Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm tra trong doanh nghiệp – HKT Consultant

1. Khái niệm kiểm tra

1.1 Định nghĩa

Kiểm tra là một trong những công dụng của tiến trình quản trị. Thông qua công dụng kiểm tra mà chủ thể quản trị chớp lấy và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời những hoạt động giải trí để triển khai tốt tiềm năng đã xác lập .
Có nhiều ý niệm khác nhau về kiểm tra trong quản trị :

+ Harold Koontz: Kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh hoạt động các bộ phận cấp dưới để tin chắc rằng các mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu đó đã đang được hoàn thành.

+ Robert J. Mockler: Kiểm tra là quản trị là một nỗ lực có hệ thống nhằm thiết lập những tiêu chuẩn, những hệ thống phản hồi thông tin, nhằm so sánh những kết quả thực hiện với định mức đã đề ra, và để đảm bảo rằng những nguồn lực đã và đang được sử dụng có hiệu quả nhất, để đạt được mục tiêu của tổ chức.

+ Kenneth A. Merchant: Kiểm tra bao gồm tất cả các hoạt động mà nhà quản rị thực hiện nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các kết quả thực tế sẽ đúng như kết quả dự kiến trong kế hoạch.

Từ những ý niệm về kiểm tra như đã trình diễn, hoàn toàn có thể thừa kế và tổng hợp để đưa ra định nghĩa về kiểm tra như sau :
Kiểm tra là quy trình giám sát hoạt động giải trí và tác dụng hoạt động giải trí của tổ chức triển khai trên cõ sở những tiêu chuẩn đã được xác lập để phát hiện những ưu điểm và hạn chế nhằm mục đích đưa ra những giải pháp tương thích giúp tổ chức triển khai tăng trưởng theo đúng tiềm năng .
Từ định nghĩa trên nội hàm khái niệm kiểm tra gồm có :
+ Xác lập những tiêu chuẩn
+ Đo lường hiệu quả để phát hiện ưu điểm và điểm yếu kém
+ Các giải pháp tương thích ( phát huy ưu điểm, kiểm soát và điều chỉnh rơi lệch và sửa chữa thay thế sai lầm đáng tiếc )
+ Mục đích của kiểm tra là để tổ chức triển khai quản lý và vận hành theo đúng tiềm năng .

2. Đặc điểm và vai trò của kiểm tra

* Đặc điểm của kiểm tra trong quản lý

– Kiểm tra là một quy trình .
– Kiểm tra là một công dụng của tiến trình quản trị .
– Kiểm tra bộc lộ quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà quản trị so với hiệu lực hiện hành và hiệu suất cao của tổ chức triển khai .
– Kiểm tra là một quá trình mang tính phản hồi .

* Vai trò của kiểm tra trong quản lý

Kiểm tra có vai trò quan trọng trong quản trị, điều đó được bộc lộ ra ở những góc nhìn sau :
– Thông qua kiểm tra mà nhà quản trị nắm được nhịp độ, tiến trình và mức độ thực thi việc làm của những thành viên trong một bộ phận của tổ chức triển khai và của những bộ phận trong toàn diện và tổng thể cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai. Thông qua kiểm tra người quản trị nắm và trấn áp được chất lượng những việc làm được triển khai xong, từ đó phát hiện những ưu điểm và hạn chế trong hàng loạt hoạt động giải trí của tổ chức triển khai và quá trình quản trị để từ đó đưa ra những giải pháp tương thích hướng tới việc triển khai tiềm năng .
– Kiểm tra phân phối những địa thế căn cứ đơn cử để triển khai xong những quyết định hành động quản trị. Nhờ có kiểm tra mà nhà quản trị biết được quyết định hành động, mệnh lệnh được phát hành có tương thích hay không, từ đó có sự kiểm soát và điều chỉnh .
– Kiểm tra giúp bảo vệ thực thi quyền lực tối cao của chủ thể quản trị. Người quản trị biết thái độ, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân viên cấp dưới trong việc triển khai tiềm năng, nhằm mục đích duy trì trật tự của tổ chức triển khai .
– Thông qua kiểm tra, người quản trị nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của mình so với việc làm được phân công và bảo vệ thực thi hiệu lực hiện hành của quyết định hành động đã được phát hành .
– Kiểm tra giúp cho tổ chức triển khai theo sát và đối phó với sự biến hóa của môi trường tự nhiên .
– Kiểm tra tạo tiền đề cho quy trình triển khai xong và thay đổi tổ chức triển khai .

3. Phân loại kiểm tra

­– Căn cứ vào thời gian:

+ Kiểm tra trước khi thực thi kế hoạch
Kiểm tra trước khi triển khai kế hoạch là mô hình kiểm tra nhằm mục đích phòng ngừa những sai lầm đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra về một nội dung hoặc toàn diện và tổng thể chương trình hành vi của tổ chức triển khai ( tiềm năng, giải pháp, những nguồn lực … ) .

+ Kiểm tra trong quá trình thực hiện kế hoạch

Kiểm tra trong quy trình triển khai kế hoạch là mô hình kiểm tra được triển khai đồng thời với quy trình đang diễn ra những hoạt động giải trí của kế hoạch trong thực tiễn. Mục đích của loại kiểm tra này là giải quyết và xử lý kịp thời những xô lệch để bảo vệ chắc như đinh mọi cái đều diễn ra theo đúng tiềm năng. Việc kiểm tra đồng thời được triển khai hầu hết bằng những hoạt động giải trí giám sát của những nhà quản trị. Thông qua những hình thức tích lũy thông tin tại chỗ, họ sẽ xác lập xem việc làm của những người khác có diễn ra đúng theo nhu yếu hay không. Việc trao quyền hạn cho những nhà quản trị chính là một tác nhân bảo vệ cho việc kiểm tra đồng thời được hiệu suất cao .
+ Kiểm tra sau khi hoàn thành xong kế hoạch
Kiểm tra sau khi triển khai xong kế hoạch là hình thức kiểm tra tập trung chuyên sâu vào những tác dụng ở đầu cuối. Biện pháp kiểm soát và chấn chỉnh nhằm mục đích cải tổ quy trình tích luỹ nguồn tài nguyên hay những hoạt động giải trí thực tiễn. Kiểu kiểm tra này phụ thuộc vào nhiều vào những thông tin báo cáo giải trình. Vì thế, nhiều lúc nó không có những xét đoán về nguyên do rơi lệch đúng mực. Thông thường, việc kiểm tra sau cuối vận dụng cho những đối tượng người dùng kiểm tra như kinh tế tài chính, chất lượng, tác dụng thực thi những tiềm năng phức tạp. v.v.

– Căn cứ vào nội dung hoặc đối tượng kiểm tra

Tuỳ thuộc vào những mô hình tổ chức triển khai mà có những dạng kiểm tra đơn cử :
+ Kiểm tra sản xuất
+ Kiểm tra kinh tế tài chính
+ Kiểm tra nhân sự
+ Kiểm tra nguyên vật liệu
+ v.v.

– Căn cứ vào tần suất của kiểm tra

+ Kiểm tra đột xuất
Kiểm tra đột xuất là hình thức kiểm tra không báo trước về thời hạn, nội dung và phương pháp. Mục đích của hình thức kiểm tra này nhằm mục đích bảo vệ tính khách quan của hiệu quả thu được .
+ Kiểm tra định kì
Kiểm tra định kì là hình thức kiểm tra tiếp tục nhằm mục đích bảo vệ tính không thay đổi trong hoạt động giải trí của đối tượng người tiêu dùng .

– Căn cứ vào phạm vi của kiểm tra

+ Kiểm tra toàn diện và tổng thể
+ Kiểm tra bộ phận
+ Kiểm tra trọng điểm

– Căn cứ vào các chức năng của quản lý:

+ Kiểm tra công tác làm việc kế hoạch
Kiểm tra công tác làm việc kế hoạch gồm có những hoạt động giải trí kiểm tra việc tuân thủ những quy trình tiến độ, nguyên tắc lập kế hoạch .
+ Kiểm tra công tác làm việc tổ chức triển khai
Kiểm tra công tác làm việc tổ chức triển khai là kiểm tra những hoạt động giải trí tương quan đến việc thiết lập quan hệ quyền lực tối cao – nghĩa vụ và trách nhiệm, phân công việc làm, xác lập biên chế và quản trị nhân lực .

+ Kiểm tra công tác lãnh đạo

Kiểm tra công tác làm việc chỉ huy là kiểm tra những yếu tố tương quan đến việc triển khai công dụng, trách nhiệm, thái độ thao tác của nhà quản trị. v.v.
+ Kiểm tra công tác làm việc kiểm tra

Rate this post