Lãi suất chiết khấu – Wikipedia tiếng Việt

Lãi suất chiết khấu là lãi suất mà ngân hàng trung ương (ngân hàng Nhà nước) đánh vào các khoản tiền cho các ngân hàng thương mại vay để đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn hoặc bất thường của các ngân hàng này. Quy định lãi suất chiết khấu là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ nhằm điều tiết lượng cung tiền.

Tác động của lãi suất chiết khấu[sửa|sửa mã nguồn]

Các ngân hàng nhà nước thương mại phải đo lường và thống kê tỷ suất giữa tiền mặt và tiền gửi ( dự trữ của ngân hàng nhà nước ) để cung ứng nhu yếu của người mua và họ có một tỷ suất giữa tiền mặt và tiền gửi bảo đảm an toàn tối thiểu. Tỷ lệ này ngoài lao lý của ngân hàng nhà nước TW về tỷ suất dự trữ bắt buộc còn nhờ vào vào tình hình kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước thương mại và dự trữ của ngân hàng nhà nước thường lớn hơn dự trữ bắt buộc do ngân hàng nhà nước TW lao lý. Khi tỷ suất dự trữ tiền mặt trong thực tiễn của ngân hàng nhà nước thương mại giảm xuống đến gần tỷ suất bảo đảm an toàn tối thiểu thì họ sẽ phải xem xét việc có liên tục cho vay hay không vì buộc phải đo lường và thống kê giữa số tiền thu được từ việc cho vay với những ngân sách tương quan trong trường hợp người mua có nhu yếu tiền mặt cao không bình thường :

  • Nếu lãi suất chiết khấu bằng hoặc thấp hơn lãi suất thị trường thì ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục cho vay đến khi tỷ lệ dự trữ tiền mặt giảm đến mức tối thiểu cho phép vì nếu thiếu tiền mặt họ có thể vay từ ngân hàng trung ương mà không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào.
  • Nếu lãi suất chiết khấu cao hơn lãi suất thị trường, các ngân hàng thương mại không thể để cho tỷ lệ dự trữ tiền mặt giảm xuống đến mức tối thiểu cho phép, thậm chí phải dự trữ thêm tiền mặt để tránh phải vay tiền từ ngân hàng trung ương với lãi suất cao hơn lãi suất thị trường khi phát sinh nhu cầu tiền mặt bất thường từ phía khách hàng.

Do vậy, với một tiền cơ sở nhất định, bằng cách pháp luật lãi suất chiết khấu cao hơn lãi suất thị trường, ngân hàng nhà nước TW hoàn toàn có thể buộc những ngân hàng nhà nước thương mại phải dự trữ tiền mặt bổ trợ khiến cho số nhân tiền tệ giảm xuống ( vì tỉ số của tiền gửi so với tiền mặt giảm ) để làm giảm lượng cung tiền. trái lại, khi lãi suất chiết khấu giảm xuống thì những ngân hàng nhà nước thương mại hoàn toàn có thể giảm tỷ suất dự trữ tiền mặt và do vậy số nhân tiền tệ tăng lên dẫn đến tăng lượng cung tiền .

Số nhân tiền tệ

Cung tiền

Dự trữ bắt buộc

Chính sách tiền tệ

Ngân hàng trung ương

  • Kinh tế học (David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch) – Nhà xuất bản Thống kê 2007.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Lãi suất chiết khấu của Ngân hàng TW Việt nam .Lãi suất chiết khấu của Fed. Lưu trữ 2007 – 09-25 tại Wayback Machine

Rate this post