Nhận thức về kinh tế số và một số giải pháp phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

TCCTTS. TÔ TRỌNG HÙNG (Khoa Kinh tế phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển)

TÓM TẮT:

Kinh tế số là một khái niệm mới trên thế giới từ cuối thế kỷ XX, và chỉ xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. Nhận diện bản chất kinh tế số, nắm bắt đúng thời cơ trong bối cảnh mới, lựa chọn chiến lược thích hợp để bắt kịp xu hướng hiện đại đang là yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam. Bài viết sẽ khái quát một số khái niệm về kinh tế số, giới thiệu tổng quan tình hình phát triển kinh tế số ở Việt Nam cũng như đánh giá những cơ hội và thách thức từ đó gợi ý một số giải pháp phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam.

Từ khóa: kinh tế số, khó khăn kinh tế số, giải pháp kinh tế số, Việt Nam.

1. Nhận thức về kinh tế số và tổng quan kinh tế số ở Việt Nam

1.1. Khái niệm về kinh tế số

Sự Open của CMCN 4.0 với xu thế số hóa hay công cuộc quy đổi số đang thực sự Open can đảm và mạnh mẽ ở mọi nghành nghề dịch vụ. Trọng tâm của CMCN 4.0 chính là quy đổi số, tích hợp của số hóa, liên kết hay siêu liên kết và giải quyết và xử lý tài liệu mưu trí. Công nghệ số được ứng dụng trong toàn bộ những nghành và ngành kinh tế, từ công nghiệp, nông nghiệp nghiệp mưu trí cho đến dịch vụ số ; từ sản xuất đến phân phối và lưu thông sản phẩm & hàng hóa cho đến các hạ tầng tương hỗ như giao thông vận tải vận tải đường bộ, logistics, kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, … Chính vì thế, nội hàm của nền kinh tế số cũng dần trùng với nội hàm của nền kinh tế .

Theo định nghĩa chung của nhóm cộng tác Kinh tế số của Oxford, kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet”. Ở Việt Nam, tại “Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019”, kinh tế số được hiểu là toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số, và phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới.

R.Bukht và R. Heeks đã đưa ra khái niệm tổng quan nhất về kinh tế số bằng cách đề ra mạng lưới hệ thống “ Khung khái niệm về Kinh tế số ”. Khung khái niệm này nêu rõ khoanh vùng phạm vi của Kinh tế số lõi thuộc nghành công nghệ thông tin tiếp thị quảng cáo ( Core Digital Economy ), Phạm vi hẹp là Kinh tế số ( Digital Economy ) và khoanh vùng phạm vi rộng Kinh tế số hoá ( Digitalised Economy ). Trong đó ( 1 ) Kinh tế số lõi gồm có sản xuất phần cứng, dịch vụ thông tin, ứng dụng và tư vấn công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo ( CNTT-TT ) ; ( 2 ) Kinh tế số bổ trợ dịch vụ số ( Digital services ) và kinh tế nền tảng ( Platform Economy ) vào kinh tế số lõi. Hơn nữa, kinh tế số khoanh vùng phạm vi hẹp còn gồm có một bộ phận của kinh tế san sẻ ( Sharing Economy ), kinh tế kết nối lỏng ( Gig Economy ) ; ( 3 ) Kinh tế số hóa bổ trợ kinh doanh thương mại điện tử, thương mại điện tử, công nghiệp 4.0 ( Industry 4.0 ), nông nghiệp đúng mực ( Precision agriculture ), kinh tế thuật toán ( Algorithmic Economy ), phần còn lại của kinh tế san sẻ, kinh tế kết nối lỏng vào kinh tế số .

Hình 1. Khái niệm kinh tế số theo phạm vi[1]

khai_niem_kinh_te_so

Một cách tổng quát, Kinh tế số là nền kinh tế sử dụng kiến thức và kỹ năng, thông tin được số hóa để hướng dẫn, nâng cao phân chia nguồn lực, hiệu suất, mang lại tăng trưởng kinh tế chất lượng cao. Một nền kinh tế trong đó gồm có những quy mô kinh doanh thương mại và quản trị tạo ra mẫu sản phẩm, dịch vụ số hoặc tương hỗ phân phối dịch vụ số cho cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Phát triển kinh tế số là sự quy tụ của nhiều công nghệ tiên tiến mới, như : tài liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật – IOT, blockchain – Chuỗi khối, Trí tuệ tự tạo AI, mạng không dây 5G. Công nghệ mới được cho phép con người giải quyết và xử lý khối lượng việc làm lớn, đưa ra quyết định hành động mưu trí hơn. Điều này cũng đồng nghĩa tương quan với nghiên cứu và phân tích tài liệu lớn tạo ra Lever mới trong tăng trưởng kinh tế số .
Về thực chất, đây là những quy mô tổ chức triển khai và phương pháp hoạt động giải trí của nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ tiên tiến số. Có thể thấy những ứng dụng của kinh tế số hàng ngày gồm có : thương mại điện tử xuyên biên giới, kinh doanh nhỏ trực tuyến, đồng xu tiền số chung, nền tảng công nghiệp số, học trực tuyến, khám bệnh trực tuyến, thao tác từ xa, luân chuyển, giao nhận, quảng cáo trực tuyến … cũng được tích hợp công nghệ tiên tiến số để cung ứng nhu yếu thuận tiện cho con người .

1.2. Tổng quan kinh tế số ở Việt Nam

Phát triển kinh tế số được nhiều vương quốc xem như thể một xu thế tất yếu của cuộc CMCN 4.0. Trong những năm gần đây, quy mô kinh tế số cũng đang rất tăng trưởng tại Nước Ta, góp phần rất lớn vào vận tốc tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Đặc biệt nhất là những quy mô phân phối dịch vụ san sẻ phương tiện đi lại giao thông vận tải, san sẻ nơi lưu trú, mua và bán hàng trực tuyến, ví tiền điện tử, những dịch vụ truyền hình có trả tiền … Đã có nhiều ứng dụng hoàn toàn có thể cài trên điện thoại thông minh, giúp người sử dụng hoàn toàn có thể gọi xe xe hơi, xe máy, giao – nhận hàng, đặt vé máy bay, đặt đồ ăn, thuê phòng lưu trú, thuê gia sư, thuê giúp việc, thuê dịch vụ thay thế sửa chữa những thiết bị trong mái ấm gia đình, … thậm chí còn người dùng cũng hoàn toàn có thể liên kết bác sĩ chăm nom sức khoẻ tại nhà. Nước Ta có lợi thế về dân số đông, mạng lưới hệ thống chính trị không thay đổi, lại là người đi sau nên càng có nhiều tiềm năng cho nền kinh tế số tăng trưởng .

Nhận thức tầm quan trọng của nền kinh tế số, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm, sớm có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi sang nền kinh tế số. Các chủ trương này được thể hiện trong các văn bản như: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0. Tháng 8/2018, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được thành lập do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Chủ tịch Ủy ban; Nghị quyết số 52/NQ-TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Nghị quyết số 52-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2025 nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 20% GDP; Quyết định số 749/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Việt Nam thuộc nhóm ít các nước trên thế giới sớm ban hành chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chiến lược về một quốc gia số. Với mục tiêu rất cao mà Chương trình đề ra, cần phải quyết liệt phấn đấu mới thực hiện được như: Đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP; năm 2030 chiếm 30% GDP; 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử vào năm 2025 và đến năm 2030 là 80% dân số.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhất trí trải qua Nghị quyết của Đại hội, khẳng định chắc chắn rõ, tăng cường điều tra và nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến, thay đổi phát minh sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực thi quy đổi số vương quốc, tăng trưởng kinh tế số, nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao, sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế .

Hình 2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam

và một số nước Đông Nam Á (%)[2]

toc_do_tang_truong_kinh_te_so

Theo báo cáo giải trình “ Nền kinh tế số Đông Nam Á 2020 ”, vận tốc tăng trưởng kinh tế số của Nước Ta luôn tăng trưởng ở mức hai số lượng, đứng vị trí số 1 khu vực cùng với Indonesia. Nền kinh tế số tại Nước Ta từ 3 tỷ USD năm năm ngoái đã tăng lên 12 tỷ USD vào năm 2019 và 14 tỷ USD năm 2020. Dự kiến đến năm 2025 nâng tầm lên 52 tỉ USD, gồm có những nghành : Thương mại điện tử ( TMĐT ), du lịch trực tuyến, tiếp thị quảng cáo trực tuyến và gọi xe công nghệ tiên tiến [ 3 ] .

Bảng 1. Tổng quan nền kinh tế số Việt Nam giai đoạn 2014 – 2019

nen_kinh_te_so_viet_nam

 Ghi chú: “ –” Không có dữ liệu.

Nguồn : MCI Data 2020, Báo cáo TMĐT 2020, Bộ tin tức và Truyền thông, GII năm trước – 2019, Sách trắng CNTT-TT Nước Ta .
TMĐT đã góp thêm phần đáng kể thôi thúc tăng trưởng kinh tế ở Nước Ta. Theo báo cáo giải trình TMĐT năm 2020, lệch giá TMĐT B2C tăng trưởng quy trình tiến độ năm ngoái – 2019 luôn ở hai số lượng với mức tăng trưởng trung bình cả quá trình là 25,4 %, quy mô lệch giá năm 2019 tăng gấp 2,5 lần so với năm năm ngoái .

Hình 3: Doanh thu TMĐT B2C Việt Nam năm 2015 – 2019 (tỷ USD)[4]

doanh_thu_tmdt_b2c_viet_nam

Các doanh nghiệp TMĐT Nước Ta luôn chiếm thị phần lớn. Theo số liệu báo cáo giải trình Bảng xếp hạng những doanh nghiệp TMĐT số 1 tại Nước Ta do iPrice insights update vào ngày 03/03/2020 cho thấy, Shopee Nước Ta liên tục đứng vị trí số 1 trong cả năm 2019 về lượng truy vấn website, đạt trung bình 38 triệu lượt / tháng. Theo sau lần lượt là Thegioididong với 28 triệu lượt / tháng, Sendo với 27,2 triệu lượt / tháng, Lazada với 27 triệu lượt / tháng và Tiki với 24,5 triệu lượt / tháng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ toàn bộ những doanh nghiệp TMĐT trong nước đều phải mua giao diện lập trình ứng dụng ( API ) của Google để có thông tin về người mua của mình .
Đại dịch Covid-19 đã phần nào thôi thúc quy trình tăng trưởng kinh tế số đi nhanh hơn. Nước Ta đã tăng trưởng nhiều phương pháp trực tuyến trong quản lý, thao tác, giảng dạy của những cơ quan quản trị, doanh nghiệp, trường học, … Hiện nay, phổ cập nhất trong những doanh nghiệp đó là số hóa trong tàng trữ, giải quyết và xử lý tài liệu từ sản xuất đến đưa mẫu sản phẩm ra thị trường. Mạng lưới 5G của Nước Ta cũng đang thử nghiệm, dự kiến khởi đầu tiến hành từ năm 2021. Tại Nước Ta, mức giá cước dịch vụ Internet vừa phải, cước dịch vụ internet băng thông rộng cố định và thắt chặt ở mức thấp nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cùng với đó, thương mại điện tử, thanh toán giao dịch kinh tế không dùng tiền mặt ngày càng tăng trưởng tại Nước Ta, tạo thời cơ cho những doanh nghiệp kịp thời chớp lấy, ứng dụng những công cụ của kinh tế số cũng như quy trình thực thi nhà nước điện tử được tiến hành nhanh và kinh khủng hơn .

2. Những thuận lợi và khó khăn phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

2.1. Thuận lợi

Thứ nhất, nhà nước Nước Ta đã có nhiều chủ trương, bộc lộ quyết tâm lớn trong khuynh hướng, hành vi và tận dụng mọi thời cơ của cuộc CMCN 4.0 nhằm mục đích thôi thúc tăng trưởng kinh tế số ở Nước Ta .
Thứ hai, Nước Ta có tỷ suất dân số trẻ cao, cung ứng nguồn nhân lực cho tăng trưởng kinh tế số ở Nước Ta. Với lợi thế dân số trẻ, phương pháp tiêu dùng, có nền tảng toán học và công nghệ thông tin tương đối tốt, người Nước Ta lại thương mến và nhạy bén tiếp cận với công nghệ tiên tiến mới, đây chính là chìa khóa thành công xuất sắc để thôi thúc kinh tế số ở Nước Ta tăng trưởng .

Thứ ba, nền tảng hạ tầng kinh tế số của Việt Nam khá thuận lợi cho việc chuyển đổi và ứng dụng số. Việt Nam có mạng lưới hạ tầng mạng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin và internet phát triển nhanh chóng, bao phủ rộng khắp và hiện đại không thua kém các nước tiên tiến trên thế giới. Tỷ lệ người dân sử dụng internet và điện thoại thông minh cao, nằm trong top đầu các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Thứ tư, thời gian gần đây các hình thức của kinh tế số ở Việt Nam phát triển đa dạng, và có xu hướng phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Xu hướng số hóa, chuyển đổi và ứng dụng công nghệ số trên nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế, từ thương mại đến giao thông, ngân hàng, y tế, giáo dục, du lịch, giải trí, quảng cáo và các dạng ứng dụng trực tuyến… Trong đó TMĐT phát triển nhanh cả về quy mô lẫn hình thức. Các hình thức chợ trực tuyến (online), mua sắm, kinh doanh, giải trí, cùng với đó là các dịch vụ giao nhận, các giải pháp thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ, máy thanh toán bùng nổ mạnh mẽ, hiện diện khắp mọi nơi. Trong khi các thương hiệu TMĐT nổi tiếng thế giới đang đổ bộ mạnh mẽ vào Việt Nam, như Alibaba, Amazon, Ebay, Shopee… thì các trang TMĐT có nguồn gốc Việt Nam cũng đang nở rộ, một số trang như Lazada Việt Nam, Tiki, Sendo, FPT Shop, Điện máy xanh, Thế giới di động,… đang dần chiếm lĩnh thị phần trong nước và từ đó thúc đẩy thay đổi xu hướng và hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam.

Thứ năm, mạng lưới hệ thống chính trị và nền kinh tế vĩ mô Nước Ta luôn duy trì không thay đổi. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế nhanh và một nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, sự ngày càng tăng thu nhập của người dân, sự vững mạnh của những tầng lớp trung lưu và thị trường to lớn với gần 100 triệu dân. Đây thực sự là nền tảng thôi thúc kinh tế số nói chung và TMĐT nói riêng tăng trưởng .

2.2. Khó khăn

Thứ nhất, mạng lưới hệ thống thể chế, chủ trương cũng như những thiết chế thực thi, xử lý tranh chấp và hiệu lực thực thi hiện hành của cơ quan thực thi tương quan đến tăng trưởng kinh tế số còn yếu, chưa đồng điệu và hiệu suất cao nên chưa khai thác hết tiềm năng để tăng trưởng kinh tế số. Thời gian qua, do sự tăng trưởng nhanh gọn của khoa học công nghệ tiên tiến, kinh tế số cùng những phương pháp kinh doanh thương mại và những sáng tạo độc đáo phát minh sáng tạo mới Open, chưa có tiền lệ đã làm cho những cơ quan quản trị nhà nước khá lúng túng trong quản trị những hoạt động giải trí kinh tế số .
Thứ hai, cơ sở tài liệu của nhiều bộ, ngành, địa phương đang thiết kế xây dựng còn manh mún và phân tán, không có sự liên kết liên thông. vì thế khó hoàn toàn có thể cạnh tranh đối đầu với quốc tế .
Thứ ba, những doanh nghiệp kinh tế số ở Nước Ta đang chịu sự cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp quốc tế. Báo cáo về thị trường gọi xe công nghệ tiên tiến Nước Ta 6 tháng năm 2020 của ABI Research cho thấy Grab vẫn là hãng gọi xe công nghệ tiên tiến đứng vị trí số 1 thị trường, chiếm 74,6 % thị trường, Tặng Kèm nhẹ so với 73 % nửa đầu năm 2019, cạnh tranh đối đầu trực tiếp với những doanh nghiệp trong nước như Go-Việt, Be, MyGo, .. Gần 70 % thị trường quảng cáo trực tuyến tại Nước Ta thuộc về những công ty quốc tế như Facebook, Google. Chỉ trong 10 năm Nước Ta mất khoảng chừng 50 % thị trường quảng cáo .

Thứ tư, thói quen giao dịch, thanh toán tiền mặt của đa số người tiêu dùng là trở ngại lớn. Việc trả tiền mặt khi nhận hàng làm xói mòn sự tin tưởng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các bên giao dịch đều nghi ngờ lẫn nhau làm khả năng kết nối thành công của các giao dịch ở luôn mức thấp. Hành vi kinh doanh và tiêu dùng của người dân khu vực ngoài thành thị vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Kinh tế số nói chung và TMĐT nói riêng vẫn có một khoảng cách lớn giữa thành thị với các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của nước ta.

Thứ năm, nhận thức của người dân và một bộ phận cán bộ quản trị nhà nước về kinh tế số còn hạn chế, kiến thức và kỹ năng sử dụng internet bảo đảm an toàn thấp và chưa theo kịp với vận tốc tăng trưởng của công nghệ tiên tiến .
Thứ sáu, chất lượng nguồn nhân lực chưa cung ứng nhu yếu quy đổi sang kinh tế số. Nước Ta đang có sự thiếu vắng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông online. Giáo dục đào tạo Nước Ta chưa theo kịp xu thế tăng trưởng nhanh gọn của kinh tế số, kinh tế phát minh sáng tạo của CMCN 4.0 trên quốc tế lúc bấy giờ. Vấn đề này nếu không được chăm sóc góp vốn đầu tư đúng mức trong thời hạn tới sẽ trở thành một điểm nghẽn lớn cho tăng trưởng kinh tế số ở Nước Ta .

3. Một số giải pháp phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

Để phát triển kinh tế số ở Việt Nam, tác giả kiến nghị cần tập trung vào một số giải pháp sau:

( 1 ). Xây dựng, triển khai xong thể chế, pháp lý, chủ trương nhằm mục đích tạo khuôn khổ cho tăng trưởng kinh tế số. Thành lập cơ quan thiết chế chuyên trách, có thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong việc tăng trưởng kinh tế số, thường thì cơ quan này thường thuộc nhà nước với sự tham gia, phối hợp của những bộ ngành có tương quan. Nhà nước cần phát hành những nghị định về san sẻ tài liệu, xác nhận điện tử, bảo vệ tài liệu cá thể và bảo vệ quyền riêng tư của cá thể cũng như việc giải quyết và xử lý, xử lý những tranh chấp, xung đột về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại và dân sự trên môi trường tự nhiên số .
( 2 ). Đẩy mạnh cải cách và số hóa những cơ quan quản trị nhà nước cũng như những doanh nghiệp, gồm có việc thiết kế xây dựng kiến trúc tài liệu vương quốc, kiến thiết xây dựng kế hoạch quản trị số. Cải cách can đảm và mạnh mẽ thủ tục hành chính như đơn giản hóa, số hóa, điện tử hóa, minh bạch hóa thông tin để tương hỗ người dân và doanh nghiệp. Tập trung vào việc tăng trưởng chính phủ nước nhà điện tử, ngân hàng nhà nước điện tử, thanh toán giao dịch điện tử và thương mại điện tử. Yêu cầu những cơ quan nhà nước ở TW, địa phương thiết lập website riêng, phân phối nhiều dịch vụ trực tuyến tạo thuận tiện cho việc làm và đời sống của người dân. Đặc biệt, nhà nước cần tăng cường cải cách tổ chức triển khai cỗ máy cung ứng nhu yếu nền kinh tế số và đi tiên phong trong quy trình số hóa cỗ máy quản trị vương quốc .
( 3 ). Hỗ trợ nâng cao năng lượng và sức cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp Nước Ta, đồng thời chú trọng tu dưỡng, thông dụng, trang bị kỹ năng và kiến thức cho đội ngũ người kinh doanh Nước Ta phân phối nhu yếu của kinh tế số và xu thế CMCN 4.0 cũng như thích ứng với hội nhập vào thị trường quốc tế trong thời kỳ mới. Cần có chính sách khuyến khích thôi thúc việc vận dụng công nghệ tiên tiến số ở cả bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như tương hỗ kinh tế tài chính cho những doanh nghiệp quy đổi số và thôi thúc thay đổi phát minh sáng tạo. Các doanh nghiệp cũng cần dữ thế chủ động tích hợp công nghệ tiên tiến số hóa, thôi thúc tăng trưởng những giải pháp sản xuất và kinh doanh thương mại dựa trên số hóa ; tối ưu hóa quy mô kinh doanh thương mại, sử dụng hiệu suất cao chuỗi đáp ứng mưu trí. Phát triển kỹ năng và kiến thức mới cho đội ngũ nhân viên cấp dưới như tăng cường năng lượng tiếp cận, tư duy phát minh sáng tạo và năng lực thích ứng với thiên nhiên và môi trường công nghệ tiên tiến liên tục đổi khác và tăng trưởng .

            (4). Khuyến khích và thúc đẩy mạnh việc thanh toán điện tử trong nền kinh tế. Sử dụng các phương thức thanh toán điện tử hiện đại như quét mã QR, thanh toán bằng ví điện tử qua điện thoại di động.

( 5 ). Trang bị kiến thức và kỹ năng, thống nhất tư tưởng và hành vi về kinh tế số, từ đó làm chuyển biến can đảm và mạnh mẽ tư duy chỉ huy quản trị cũng như điều hành kinh tế – xã hội trong điều kiện kèm theo kinh tế số. Hiện nay, nhận thức và kiến thức và kỹ năng của nhiều cán bộ, doanh nghiệp, người dân về thời cơ cũng như thử thách của nền kinh tế số so với sự tăng trưởng quốc gia còn chưa đồng đều ở những cấp, những ngành. Sự quy đổi số ở 1 số ít cấp, ngành, địa phương và những doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Nước Ta phải xác lập kế hoạch tăng trưởng và hội nhập kinh tế số là xu thế tất yếu của thời đại, là hướng đi quan trọng và thiết yếu trong xu thế tăng trưởng vương quốc, là thời cơ để Nước Ta cải tiến vượt bậc và đi tắt, đón đầu. Theo đó, những cơ quan quản trị nhà nước và doanh nghiệp cần tiếp thu những quy mô quản trị mới cũng như ý tưởng sáng tạo sản xuất và kinh doanh thương mại mới, đồng thời cũng tạo điều kiện kèm theo và thời cơ cho những sáng tạo độc đáo mới được sinh ra và tăng trưởng .
( 6 ). Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Trong đó tập trung chuyên sâu tăng trưởng, lôi cuốn những chuyên viên về công nghệ tiên tiến số, những doanh nhân số ; Đổi mới giáo dục, đào tạo và giảng dạy tu dưỡng để tái huấn luyện và đào tạo lực lượng lao động bắt kịp với khuynh hướng công nghệ tiên tiến số ; Cập nhật, bổ trợ những chương trình giảng dạy về công nghệ tiên tiến số, nền tảng số, từ mã hóa đến tư duy phong cách thiết kế và những kiến thức và kỹ năng số thiết yếu cho tương lai trong nhà trường ; Đẩy mạnh link đào tạo và giảng dạy và thực hành thực tế giữa trường với khu vực doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ tiên tiến số ; Xây dựng chủ trương liên kết cộng đồng khoa học công nghệ tiên tiến trong nước với quốc tế, đặc biệt quan trọng với hội đồng người Nước Ta ở quốc tế .

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

[ 1 ] Rumana Bukht and Richard Heeks ( 2017 ). Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Paper No. 68, Centre for Development Informatics, Global Development Institute, SEED .
[ 2,3 ] Google, Temasesk và Brain and Company triển khai ( 2020 ). Báo cáo “ Nền kinh tế số Đông Nam Á 2020 ” .
[ 4 ] Doanh thu TMĐT B2C Việt Nam gồm có lệch giá toàn bộ hàng hoá, dịch vụ bán qua kiênh TMĐT ( loại trừ những thanh toán giao dịch tương quan đến nghành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, tín dụng thanh toán, bảo hiểm, game show trực tuyến ) .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. Bộ Chính trị (2019), Nghị quyết số 52/NQ-TW, ngày 27/09/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.
 2. Google, Temasesk và Brain and Company thực hiện (2020). Báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á 2020”.
 3. Bộ Công Thương (2020), Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2020, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.
 4. Bộ Thông tin và Truyền thông (2020), Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các tổ chức quốc tế.
 5. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (2019), Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019 và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.
 6. Giang Lê (2019), 5 năm giá trị nền kinh tế số Việt Nam tăng gấp 4 lần, https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/5-nam-gia-tri-nen-kinh-te-soviet-nam-tang-gap-bon-lan-7818.html.
 7. Nguyễn Mạnh Hùng (2021), Kinh nghiệm phát triển kinh tế số ở một số quốc gia và giá trị tham khảo với Việt Nam, http://hdll.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/kinh-nghiem-phat-trien-kinh-te-so-o-mot-so-quoc-gia-va-gia-tri-tham-khao-voi-viet-nam–%E2%80%8B.html.
 8. Chính phủ (2020), Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
 9. Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung Úc (CSIRO). Tương lai nền kinh tế số Việt Nam hướng tới năm 2030 và 2045.
 10. https://datareportal.com/search?q=vietnam
 11. GSMA Mobile Connectivity Index. https://www.mobileconnectivityindex.com/#year=2019&zoneIsocode=VNM.

THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY IN VIETNAM

AND SOME SOLUTION TO PROMOTE ITS GROWTH

Ph. D TO TRONG HUNG
Faculty of Economic Development, Academy of Policy and Development

ABSTRACT:

The digital economy is a relatively new concept in the world as well as in Vietnam. Identifying the nature of the digital economy, capturing the right opportunities in the new development period and choosing appropriate strategies to catch up with modern trends are urgent tasks for Vietnam in order to develop the country’s digital economy. This paper briefly introduces some concepts of the digital economy and an overview of Vietnam’s currnet digital economy. This paper also assesses the opportunities and challenges to Vietnam’s digital economy, thereby proposing some solutions to promote the development of digital economy in Vietnam

Keywords: digital economy, difficulties in digital economy, solutions for digital economy, Vietnam.

[ Tạp chí Công Thương – Các hiệu quả nghiên cứu và điều tra khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến ,
Số 9, tháng 4 năm 2021 ]

Rate this post