Dẫn độ là gì? Trường hợp nào được dẫn độ?

Dẫn độ là một cụm từ khá quen thuộc khi nhắc đến hình thức hợp tác tương trợ tư pháp giữa các quốc gia với nhau. Song có lẽ không ít người hiểu hết được hết dẫn độ là gì? Hay những trường hợp nào sẽ áp dụng dẫn độ?

Hiểu được những vướng mắc của những cá thể nên Luật Hoàng Phi thực thi nội dung bài viết dưới đây để mang lại những thông có ích cho Khách hàng .

Dẫn độ là gì?

Dẫn độ là việc một hành vi vi phạm pháp lý đưa ra xét xử trong đó chủ thể có quyền lực tối cao pháp lý hay còn gọi là quyền tài phán sẽ đưa ra nhu yếu người bị buộc tội hoặc bị phán quyết phạm tội ở một khu vực tài phán khác, cho cơ quan thực thi pháp lý của họ triển khai truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc vận dụng thi hành án với người phạm tội .

Ngoài ra Trong Luật tương trợ tư pháp của Việt nam cũng có giải thích: Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi vi phạm pháp luật bị khởi tố hình sự do phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

Từ những khái niệm giải thích dẫn độ là gì thì chúng ta có thể hiểu dẫn độ thực chất là một quá trình thực thi pháp luật hợp tác giữa các quốc gia với nhau, dựa trên khu vực pháp lý và phụ thuộc vào các thỏa thuận được thực hiện giữa các khu vực này.

Nguyên tắc dẫn độ tội phạm ?

Theo pháp luật của Luật tương hỗ tư pháp, nguyên tắc dẫn độ tội phạm như sau :
Điều 4 Luật Tương trợ tư pháp Nước Ta 2007 lao lý 2 nguyên tắc sau :
1. Tương trợ tư pháp được thực thi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau, bình đẳng và những bên cùng có lợi, tương thích với Hiến pháp, pháp lý của Nước Ta và điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên .
2. Trường hợp giữa Nước Ta và quốc tế chưa có điều ước quốc tế về tương hỗ tư pháp thì hoạt động giải trí tương hỗ tư pháp được triển khai trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp lý Nước Ta, tương thích với pháp lý và tập quán quốc tế .

Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia

Đây là nguyên tắc cơ bản của pháp lý quốc tế cũng như hoạt động giải trí dẫn độ tội phạm. Chủ quyền vương quốc là tối cao và bất khả xâm phạm biểu lộ qua quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Khi nhận được một nhu yếu dẫn độ tội phạm, vương quốc nhận được nhu yếu có quyền phủ nhận hay gật đầu tùy vào pháp lý dẫn độ của nước mình hay những điều ước quốc tế mà mình đã kí kết hoặc tham gia. Quốc gia nhu yếu chỉ được tiếp đón đối tượng người dùng sau khi vương quốc được nhu yếu triển khai xong những hoạt động giải trí tương quan đến dẫn độ .

Nguyên tắc có đi có lại

Đây là nguyên tắc pháp lý thiết yếu để bảo vệ việc dẫn độ tội phạm có hiệu suất cao. Nội dung của nguyên tắc này pháp luật : nước được nhu yếu dẫn độ sẽ gật đầu dẫn độ với sự bảo vệ rằng nước có nhu yếu trợ giúp cũng sẽ gật đầu và thực thi một nhu yếu như vậy của nước được nhu yếu trong tương lai. Nguyên tắc này bộc lộ sự tôn trọng quyền bình đẳng và chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc. Tuy nhiên, nguyên tắc này không đồng nghĩa tương quan với sự trao đổi ngang bằng và ngay lập tức, mà tùy từng trường hợp để quyết định hành động có triển khai nhu yếu hợp tác của bên đối tác chiến lược hay không .

Nguyên tắc định tội danh kép

Đây là nguyên tắc đặc trưng trong dẫn độ tội phạm được hầu hết những nước vận dụng. Đối tượng bị nhu yếu dẫn độ sẽ được dẫn độ khi hành vi của họ được định danh là hành vi tội phạm theo luật vương quốc của cá nước nhu yếu và nước nhận được nhu yếu dẫn độ. Không phân phối được nhu yếu này, những vương quốc có quyền khước từ dẫn độ .

Nguyên tắc không dẫn độ công dân nước mình

Nguyên tắc này đã được ghi nhận trong hiệp định của Hội đồng châu âu 1957 về dẫn độ tội phạm, trong những hiệp định tương hỗ tư pháp giữa những vương quốc, trong hiến pháp và luật quốc tịch của những nước. Đối tượng bị dẫn độ là những cá thể đã thực hiện hành vi phạm tội và bị xét xử hành vi tội phạm này hoặc người bị tình nghi triển khai hành vi tội phạm đang lẩn trốn ở ngoài chủ quyền lãnh thổ của vương quốc nhu yếu dẫn độ .

Nguyên tắc không dẫn độ người phạm tội về chính trị

Nguyên tắc này được ghi nhận trong một số ít điều ước quốc tế đa phương, song phương về tương hỗ tư pháp giữa những vương quốc và trong luật vương quốc của những nước. Tuy nhiên, khái niệm về tội phạm chính trị cũng chưa được dưa ra rõ ràng. Tính chất chính trị của tội phạm có được đề cập tới bằng phương pháp xác lập chế định dẫn độ tội phạm là chế định trái chiều với chế định cư trú chính trị. Nguyên tắc cũng có ngoại lệ là : thủ phạm giết hại nguyên thủ vương quốc, người đứng đầu chính phủ nước nhà hoặc những nhà chỉ huy hạng sang khác của vương quốc không được hưởng quyền không bị dẫn độ sau khi thực hiện hành vi phạm tội .

Trường hợp nào bị dẫn độ?

Theo pháp luật của Pháp luật Việt nam thì những trường hợp sau bị vận dụng dẫn độ :
– Người hoàn toàn có thể bị dẫn độ là người có hành vi phạm tội mà Bộ luật hình sự Nước Ta và pháp luật hình sự của vương quốc nhu yếu quy định hình phạt tù có thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị Tòa án của vương quốc đó nhu yếu xử phạt tù mà thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại tối thiểu sáu tháng .
– Hành vi phạm tội của người phạm tội được lao lý như trường hợp ở trên, không nhất thiết phải thuộc cùng một nhóm tội hoặc cùng một tội danh phạm tội, những yếu tố cấu thành tội phạm không nhất thiết phải giống nhau theo pháp luật của pháp lý Nước Ta và pháp lý của nước nhu yếu .
– Trường hợp hành vi phạm tội của người phạm tội giống như trường hợp tiên phong và xảy ra ngoài chủ quyền lãnh thổ của nước nhu yếu thì việc dẫn độ người phạm tội hoàn toàn có thể được triển khai nếu theo pháp luật của Bộ luật hình sự Nước Ta hành vi đó là hành vi phạm tội .

Lưu ý: Pháp luật Việt Nam cũng có quy định Không truy cứu trách nhiệm hình sự, dẫn độ cho nước thứ ba với các trường hợp:

– Người phạm tội bị dẫn độ về Nước Ta không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc dẫn độ cho nước thứ ba về hành vi mà người đó đã thực thi ở quốc tế trước khi bị dẫn độ về Nước Ta nhưng không đủ yếu tố, cơ sở để cấu thành tội phạm theo lao lý của pháp lý Nước Ta và không được nêu trong nhu yếu dẫn độ của Nước Ta hoặc của nước thứ ba .
– Trường hợp Nước Ta là vương quốc được nhu yếu dẫn độ thì việc dẫn độ chỉ được thực thi khi vương quốc nhu yếu dẫn độ cam kết không truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự với người bị dẫn độ về hành vi phạm tội khác ngoài hành vi phạm tội đã được nêu trong nhu yếu dẫn độ, không dẫn độ người đó cho nước thứ ba, Ngoại trừ so với trường hợp được sự chấp thuận đồng ý, chấp thuận đồng ý bằng văn bản của Nước Ta .

Việt Nam ký hiệp định dẫn độ với các nước nào?

Hiệp định chuyển giao người bị kết án:

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

1 Anh Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù 12/09/2008 20/09/2009
2 Hàn Quốc Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù 29/05/2009 30/08/2010
3 Ô-xtơ-rây-li-a Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù 13/10/2008 11/12/2009
4 Thái Lan Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự 03/03/2010 19/07/2010
5 Hung-ga-ri Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù 16/09/2013 30/06/2017

Hiệp định dẫn độ

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

1 An-giê-ri Hiệp định về dẫn độ 14/04/2010 Chưa có hiệu lực
2 Ấn Độ Hiệp định về dẫn độ
3 Hàn Quốc Hiệp định về dẫn độ 15/09/2003 19/04/2005
4 In-đô-nê-xi-a Hiệp định về dẫn độ 27/06/2013 26/04/2015
5 Hung-ga-ri Hiệp định về dẫn độ 16/09/2013 30/06/2017

Hiệp định tương hỗ tư pháp

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

1 Ấn Độ Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự 8/10/2007 11/17/2008
2 An-giê-ri Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự 14/04/2010 Chưa có hiệu lực hiện hành
3 An-giê-ri Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại 14/04/2010 24/06/2012
4 Anh Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự 13/01/2009 30/09/2009
5 Ba Lan Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 22/03/1993 18/01/1995
6 Bê-la-rút Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự 14/9/2000 18/10/2001
7 Bun-ga-ri Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 3/10/1986 Đang có hiệu lực thực thi hiện hành
8 Ca-dắc-xtan Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự 31/10/2011 Chưa có hiệu lực
9 Căm-pu-chia Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự 21/01/2013 Chưa có hiệu lực
10 Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự 30/11/1984 Đang có hiệu lực thực thi hiện hành
11 Đài Loan Trung Quốc Thỏa thuận tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại 12/4/2010 02/12/2011
12 Hàn Quốc Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự 15/09/2003 19/04/2005
13 Hung-ga-ri Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 18/01/1985 Đang có hiệu lực hiện hành
14 In-đô-nê-xi-a Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự 27/06/2013 22/01/2016
15 Lào Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự 06/07/1998 19/02/2000
16 Liên Xô (Nga kế thừa) Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 10/12/1981 10/10/1982
17 Mông Cổ Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 17/04/2000 13/06/2002
18 Nga Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự 25/08/1998 27/08/2012
19 Nga Nghị định thư bổ sung Hiệp định tương trợ tư pháp về và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự 23/04/2003 27/07/2012
20 Pháp Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự 24/02/1999 01/05/2001
21 Tiệp Khắc (Séc và Xlô-va-ki-a kế thừa) Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự 12/10/1982 16/04/1984
22 Triều Tiên Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự 04/05/2002 24/02/2004
23 Trung Quốc Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự 19/10/1998 25/12/1999
24 U-crai-na Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự 06/04/2000

19/08/2002

25 ASEAN Hiệp định ASEAN về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự 29/11/2004 20/9/2005 ( chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành giữa những nước đã phê chuẩn )
26 Tây Ban Nha Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự 18/09/2015 08/07/2017
27 Hung-ga-ri Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự 16/03/2016 30/06/2017

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hoàng Phi về dẫn độ là gì cùng việc giải thích một số vấn đề liên quan. Khách hàng tham khảo nội dung bài viết, có bất cứ thắc mắc gì vui lòng liên hệ hotline Tổng đài tư vấn 19006557 để được các chuyên viên giải đáp tận tình.

Rate this post