Khu kinh tế và đặc khu kinh tế là gì?

Những năm gần đây, ” đặc khu kinh tế ” như một cụm từ ” hot “, và hầu hết ai cũng biết đặc khu kinh tế sẽ nằm ngoài biển nhưng ít ai biết đến khái niệm rõ ràng về cụm từ này. Sau đây Luật Hoàng Anh sẽ trình diễn về khu kinh tế và đặc khu kinh tế để bạn đọc hiểu rõ hơn về hai khái niệm này .

1. Khu kinh tế

Theo Khoản 7 Điều 3 Luật góp vốn đầu tư số 61/2020 / QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 pháp luật về khái niệm khu kinh tế như sau :

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

17. Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.”

Khu kinh tế gồm có khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu ( sau đây gọi chung là Khu kinh tế, trừ trường hợp có pháp luật riêng so với từng mô hình )
+ Khu kinh tế ven biển là khu kinh tế hình thành ở khu vực ven biển và địa phận lân cận khu vực ven biển, được xây dựng theo những điều kiện kèm theo, trình tự và thủ tục pháp luật tại Nghị định này ;
+ Khu kinh tế cửa khẩu là khu kinh tế hình thành ở khu vực biên giới đất liền và địa phận lân cận khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính và được xây dựng theo những điều kiện kèm theo, trình tự và thủ tục lao lý tại Nghị định này .

2. Đặc khu kinh tế

Đặc khu, hay khu kinh tế đặc biệt quan trọng ( tiếng Anh : Special Economic Zones – SEZ ) là một khu vực được luật kinh doanh thương mại và thương mại khác với phần còn lại của quốc gia. Các SEZ nằm trong biên giới vương quốc và tiềm năng gồm có tăng cán cân thương mại, việc làm, tăng góp vốn đầu tư, tạo việc làm và quản trị hiệu suất cao .
Để khuyến khích những doanh nghiệp xây dựng trong khu vực, những chủ trương kinh tế tài chính được đưa ra. Những chủ trương này thường gồm có góp vốn đầu tư, thuế, thanh toán giao dịch, hạn ngạch, hải quan và lao lý lao động. Ngoài ra, những công ty hoàn toàn có thể được cung ứng những đợt nghỉ lễ thuế, khi xây dựng chính họ trong một khu vực, họ được cấp một khoảng chừng thời hạn đánh thuế thấp hơn .

Định nghĩa của Đặc khu được xác định bởi từng quốc gia. Theo Ngân hàng Thế giới năm 2008, đặc khu kinh tế hiện đại thường bao gồm

“ Khu vực số lượng giới hạn về mặt địa lý, thường được bảo vệ về mặt vật lý ( có rào chắn ) ; quản trị hoặc quản lý và điều hành duy nhất ; quản trị hoặc quản trị đơn lẻ ; đủ điều kiện kèm theo nhận trợ cấp dựa trên vị trí trong thực tiễn trong khu vực ; khu vực hải quan riêng không liên quan gì đến nhau ( quyền lợi miễn thuế ) và những thủ tục hài hòa và hợp lý. ”
Nói một cách đơn thuần, quy mô đặc khu kinh tế được sử dụng để nói về những khu vực kinh tế mà tại đó, những công ty, doanh nghiệp được hưởng những chủ trương miễn thuế hoặc bị đánh thuế nhẹ nhằm mục đích khuyến khích hoạt động giải trí kinh tế .
Lợi thế chính của những đặc khu kinh tế ( SEZ ) hoàn toàn có thể được tóm tắt là thôi thúc công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế trải qua tăng trưởng bền vững và kiên cố. Bên cạnh đó, đặc khu kinh tế Open còn giúp giảm được ngân sách xuất nhập khẩu, ngày càng tăng tính cạnh tranh đối đầu trên thị trường tiềm năng .
Mục tiêu của những đặc khu kinh tế gồm có :
+ Tạo ra việc làm

+ Xúc tiến xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

+ Phát triển hạ tầng …
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật góp vốn đầu tư .

Luật Hoàng Anh

Rate this post