Mitchell Park

3700 Middlefield Road, Palo Alto CA, 94303
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12, từ 9:30 sáng – 4:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có tác dụng – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu hiệu quả là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, hãy vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Palo Alto Art Center Auditorium

1313 Newell Road, Palo Alto CA, 94303
Thứ Ba, ngày 30 tháng 11, từ 9:30 sáng – 4:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu tác dụng là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng mực và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, hãy vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

SANTA CLARA

Thư viện Santa Clara Central Park Library 

2635 Homestead Road, Santa Clara, CA 
Thứ Tư ngày 24 tháng 11, 09:30 sáng – 03:00 chiều
Thứ Tư ngày 8 tháng 12, 09:30 sáng – 03:00 chiều
Thứ Tư ngày 22 tháng 12, 09:30 sáng – 03:00 chiều
 

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có tác dụng – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu hiệu quả là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, hãy vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

SAN JOSE

Bay Area Community Health – Địa điểm xét nghiệm Monterey Clinic

5504 Monterey Highway, San Jose, CA 95138
Thứ Tư, từ 8 đến 10 giờ sáng
Thứ Bảy, từ 9 đến 11 giờ sáng

Sẽ được ưu tiên nếu có hẹn trước, nhưng không bắt buộc. Gọi ( 408 ) 729 – 9700 để lấy hẹn. Chúng tôi sẽ hỏi thông tin bảo hiểm của quý vị, nhưng không bắt buộc phải có bảo hiểm .

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm không cần làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Santa Clara County Office of Education (OptumServe)

1290 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
Có giờ hẹn: 7:00 sáng – 3:00 chiều
Các Thứ Ba, ngày 7, 14, 21 và 28 thasng 12
Các Thứ Sáu, ngày 3, 10 và 17
* Đóng cửa Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12 và Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12

Có thể gọi số 1-888 – 634 – 1123 hoặc vào trang lhi.care/covidtesting để lấy hẹn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu xét nghiệm tại một trong những khu vực của OtumServe thì sẽ nhận được tác dụng qua cổng thông tin trực tuyến trong vòng một tuần .
Để lấy hẹn, hãy bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Valley Water (OptumServe/CDPH Bus)

5750 Almaden Expressway, San Jose, CA 95118
Mỗi Thứ Tư, 10 giờ sáng – 6 giờ chiều

Có thể gọi số 1-888 – 634 – 1123 hoặc vào trang lhi.care/covidtesting để lấy hẹn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu xét nghiệm tại một trong những khu vực của OtumServe thì sẽ nhận được hiệu quả qua cổng thông tin trực tuyến trong vòng một tuần .
Để lấy hẹn, hãy bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

EAST SAN JOSE

Khu Hội chợ Santa Clara County Fairgrounds

Fairgrounds-Bãi đậu xe Lot A (Đối diện Cổng Gate B)
344 Tully Road, San Jose, CA 95111

Giờ lấy hẹn:
*Đóng cửa ngày Thứ Năm, 25 tháng 11.
Chỉ cho ngày Thứ Sáu, 26 tháng 11, có giờ hẹn từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Thứ Năm – Thứ Hai, 8:30 sáng đến 3:45 chiều.
Đóng cửa Thứ Năm, ngày 25 tháng 11
Thứ Ba – Thứ Tư, 12:30 chưa đến 8:00 tối

Chỉ xét nghiệm theo hẹn. Có mở hẹn 5 ngày trước ngày xét nghiệm
Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu tác dụng là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, hãy vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Costco Business Center (OptumServe/CDPH Bus)

2376 S. Evergreen Loop, San Jose, CA 95122
Thứ Ba, 10:00 sáng – 06:00 chiều

Có thể gọi số 1-888 – 634 – 1123 hoặc vào trang lhi.care/covidtesting để lấy hẹn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu xét nghiệm tại một trong những khu vực của OtumServe thì sẽ nhận được tác dụng qua cổng thông tin trực tuyến trong vòng một tuần .
Để lấy hẹn, hãy bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) – Valley Health Center East Valley

1993 McKee Road, San Jose, CA 95116
Thứ Bảy và Chủ Nhật, 8:30 sáng – 4:00 chiều

Phải có hẹn trước. Hãy gọi số 1-888 – 334 – 1000 để lấy hẹn. ​

“Địa điểm không cần ra khỏi xe” (Drive-Thru)

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Grand Century Mall (OptumServe/CDPH Bus)

1111 Story Road, San Jose, CA 95122
Các ngày Thứ Năm, 2, 9, 16, 23 và 30 tháng 12, từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều

Có thể gọi số 1-888 – 634 – 1123 hoặc vào trang lhi.care/covidtesting để lấy hẹn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu xét nghiệm tại một trong những khu vực của OtumServe thì sẽ nhận được hiệu quả qua cổng thông tin trực tuyến trong vòng một tuần .
Để lấy hẹn, hãy bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Địa điểm tiếp nhận những người có triệu chứng

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

SARATOGA

Saratoga Prospect Center (Friendship Hall)

19848 Prospect Rd, Saratoga, CA 95070
Thứ Ba, ngày 14 tháng 12, từ 9:30 sáng – 4:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có hiệu quả – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu hiệu quả là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại cảm ứng liên lạc đúng mực và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, sung sướng vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Trở lại phần Tất cả những Thành phố ▲

SUNNYVALE

Sunnyvale Community Center

550 E. Remington Dr., Sunnyvale, CA 94087
Thứ Năm ngày 2 tháng 12, từ 9:30 sáng – 4:00 chiều
Thứ Năm ngày 16 tháng 12, từ 9:30 sáng – 4:00 chiều

Có hẹn 7 ngày trước ngày xét nghiệm. Một khi đã cho hết hẹn, khu vực này sẽ không còn hiện lên trên trang mạng .
Kết quả sẽ được Healthvana gởi qua mạng lưới hệ thống điện tử. Các bệnh nhân sẽ nhận được thư hoặc tin nhắn khi có tác dụng – thường thì từ 1 đến 3 ngày .
Nếu tác dụng là dương thế, Sở Y Tế Công Cộng cũng sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn những điều cần làm tiếp theo và cần phải cách ly với người xung quanh trong bao lâu. Hãy cho nhân viên cấp dưới của chúng tôi số điện thoại thông minh liên lạc đúng chuẩn và hãy vấn đáp những cuộc gọi từ những số lạ .
Nếu có vướng mắc, vui vẻ vào trang www. Healthvana. com / FAQ
Để lấy hẹn, bấm vào đây

Địa điểm đi xe lăn/đi bộ đến để xét nghiệm

Địa điểm cần phải làm hẹn

Trở lại phần Tất cả những Th ​ ành phố ▲

Rate this post