khinh khỉnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Anh khinh khỉnh trả lời: “Không được, tôi rất bận.”

“No, I’m too busy,” came the disdainful response.

LDS

Đừng có nhìn tôi với một cái nhìn khinh khỉnh như vậy.

Don’t you look your snotty little nose up at me .

OpenSubtitles2018. v3

Nó sẽ nhìn con khinh khỉnh cho xem.

She’ll see through me like Grandma’s underpants.

OpenSubtitles2018. v3

Anh trả lời với giọng khinh khỉnh: “Không được đâu, tôi bận lắm.”

“No, I’m too busy,” came the disdainful response.

LDS

Nghĩ sâu “khinh khỉnh phớt lờ”, “bước nhảy tuyệt vọng” của Ivanov.

Deep Thought ‘contemptuously brushes aside’ Ivanov’s ‘desperate fling’.

Literature

Và đừng có phồng má trợn mang lên như thế: trông chị chả khác gì quả lê khinh khỉnh cả.

And don’t puff out your cheeks like that: it makes you look like a petulant pear.

Literature

Elizabeth khinh khỉnh liếc quyển LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯỚI MỘT NGÀI HẦU TƯỚC đang được cầm cẩn thận trong tay em cô.

Elizabeth glanced disdainfully at HOW TO MARRY A MARQUIS, carefully held in her sister’s hands.

Literature

Elizabeth khinh khỉnh liếc quyển LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯỚI MỘT NGÀI HẦU TƯỚC đang được cầm cẩn thận trong tay em cô.

Elizabeth glanced disdainfully at HOW TO MARRY A MARQUIS, carefully held in her sister’s hands.

Literature

Và ông ấy cắt lời tôi, khinh khỉnh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ, rồi nói, “Hugh này, chẳng tên nào quan tâm tới viện trợ nước ngoài đâu.”

And he paused, looked down on me with cold, dismissive eyes, and he said, “Hugh, no one gives a funk about foreign aid.”

ted2019

Lão chủ trại ngồi trong nhà tù đó, khinh khỉnh và để cho tên cảnh sát trưởng thực thi luật pháp cho tới khi lão thấy đã tới lúc cho mình thấy ai là người ra lệnh ở đây.

That rancher sat in that jailhouse, sneering and letting his lawman lay down the law till he figured it was time to show us that he gave the orders around here.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta hứa hẹn những điều tuyệt vời, và truyền bá nó, chúng ta sắp thay đổi thế giới nhưng nó không mang lại kết quả như mong đợi, và thế là chúng ta quay lại, bắt đầu lại tất cả, khi những người ở New York và L.A nhìn lên khinh khỉnh.

We promise something great, we evangelize it, we’re going to change the world. It doesn’t work out too well, and so we actually go back to the well and start all over again, as the people in New York and L.A. look on in absolute, morbid astonishment.

ted2019

Chúng ta hứa hẹn những điều tuyệt vời, và truyền bá nó, chúng ta sắp thay đổi thế giới nhưng nó không mang lại kết quả như mong đợi, và thế là chúng ta quay lại, bắt đầu lại tất cả, khi những người ở New York và L. A nhìn lên khinh khỉnh.

We promise something great, we evangelize it, we’re going to change the world. It doesn’t work out too well, and so we actually go back to the well and start all over again, as the people in Thành Phố New York and L. A. look on in absolute, morbid astonishment .

QED

Manson miêu tả buổi ghi âm đầu tiên của cô với ban nhạc là “một thảm họa”, bởi vì cô không có kinh nghiệm như một nghệ sĩ chơi live khi ghi âm, và cô với ban nhạc, “hai bên hoàn toàn không thoải mái khi gặp phải tình huống đó”,tuy nhiên chính sự “khinh khỉnh” mà hai bên dành cho nhau từ buổi gặp mặt đó đã đẩy cả nhóm xích lại gần nhau.

Manson described her first session with the band as “a disaster”, as she had no experience as a session player, and she and the band were “two parties totally uncomfortable with the situation”, but the “mutual disdain” from that meeting managed to pull the band together.

WikiMatrix

Rate this post