lightening tiếng Anh là gì?

lightening tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng lightening trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ lightening tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm lightening tiếng Anh
lightening
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ lightening

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: lightening tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

lightening tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ lightening trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ lightening tiếng Anh nghĩa là gì.

lightening /’laitniɳ/

* danh từ
– (y học) sự sa bụng (thời kỳ sắp đẻ)lighten /’laitn/

* ngoại động từ
– chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng

* nội động từ
– sáng lên; sáng loé, chớp

* ngoại động từ
– làm nhẹ đi, làm nhẹ bớt
– an ủi; làm cho đỡ đau đớn, làm cho bớt ưu phiền

* nội động từ
– nhẹ đi
– bớt đau đớn, bớt ưu phiền

Thuật ngữ liên quan tới lightening

Tóm lại nội dung ý nghĩa của lightening trong tiếng Anh

lightening có nghĩa là: lightening /’laitniɳ/* danh từ- (y học) sự sa bụng (thời kỳ sắp đẻ)lighten /’laitn/* ngoại động từ- chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng* nội động từ- sáng lên; sáng loé, chớp* ngoại động từ- làm nhẹ đi, làm nhẹ bớt- an ủi; làm cho đỡ đau đớn, làm cho bớt ưu phiền* nội động từ- nhẹ đi- bớt đau đớn, bớt ưu phiền

Đây là cách dùng lightening tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ lightening tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

lightening /’laitniɳ/* danh từ- (y học) sự sa bụng (thời kỳ sắp đẻ)lighten /’laitn/* ngoại động từ- chiếu sáng tiếng Anh là gì?
rọi sáng tiếng Anh là gì?
soi sáng* nội động từ- sáng lên tiếng Anh là gì?
sáng loé tiếng Anh là gì?
chớp* ngoại động từ- làm nhẹ đi tiếng Anh là gì?
làm nhẹ bớt- an ủi tiếng Anh là gì?
làm cho đỡ đau đớn tiếng Anh là gì?
làm cho bớt ưu phiền* nội động từ- nhẹ đi- bớt đau đớn tiếng Anh là gì?
bớt ưu phiền

Rate this post