Ký hiệu ONT, ODT, LUC, LNK, DKV, BHK, TMD, DHT là loại đất gì?

Ký hiệu đất được ghi trên map và sổ đỏ chính chủ là ONT, ODT, LUC, LNK, DKV, BHK, TMD, DHT là loại đất gì ? Quy định về mã ký hiệu những loại đất thông dụng theo pháp luật mới nhất của Luật đất đai .

Đất đai được phân thành những loại nào ? Hiện nay, tất cả chúng ta thường nghe những loại đất như : đất thổ cư, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất vườn, đất lâm nghiệp …. Những loại đất đó có phải là những loại đất được pháp luật trong những văn bản pháp lý không ?

Theo đó, đất có nhiều loại khác nhau và được sử dụng với những mục đích khác nhau, vậy theo luật đất đai mới nhất quy định về loại đất đai như thế nào? Các loại đất được phân biệt với nhau qua các ký hiệu nào? Cách để phân biệt các loại đất đó trên thực địa như thế nào? Hàng loạt những câu hỏi liên quan đến loại đất, bài viết đi sau phân tích đến các loại đất được phân chia trên thực tế và trong quy định pháp luật, các ký hiệu phân biệt các loại đất đó.

Phân loại đất thành những nhóm địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 10 Luật đất đai 2013 pháp luật những loại đất được phân loại địa thế căn cứ vào mục tiêu sử dụng đất mà phân loại thành 3 nhóm lớn là :

– Nhóm đất nông nghiệp

– Nhóm đất phi nông nghiệp

– Nhóm đất chưa sử dụng

Các nhóm đất trên lại được phân loại thành những loại đất đơn cử theo từng mục tiêu sử dụng đất gồm :

1. Nhóm đất nông nghiệp :

Nhóm đất nông nghiệp gồm có những loại đất sau đây : – Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác ; – Đất trồng cây nhiều năm ;

Xem thêm: Ý nghĩa của các ký hiệu màu sắc trên bản đồ, bản vẽ quy hoạch

– Đất rừng sản xuất ; – Đất rừng phòng hộ ; – Đất rừng đặc dụng ; – Đất nuôi trồng thủy hải sản ; – Đất làm muối ; – Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để kiến thiết xây dựng nhà kính và những loại nhà khác Giao hàng mục tiêu trồng trọt, kể cả những hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất ; thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và những loại động vật hoang dã khác được pháp lý được cho phép ; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản cho mục tiêu học tập, nghiên cứu và điều tra thí nghiệm ; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, hoa lá cây cảnh ;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp :

Nhóm đất phi nông nghiệp gồm có những loại đất sau đây : – Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị

Xem thêm: Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất

– Đất kiến thiết xây dựng trụ sở cơ quan ; – Đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; – Đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp gồm đất kiến thiết xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp ; đất kiến thiết xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo và giảng dạy, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ tiên tiến, ngoại giao và khu công trình sự nghiệp khác ; – Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp ; đất thương mại, dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ; đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm ; – Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng gồm đất giao thông vận tải ( gồm cảng hàng không quốc tế, trường bay, cảng đường thủy trong nước, cảng hàng hải, mạng lưới hệ thống đường tàu, mạng lưới hệ thống đường đi bộ và khu công trình giao thông vận tải khác ) ; thủy lợi ; đất có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh ; đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng, khu đi dạo, vui chơi công cộng ; đất khu công trình nguồn năng lượng ; đất khu công trình bưu chính, viễn thông ; đất chợ ; đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải và đất khu công trình công cộng khác ; – Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng – Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng – Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng ;

Xem thêm: Xác định loại đất để làm gì? Các căn cứ để xác định loại đất?

– Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất ; đất thiết kế xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ ship hàng cho sản xuất nông nghiệp và đất thiết kế xây dựng khu công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại mà khu công trình đó không gắn liền với đất ở ;

3. Nhóm đất chưa sử dụng :

Nhóm đất chưa sử dụng gồm những loại đất chưa xác lập mục tiêu sử dụng, đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây ( Căn cứ theo Điều 58 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ).

Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính: Ban hành kèm theo Thông tư 25/2015/TT-BTNMT

STT

Loại đất

I

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIÊP

1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC
2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK
3 Đất lúa nương LUN
4 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK
5 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK
6 Đất trồng cây nhiều năm CLN
7 Đất rừng sản xuất RSX
8 Đất rừng phòng hộ RPH
9 Đất rừng đặc dụng RDD
10 Đất nuôi trồng thủy hải sản NTS
11 Đất làm muối LMU
12 Đất nông nghiệp khác NKH

II

NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1 Đất ở tại nông thôn ONT
2 Đất ở tại đô thị ODT
3 Đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan TSC
4 Đất thiết kế xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp DTS
5 Đất thiết kế xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống DVH
6 Đất thiết kế xây dựng cơ sở y tế DYT
7 Đất kiến thiết xây dựng cơ sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo DGD
8 Đất thiết kế xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT
9 Đất kiến thiết xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến DKH
10 Đất kiến thiết xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH
11 Đất kiến thiết xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
12 Đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp khác

DSK

13 Đất quốc phòng CQP
14 Đất bảo mật an ninh CAN
15 Đất khu công nghiệp SKK
16 Đất khu công nghiệp SKT
17 Đất cụm công nghiệp SKN
18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC
19 Đất thương mại, dịch vụ TMD
20 Đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên SKS
21 Đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm SKX
22 Đất giao thông vận tải DGT
23. Đất thủy lợi DTL
24 Đất khu công trình nguồn năng lượng DNL
25 Đất khu công trình bưu chính, viễn thông DBV
26 Đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng DSH
27 Đất khu đi dạo, vui chơi công cộng DKV
28 Đất chợ DCH
29 Đất có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống DDT
30 Đất danh lam thắng cảnh DDL
31 Đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải DRA
32 Đất khu công trình công cộng khác DCK
33 Đất cơ sở tôn giáo TON
34 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN
35 Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD
36 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON
37 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
38 Đất phi nông nghiệp khác PNK

III

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

1 Đất bằng chưa sử dụng BCS
2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS
3 Núi đá không có rừng cây NCS

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

4. ONT và LNK là ký hiệu của loại đất gì?

Tóm tắt câu hỏi:

Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất của nhà em trên hình vẽ chỉ kí hiệu chung là đất ONT và LNK cùng chung trên 1 thửa thì luật sư cho em hỏi là làm thế nào mình biết chỗ nào là đất ở, chỗ nào là đất trồng cây nhiều năm ạ ? Trong mục tiêu sử dụng thì đất ONT = 200 mét vuông và LNK = 550 mét vuông, nhưng lại không phân loại trên hình vẽ nên em muốn làm nhà mà không biết có cần quy đổi đất LNK sang đất ở không ạ ? Em xin chân thành cảm ơn ! !

Luật sư tư vấn:

Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Căn cứ theo pháp luật trong Luật đất đai năm 2013 đang có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành lúc bấy giờ, những loại đất đai được chia ra làm hai nhóm đất chính : nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp. Loại đất ONT và LNK là hai loại đất nằm trong hai nhóm đất trên. Ký hiệu loại đất theo mục tiêu sử dụng đất được hướng dẫn đơn cử tại Phụ lục 01 Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nội dung phụ lục tại :

+ Ký hiệu loại đất theo mục đích sử dụng đất

Theo đó, ký hiệu đất mà bạn nêu trên được xác lập định như sau : + ONT : Đất ở tại nông thôn + LNK : Đất trồng cây nhiều năm khác

Xac-dinh-dat-ONT-va-LNKXac-dinh-dat-ONT-va-LNK

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568 

Như bạn nêu, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất của nhà bạn trên hình vẽ kí hiệu chung là đất ONT và LNK cùng chung trên 1 thửa. Làm sao để xác lập đâu là đất ở, đâu là đất trồng cây nhiều năm ? Để xác lập được loại đất trên map nằm trong sổ đỏ chính chủ nhà bạn, địa thế căn cứ theo lao lý tại mục 2.4 khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT : – Loại đất bộc lộ trên map địa chính bằng ký hiệu pháp luật tại điểm 13 mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT. – Loại đất biểu lộ trên map địa chính phải đúng theo thực trạng sử dụng đất. Trường hợp có quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất vào mục tiêu khác với thực trạng mà việc đưa đất vào sử dụng theo quyết định hành động đó còn trong thời hạn pháp luật tại điểm h và i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 thì biểu lộ loại đất trên map địa chính theo quyết định hành động, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất đó. Theo đó, bạn hoàn toàn có thể nhìn vào giấy ghi nhận quyền sử dụng đất của nhà mình để xác lập loại đất, trên đó sẽ bộc lộ ký hiệu vùng đất ONT là đất ở tại nông thôn và đất LNK là đất trồng cây nhiều năm khác ở trên đó cùng với số lượng giới hạn size. – Trường hợp loại đất thực trạng khác với loại đất ghi trên sách vở pháp lý về quyền sử dụng đất và đã quá thời hạn đưa đất vào sử dụng pháp luật tại điểm h và i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai thì ngoài việc biểu lộ loại đất theo thực trạng còn phải biểu lộ thêm loại đất theo sách vở đó trên một lớp ( level ) khác ; đơn vị chức năng đo đạc có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp và báo cáo giải trình cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận về những trường hợp thửa đất có loại đất theo thực trạng khác với loại đất trên sách vở tại thời gian đo đạc.

– Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích thì phải thể hiện các mục đích sử dụng đất đó. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được Nhà nước công nhận (cấp Giấy chứng nhận) toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở thì thể hiện loại đất là đất ở.

Ý thứ hai bạn hỏi, trong mục tiêu sử dụng thì đất ONT = 200 mét vuông và LNK = 550 mét vuông, nhưng lại không phân loại trên hình vẽ khi bạn muốn làm nhà mà không biết có cần quy đổi đất LNK sang đất ở không ạ ? Như vậy, ở câu hỏi tiên phong bạn đã xác lập được trên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ở phần map địa chính đâu là đất ONT và đâu là đất LNK, trên giấy ghi nhận đó cũng biểu lộ rõ diện tích quy hoạnh phần đất đó là bao nhiêu. Nếu bạn muốn làm nhà trên đất đó bạn cần xác lập phần đất ở tại nông thôn ( ONT ) như hướng dẫn ở mục trên, đồng thời xác lập phần nhà bạn muốn xây diện tích quy hoạnh đất dự kiến chiếm bao nhiêu ? Nếu bạn chỉ dự tính xây nhà với diện tích quy hoạnh 200 mét vuông, bạn không cần chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng cây nhiều năm khác ( LNK ) sang đất ở tại nông thôn ( ONT ), vì phần đất ở của bạn đã có đủ sẵn. Nếu bạn muốn xây nhà với phần diện tích quy hoạnh lớn hơn 200 mét vuông, bạn cần chuyển mục tiêu sử dụng đất phần đất ở để thiết kế xây dựng còn thiếu so với 200 mét vuông đất ở tại nông thôn bạn có sẵn trước khi thiết kế xây dựng. Trên đây là phần giải đáp cho những vướng mắc mà Dương Gia muốn gửi đến bạn, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm và vận dụng hiệu suất cao vào trường hợp trong thực tiễn của mình.

Rate this post