kick tiếng Anh là gì?

kick tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng kick trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ kick tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm kick tiếng Anh
kick
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ kick

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: kick tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

kick tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ kick trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ kick tiếng Anh nghĩa là gì.

kick /kik/

* danh từ
– trôn chai (chỗ lõm ở đít chai)

* danh từ
– cái đá, cú đá (đá bóng); cái đá hậu (ngựa)
– sự giật (của súng, khi bắn)
– tay đá bóng, cầu thủ
– (thông tục) hơi sức; sức bật, sực chống lại
=to have no kick left+ không còn hơi sức
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lý do phản kháng, lý do phản đối; sự phản kháng, sự phản đối
– (thông tục) sự thích thú, sự thú vị
=to get a kick out of something+ thích thú cái gì, tìm thấy sự thú vị ở cái gì
– (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò vui, trò nhộn
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự việc thay đổi bất ngờ, việc bất ngờ
!to get the kick
– bị đá bị đuổi, bị sa thải
!more kicks than half-pence
– bị chửi nhiều được khen ít; bực mình khó chịu nhiều hơn là thích thú

* nội động từ
– đá, đá hậu (ngựa)
– giật (súng)
– (+ against, at) chống lại, kháng cự, phản đối, phản kháng; tỏ ý khó chịu với

* ngoại động từ
– đá
– sút ghi (bàn thắng) (bóng đá)
=to kick a goal+ sút ghi một bàn thắng
!to kick about (around)
– đá vung, đá lung tung
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hành hạ, đối xử thô bạo
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lung tung đây đó
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nghĩ về, bàn luận về
!to kick back
– đánh ngược trở lại (maniven ô tô)
– đá lại; đá (quả bóng) trả lại
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trả lại (của ăn cắp hoặc một phần số tiền do bị ép buộc hay thoả thuận riêng mà phải nhận…)
!to kick in
– đá bung (cửa)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) góp phần, đóng góp
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chết
!to kick off
– đá bật đi
=to kick off one’s shoes+ đá bật giày ra
– (thể dục,thể thao) bắt đầu ra bóng, bắt đầu ra trận đấu bóng đá
!to kick out
– đá ra; tống cổ ra
!to kick up
– đá tung lên
=to kick up dust+ đá tung bụi lên
– gây nên
=to kick up a noise+ làm ồn lên
!to kick against the pricks
– (nghĩa bóng) kháng cự vô ích chỉ chuốc lấy cái đau đớn vào thân
!to kick the bucket
– (xem) bucket
!to kick one’s heels
– (xem) heel
!to kick over the traces
– kháng cự lại, không chịu sự kiềm thúc gò ép
!to kick somebody upstairs
-(đùa cợt) đề bạt ai cốt để tống khứ đi
!to kick up one’s heels
– (xem) heel

Thuật ngữ liên quan tới kick

Tóm lại nội dung ý nghĩa của kick trong tiếng Anh

kick có nghĩa là: kick /kik/* danh từ- trôn chai (chỗ lõm ở đít chai)* danh từ- cái đá, cú đá (đá bóng); cái đá hậu (ngựa)- sự giật (của súng, khi bắn)- tay đá bóng, cầu thủ- (thông tục) hơi sức; sức bật, sực chống lại=to have no kick left+ không còn hơi sức- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lý do phản kháng, lý do phản đối; sự phản kháng, sự phản đối- (thông tục) sự thích thú, sự thú vị=to get a kick out of something+ thích thú cái gì, tìm thấy sự thú vị ở cái gì- (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò vui, trò nhộn- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự việc thay đổi bất ngờ, việc bất ngờ!to get the kick- bị đá bị đuổi, bị sa thải!more kicks than half-pence- bị chửi nhiều được khen ít; bực mình khó chịu nhiều hơn là thích thú* nội động từ- đá, đá hậu (ngựa)- giật (súng)- (+ against, at) chống lại, kháng cự, phản đối, phản kháng; tỏ ý khó chịu với* ngoại động từ- đá- sút ghi (bàn thắng) (bóng đá)=to kick a goal+ sút ghi một bàn thắng!to kick about (around)- đá vung, đá lung tung- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hành hạ, đối xử thô bạo- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lung tung đây đó- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nghĩ về, bàn luận về!to kick back- đánh ngược trở lại (maniven ô tô)- đá lại; đá (quả bóng) trả lại- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trả lại (của ăn cắp hoặc một phần số tiền do bị ép buộc hay thoả thuận riêng mà phải nhận…)!to kick in- đá bung (cửa)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) góp phần, đóng góp- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chết!to kick off- đá bật đi=to kick off one’s shoes+ đá bật giày ra- (thể dục,thể thao) bắt đầu ra bóng, bắt đầu ra trận đấu bóng đá!to kick out- đá ra; tống cổ ra!to kick up- đá tung lên=to kick up dust+ đá tung bụi lên- gây nên=to kick up a noise+ làm ồn lên!to kick against the pricks- (nghĩa bóng) kháng cự vô ích chỉ chuốc lấy cái đau đớn vào thân!to kick the bucket- (xem) bucket!to kick one’s heels- (xem) heel!to kick over the traces- kháng cự lại, không chịu sự kiềm thúc gò ép!to kick somebody upstairs-(đùa cợt) đề bạt ai cốt để tống khứ đi!to kick up one’s heels- (xem) heel

Đây là cách dùng kick tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ kick tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

kick /kik/* danh từ- trôn chai (chỗ lõm ở đít chai)* danh từ- cái đá tiếng Anh là gì?
cú đá (đá bóng) tiếng Anh là gì?
cái đá hậu (ngựa)- sự giật (của súng tiếng Anh là gì?
khi bắn)- tay đá bóng tiếng Anh là gì?
cầu thủ- (thông tục) hơi sức tiếng Anh là gì?
sức bật tiếng Anh là gì?
sực chống lại=to have no kick left+ không còn hơi sức- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) lý do phản kháng tiếng Anh là gì?
lý do phản đối tiếng Anh là gì?
sự phản kháng tiếng Anh là gì?
sự phản đối- (thông tục) sự thích thú tiếng Anh là gì?
sự thú vị=to get a kick out of something+ thích thú cái gì tiếng Anh là gì?
tìm thấy sự thú vị ở cái gì- (số nhiều) (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) trò vui tiếng Anh là gì?
trò nhộn- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) sự việc thay đổi bất ngờ tiếng Anh là gì?
việc bất ngờ!to get the kick- bị đá bị đuổi tiếng Anh là gì?
bị sa thải!more kicks than half-pence- bị chửi nhiều được khen ít tiếng Anh là gì?
bực mình khó chịu nhiều hơn là thích thú* nội động từ- đá tiếng Anh là gì?
đá hậu (ngựa)- giật (súng)- (+ against tiếng Anh là gì?
at) chống lại tiếng Anh là gì?
kháng cự tiếng Anh là gì?
phản đối tiếng Anh là gì?
phản kháng tiếng Anh là gì?
tỏ ý khó chịu với* ngoại động từ- đá- sút ghi (bàn thắng) (bóng đá)=to kick a goal+ sút ghi một bàn thắng!to kick about (around)- đá vung tiếng Anh là gì?
đá lung tung- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) hành hạ tiếng Anh là gì?
đối xử thô bạo- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) đi lung tung đây đó- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) nghĩ về tiếng Anh là gì?
bàn luận về!to kick back- đánh ngược trở lại (maniven ô tô)- đá lại tiếng Anh là gì?
đá (quả bóng) trả lại- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) trả lại (của ăn cắp hoặc một phần số tiền do bị ép buộc hay thoả thuận riêng mà phải nhận…)!to kick in- đá bung (cửa)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) góp phần tiếng Anh là gì?
đóng góp- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) chết!to kick off- đá bật đi=to kick off one’s shoes+ đá bật giày ra- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) bắt đầu ra bóng tiếng Anh là gì?
bắt đầu ra trận đấu bóng đá!to kick out- đá ra tiếng Anh là gì?
tống cổ ra!to kick up- đá tung lên=to kick up dust+ đá tung bụi lên- gây nên=to kick up a noise+ làm ồn lên!to kick against the pricks- (nghĩa bóng) kháng cự vô ích chỉ chuốc lấy cái đau đớn vào thân!to kick the bucket- (xem) bucket!to kick one’s heels- (xem) heel!to kick over the traces- kháng cự lại tiếng Anh là gì?
không chịu sự kiềm thúc gò ép!to kick somebody upstairs-(đùa cợt) đề bạt ai cốt để tống khứ đi!to kick up one’s heels- (xem) heel

Rate this post