DỰ TOÁN LÀ GÌ? – Hoangnamtax

KHÁI NIỆM DỰ TOÁN

Dự toán là việc dự trù những số liệu tương quan đến việc làm sắp tới, cần đưa ra những số lượng dự báo trước để có kế hoạch sẵn sàng chuẩn bị trải qua việc thống kê giám sát toàn diện và tổng thể những khuôn khổ. Cơ sở đo lường và thống kê dựa trên những tiêu chuẩn và số liệu trong thực tiễn từ trước, làm địa thế căn cứ để đưa ra số lượng dự trù hài hòa và hợp lý nhất. Người làm dự toán thường sẽ lập thành bảng tính đơn cử, trong đó thể thiện số lượng, giá trị, thời hạn triển khai xong những khuôn khổ …
Khái niệm dự toán lúc bấy giờ được dùng trong nghành thiết kế xây dựng là nhiều. Thông thường khi mở màn tiến hành một khu công trình, tiên phong sẽ là lập dự án Bất Động Sản hay lập kế hoạch góp vốn đầu tư trong năm. Ở quy trình tiến độ sẵn sàng chuẩn bị này, nhà đầu tư sẽ phải đo lường và thống kê sơ lược tổng giá trị góp vốn đầu tư trên sơ sở chuẩn mực, sau đó đưa ra những dự toán đơn cử cho từng khuôn khổ khu công trình .

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LẬP DỰ TOÁN

 • Dự tính được các khoản tiền phải chi trước cho các hạng mục, giúp nhà đầu tư chuẩn bị tốt khâu huy động vốn.
 • Khi dự toán được chi phí thì nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn nhà thầu nào cho phù hợp và tiết kiệm được kinh phí.
 • Thông qua các bảng dự toán đã lập, nhà đầu tư có căn cứ xem xét phí tổn và giá trị của công trình được xác định từ đây. Đây cũng chính là tài liệu cần lưu trong bộ hồ sơ sau này quyết toán khi công trình hoàn thành.
 • Căn cứ các con số dự tính được, nhà đầu tư sẽ lên kế hoạch đầu tư và cung cấp số liệu cho ngân hàng để ngân hàng tiến hành cấp vốn khi có nhu cầu vay.
 • Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.
 • Là cơ sở cho việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa chủ đầu tư và nhà thầu cũng như trong trong việc thanh quyết toán công trình sau khi thi công.

LẬP DỰ TOÁN

Đối với việc lập dự toán khu công trình, những bạn cần liệt kê ra những khuôn khổ cần dự trù ngân sách trước, sau đó đi sâu đi sát từng khuôn khổ đơn cử .

Các hạng mục cần dự toán bao gồm:

 • Công tác chuẩn bị, san lắp mặt bằng, bản vẽ thi công…
 • Khối lượng dự toán
 • Chiết tính đơn giá
 • Giá vật liệu xây dựng
 • Tiền lương nhân công
 • Giá ca máy
 • Bảng tổng hợp kinh phí và các hệ số.

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI LẬP DỰ TOÁN

Ngoài những kỹ năng và kiến thức cơ bản như đọc hiểu rõ bản vẽ, kỹ thuật, điều kiên kiến thiết … thì người lập dự toán cần phải chớp lấy chủ trương của nhà nước tại nơi đang thao tác. Bài viết này sẽ ra mắt những bạn 1 số ít Thông tư, Nghị định của Bộ thiết kế xây dựng trong việc lập dự toán một khu công trình. Các bạn tìm hiểu thêm thêm để hiểu về luật ở nước mình hơn nhé .
Điều 8,9,10,11 Chương III Nghị định 99 + 12/2007 – 2009 / NĐ-BXD ngày 13/06/2007 .
1. Văn bản số 1779 / BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thiết kế xây dựng khu công trình – Phần Khảo sát ( Định mức update từ ĐM 28 cũ ) .

2.Văn bản số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt công bố (Định mức cập nhật từ ĐM 33 cũ).
3. Văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 24 cũ).

4. Văn bản số 1751 / BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ thiết kế xây dựng công bố định mức ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .
– Thông tư ­ 05/2007 / TT-BXD
– Thông tư số 03/2008 / TT-BXD ngày 25/1/2008 hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh dự toán XDCT .

-Thông tư 09 hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

– Thông tư332007TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong thuộc vốn nhà nước .
– Văn bản số 03 / CB-XSD ngày 30/7/2008 của sở kiến thiết xây dựng công bố giá vật tư kiến thiết xây dựng đến hiện trường xây lắp khu vực TT những huyện, thành phố .
Chúc những bạn thành công xuất sắc trong việc lập dự toán !

Rate this post