Lập ý là gì

Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

  • Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (siêu ngắn)
  • Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (ngắn nhất)
  • Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (Cực ngắn)

I. Tìm hiểu đề văn nghị luận

Nội dung chính

Bạn đang đọc: Lập ý là gì

  • Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
  • Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
  • Video liên quan

1. Nội dung và tính chất của đề văn nghị luận

a. Giống như đề bài của các loại văn khác, đề bài của một bài văn nghị luận cũng khái quát chủ đề, nội dung chính của bài văn. Vì vậy, có thể dùng các đề này làm đầu đề cho bài văn với nội dung tương ứng.

Quảng cáo

b. Đề bài của một bài văn nghị luận có vai trò nêu ra vấn đề để trao đổi, bàn bạc. Khi trao đổi, bàn bạc về vấn đề được nêu ra trong đề văn người làm văn nghị luận phải thể hiện được quan điểm, ý kiến của riêng mình về vấn đề đó. Căn cứ vào đặc điểm này, có thể khẳng định các đề văn trên đều là đề văn nghị luận. Chẳng hạn:

– ( 1 ) là đức tính giản dị và đơn giản của Bác Hồ ; người viết phải bàn luận về đức giản dị và đơn giản và bày tỏ thái độ ngợi ca đức tính này ở vị lãnh tụ vĩ đại .
– ( 3 ) là có trải qua khó khăn vất vả, gian nan thì mới đến được vinh quang, sung sướng ; người viết phải nghiên cứu và phân tích để thấy được ý nghĩa khuyên nhủ đúng đắn của câu thành ngữ này .

Quảng cáo

– ( 10 ) là không nên sống ích kỉ, thời cơ ; người viết phải tranh luận để biểu lộ được thái độ phản bác, lật lại yếu tố mà câu thành ngữ Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau nêu ra .

c. Dựa vào tính chất nghị luận, có thể xếp các đề trên theo những nhóm sau:

– Đề có đặc thù lý giải, ngợi ca : ( 1 ), ( 2 ) ;
– Đề có đặc thù nghiên cứu và phân tích, khuyên nhủ : ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ) ;
– Đề có đặc thù Để ý đến, bàn luận : ( 8 ), ( 9 ) ;
– Đề có đặc thù tranh luận, bác bỏ : ( 10 ), ( 11 ) .
Cùng với khuynh hướng về nội dung ( yếu tố nêu ra ), đề văn nghị luận còn có vai trò quan trọng trong việc xu thế thái độ của người viết khi nghị luận. Từ những xu thế này, người viết xác lập được hướng tiến hành bài văn, cách xử lý yếu tố tương thích .

2. Tìm hiểu đề văn nghị luận

a. Với đề văn Chớ nên tự phụ, cần xác định:

– Vấn đề cần nghị luận : tự phụ là xấu đi, không nên tự phụ ;
– Đối tượng, khoanh vùng phạm vi nghị luận : tính tự phụ của con người, tai hại của tính tự phụ trong đời sống ;
– Tính chất nghị luận ( khuynh hướng tư tưởng cần bộc lộ ) : phủ định, phê phán tính tự phụ .
– Hướng tiến hành ( lập luận ) : làm rõ thế nào là tính tự phụ, những bộc lộ của nó trong đời sống à nghiên cứu và phân tích mối đe dọa của tính tự phụ à nhắc nhở mọi người chớ nên tự phụ .

Quảng cáo

b. Trước một đề văn, muốn làm tốt người viết phải xác định được vấn đề cần nghị luận; từ đó hình dung cụ thể về đối tượng cần bàn bạc, đánh giá và biết được nên tập trung vào những gì để bài viết có trọng tâm (tức là phạm vi nghị luận); xác định được tính chất nghị luận (cần bộc lộ thái độ khẳng định, ngợi ca hay phủ định, phê phán); và qua những điều đã xác định được này mà có thể dự tính cách làm cụ thể cho bài văn (hướng triển khai)

II. Lập ý cho bài văn nghị luận

1. Xác lập luận điểm

Chớ nên tự phụ vừa là đề bài, vừa là vấn đề chính của bài .

2. Tìm luận cứ

– Tự phụ là gì ? ( là tự cao tự đại, tôn vinh mình, coi thường người khác )
– Tác hại của tự phụ :
+ Làm cho mọi người xa lánh mình
+ Dễ thất bại trong việc làm
+ Dẫn chứng minh họa
– Sự thiết yếu phải từ bỏ tính tự phụ

3. Xây dựng lập luận

– Bắt đầu bằng cách định nghĩa tính tự phụ .
– Suy ra tai hại của tự phụ .
– Đề cao lối sống hoà đồng, nhã nhặn, phê phán thói tự phụ .

III. Luyện tập

Hãy tìm hiểu và lập dàn ý cho đề bài: Sách là người bạn lớn của con người.

– Tìm hiểu đề :
+ Vấn đề nghị luận : ý nghĩa to lớn của sách so với đời sống con người ;
+ Bàn luận về vấn đề nghị luận : vai trò của sách với đời sống của con người ;
+ Khuynh hướng nghị luận : chứng minh và khẳng định ý nghĩa to lớn của sách so với đời sống con người ;
+ Yêu cầu : Phải nghiên cứu và phân tích tính năng của sách so với nhận thức của con người về quốc tế xung quanh, về những nghành tri thức, về quá khứ – hiện tại – tương lai, giúp cho ta san sẻ với tình cảm của người khác, giúp ta có những phút giây vui chơi, chiêm ngưỡng và thưởng thức thẩm mỹ và nghệ thuật ngôn từ, … ; tiến tới chứng minh và khẳng định sách là người bạn không hề thiếu trong đời sống mỗi người .

– Lập ý :
+ Giới thiệu về sách
+ Vì sao lại nói ” Sách là người bạn lớn của con người ” ? Vì sách rất có ích so với con người .
+ + ) Ích lợi của sách so với đời sống con người biểu lộ đơn cử ở những phương diện nào ?
+ + ) Trong thực tiễn, ích lợi của sách bộc lộ ra làm sao ? Những vấn đề đơn cử nào cho thấy ích lợi của sách ?
+ Nhận rõ ích lợi to lớn của sách như vậy, tất cả chúng ta sẽ làm gì ?
Xem thêm những bài Soạn văn lớp 7 ngắn gọn, hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Ngữ văn lớp 7 hay khác :

PDF

Video liên quan

Rate this post