lãng mạn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trc khi vào đó, có cuốn tạp chí ” lãng mạn ” nào của Joey trong kia không?

Before we do, are any of Joey’s special ” romance ” magazines in there?

OpenSubtitles2018. v3

Nó hơi ủy mị, kiểu lãng mạn như của nhà Harlequin, nhưng hấp dẫn.

It was a bit sentimental, kind of a Harlequin romance, but charming.

OpenSubtitles2018. v3

Có tẩm thuốc và sự lãng mạn ngọt ngào.

” Medicated ” and Sweet Romance. “

OpenSubtitles2018. v3

Thật lãng mạn!

Nice picture .

QED

Cái đó nghe rất lãng mạn.

Well, that sounds very romantic.

OpenSubtitles2018. v3

• Để tránh có quan hệ lãng mạn ngoài hôn nhân, những điều nào có thể giúp ích?

• What precautions can help one to keep from forming a romantic attachment outside the marriage?

jw2019

Tôi không thực hiện những hành động lãng mạn.

I don’t do romance.

OpenSubtitles2018. v3

Có vẻ giai điệu này quá lãng mạn với tôi.

It’s too romantic for me.

OpenSubtitles2018. v3

Thế này lãng mạn quá.

Man, isn’t this romantic.

OpenSubtitles2018. v3

Thật là không có xí hy vọng nào cho sự lãng mạn hết.

It wasn’t a hopeful set-up for romance.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng lãng mạn đấy chứ!

It’s very romantic, though.

OpenSubtitles2018. v3

Aniston là diễn viên chính trong nhiều bộ phim hài và lãng mạn hài hước.

Aniston has since played lead roles in numerous comedies and romantic comedies.

WikiMatrix

Nó được đặt theo tên Lord Byron, nhà thơ lãng mạn British.

The community was named after Lord Byron, the British Romantic poet.

WikiMatrix

Tôi muốn quay trở lại nơi mà sự lãng mạn bắt đầu.

I wanted to get back where the romance was.

ted2019

Tháng 4 năm 2010 anh tham gia bộ phim hài lãng mạn Monte Carlo.

In April 2010, Monteith was cast in the romantic comedy movie Monte Carlo.

WikiMatrix

Đây là một cách nhìn nhận sự việc hơi ngược so với cái nhin Lãng mạn thông thường.

This is a reverse view of things from the kind of traditional Romantic view.

ted2019

Ánh sáng lãng mạn.

Romantic lights.

OpenSubtitles2018. v3

Lời bài hát mô tả một mối tình lãng mạn.

The text is a romantic declaration of love.

WikiMatrix

Anh thật lãng mạn.

You’re such a romantic.

OpenSubtitles2018. v3

Thế mới lãng mạn.

It’s romantic.

OpenSubtitles2018. v3

Rất lãng mạn.

Very romantic.

OpenSubtitles2018. v3

Ý tớ là, các cậu không thể yêu cầu một lễ cưới lãng mạn hơn được nữa.

I mean, you couldn’t ask for a more romantic setting.

OpenSubtitles2018. v3

À, không phải kiểu lãng mạn thế đâu.

Well, it’s not that kind of romantic situation.

OpenSubtitles2018. v3

Gián, tôi đã được nhắc nhở, có sự tán tỉnh lãng mạn nhất trong Vương Quốc động vật.

Beetles, I was reminded, have the most romantic flirtation in the animal kingdom.

QED

Đó không phải là thứ cướp biển lãng mạn với mảnh da bịt mắt.

It wasn’t about romanticizing pirate stuff with eye patches and stuff.

QED

Rate this post