Kỳ phiếu là gì?

Tại Nước Ta, việc phát hành kỳ phiếu dù diễn ra từ khá sớm nhưng vẫn chưa được thông dụng, hầu hết là kỳ phiếu ngân hàng nhà nước phát hành để kêu gọi vốn còn doanh nghiệp thì chưa sử dụng hình thức này .

Bên cạnh những hình thức quen thuộc như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu thì việc đầu tư vào kỳ phiếu cũng là một hình thức sinh lời đáng quan tâm. Bài viết sau đây Luật Hoàng Phi xin gửi tới quý độc giả những thông tin cụ thể nhất về vấn đề kỳ phiếu là gì?

Kỳ phiếu là gì?

Kỳ phiếu là một văn bản có nội dung cam kết trả tiền vô điều kiện kèm theo do người lập phiếu phát ra, hứa trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác pháp luật trong kỳ phiếu đó .

Kỳ phiếu cần có sự bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán của kỳ phiếu. Kỳ phiếu được quy định cụ thể như sau:

Bạn đang đọc: Kỳ phiếu là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 34/2013 / TT-NHNN pháp luật như sau :
1. Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng từ tiền gửi, trái phiếu ( sau đây gọi là sách vở có giá ) là vật chứng xác nhận nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ giữa tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phát hành với người mua sách vở có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện kèm theo trả lãi và những điều kiện kèm theo khác .

Như vậy qua nội dung ở mục này đã giúp quý độc giả hiểu được rõ hơn khái niệm kỳ phiếu là gì?

Đặc điểm của kỳ phiếu

Ở phần trên đã giải thích được khái niệm kỳ phiếu là gì? nội dung này sẽ nêu một số đặc điểm của kỳ phiếu, kỳ phiếu có các đặc tính quan trọng sau, phân biệt nó với hối phiếu và các loại giấy tờ khác:

– Kì phiếu có tính trừu tượng. Tính trừu tượng của kỳ phiếu được biểu lộ ở điểm sau : Trên kỳ phiếu không ghi lí do phát sinh số nợ đó ( như mua chịu hàng hoá, dịch vụ … ) chỉ ghi người đi vay phải trả cho người cho vay số tiền bao nhiêu, vào thời hạn nào ;
– Kỳ phiếu là công cụ hứa trả tiền và năng lực thanh toán giao dịch của kỳ phiếu trọn vẹn phụ thuộc vào Người phát hành ra nó. Vì vậy, muốn lưu thông thuận tiện thì kỳ phiếu phải có người thứ 3 đứng ra bảo lãnh giao dịch thanh toán, trừ trường hợp người lập phiếu có uy tín lớn về kinh tế tài chính ;
– Kỳ phiếu có tính bất khả kháng. Tính bất khả kháng biểu lộ ở việc người có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ không hề viện bất kể lí do nào để không trả nợ ( kể cả trong thực tiễn chưa nhận được hàng hoá hoặc hàng hoá không tương thích với điều kiện kèm theo của hợp đồng ) ;
– Người lập phiếu phải phát hành kỳ phiếu hứa trả tiền trước khi người thụ hưởng kỳ phiếu triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng thanh toán giao dịch cơ sở. Sau khi thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm, người thụ hưởng mới ủy thác cho ngân hàng nhà nước thu tiền của kỳ phiếu từ người lập phiếu ;
– Kỳ hạn kỳ phiếu được pháp luật rõ trên nó, trên kỳ phiếu phải ghi rõ ngày tháng năm sẽ trả tiền cho chủ nợ ;
– Được thanh toán giao dịch theo nhu yếu hoặc vào 1 thời gian nhất định ;
– Một kỳ phiếu hoàn toàn có thể do một hay nhiều người ký phát để cam kết thanh toán giao dịch cho một hay nhiều người hưởng lợi. Kỳ phiếu hoàn toàn có thể được chuyển từ người chiếm hữu này sang người chiếm hữu khác bằng chữ kí chuyển nhượng ủy quyền. Kì phiếu chuyển nhượng ủy quyền ( hối phiếu ) là lệnh của người cho vay so với người đi vay phải trả một số tiền nhất định cho người thứ ba hay người xuất trình lệnh đó ;
– Kỳ phiếu cần có sự bảo lãnh của ngân hàng nhà nước hoặc Công ty kinh tế tài chính. Sự bảo lãnh này bảo vệ năng lực thanh toán giao dịch của kỳ phiếu. Bởi vì về thực chất kỳ phiếu là do con nợ cam kết trả nợ, do vậy để bảo vệ cho lời cam kết này, bắt buộc phải có sự bảo lãnh ;
– Kỳ phiếu chỉ có một bản do chính con nợ phát ra để chuyển cho người hưởng lợi kỳ phiếu đó .

Nội dung kỳ phiếu

Thông thường kỳ phiếu gồm những nội dung chính sau đây :
– Cam kết trả một số tiền nhất định một cách vô điều kiện kèm theo ;
– Thời hạn trả tiền ;
– Ðịa điểm trả tiền ;
– Tên họ người thụ hưởng ;

– Ðịa điểm, ngày ký phát hối phiếu;

– Chữ ký của người ký phát lệnh phiếu .

Tổ chức nào phát hành kỳ phiếu?

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 4 Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán 2010 lao lý đơn cử như sau :

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

2. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.

3. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.

4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Công ty cho thuê kinh tế tài chính là mô hình công ty kinh tế tài chính có hoạt động giải trí chính là cho thuê kinh tế tài chính theo lao lý của Luật này .

5. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

6. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Như vậy, kỳ phiếu chỉ hoàn toàn có thể phát hành bởi một trong số những tổ chức triển khai sau : tổ ngân hàng nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô, quỹ tính dụng nhân dân, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế. Nói cách khác, giữa hai cá thể nhân, một cá thể không hề phát hành kỳ phiếu với cá thể khác – người đang có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ cho mình. Giấy tờ chứng tỏ nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ trong trường hợp, cá thể vay tiền cá thể là hợp đồng vay tiền được xác lập giữa hai cá thể đó. Hợp đồng này hoàn toàn có thể được công chứng, xác nhận nếu hai bên có thỏa thuận hợp tác .

Phân biệt kỳ phiếu với tín phiếu và trái phiếu

Kỳ phiếu

Tín phiếu

Trái phiếu

– Kỳ phiếu là công cụ cam kết trả tiền của người lập phiếu và năng lực thanh khoản của kỳ phiếu nhờ vào vào người phát hành ra nó. Do đó, cần có người thứ 3 đứng ra bảo lãnh thanh toán giao dịch kỳ phiếu mới hoàn toàn có thể lưu thông thuận tiện, trừ trường hợp người lập phiếu có uy tín lớn về kinh tế tài chính .
– Kỳ phiếu có thời hạn đáo hạn là khoảng chừng xấp xỉ 1 năm nhưng không quá 7, 8 năm và thường do những ngân hàng nhà nước thương mại phát hành .
– Sau khi người lập phiếu triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền kỳ phiếu cho người thụ hưởng, người thụ hưởng mới được ủy thác cho ngân hàng nhà nước thu tiền kỳ phiếu từ người lập phiếu .
– Kỳ phiếu được giao dịch thanh toán vào một thời gian nhất định hoặc theo nhu yếu của người phát hành .
– Trái phiếu là loại sàn chứng khoán lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty phát hành ( người vay tiền ) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu ( người cho vay ) một khoản tiền nhất định .
– Thời hạn trái phiếu hoàn toàn có thể thời gian ngắn ( dưới 1 năm ) hoặc lâu bền hơn từ 5, 7, 10, … năm .
– Khi công ty có tín hiệu phá sản hoặc giải thế, thì trước hết công ty phải có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu trước, sau đó mới trả cho phía cổ đông sau .
– Trái phiếu còn được gọi là sàn chứng khoán nợ, thế cho nên công ty phát hành trái phiếu phải hoàn trả khoản cho vay khởi đầu trước khi hết hạn .

– Tín phiếu là một loại giấy chứng nhận nợ của doanh nghiệp, cá nhân, công ty, trong đó điều kiện hai bên tự thỏa thuận với nhau (ghi rõ ràng thời gian trả lại vốn và tỷ lệ lãi trên vốn)

Xem thêm: Yêu xa là gì

– Tín phiếu là loại sách vở có giá do cơ quan chính phủ, ngân hàng nhà nước Nhà nước hay doanh nghiệp phát hành, mục tiêu là kêu gọi vốn thời gian ngắn ( dưới 1 năm ) .
– Tín phiếu xác nhận quyền xác lập chủ nợ, quyền được hưởng cống phẩm không thay đổi của người chiếm hữu, và nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng của chủ thể phát hành .
Qua bài viết trên đây, mong rằng bạn hoàn toàn có thể hiểu được định nghĩa kỳ phiếu là gì cũng như cách phân biệt kỳ phiếu với trái phiếu và tín phiếu

Rate this post