Dân phòng là gì ? Đừng nhầm lẫn với lực lượng Dân quân tự vệ

Dân phòng là gì ?
Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về lực lượng dân phòng mà chỉ có quy định về “Đội dân phòng” theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy với nghĩa là “tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú”.
Lực lượng dân phòng được thành lập theo Luật PCCC tại nghị định 79 của Chính phủ, tại mỗi khu phố, ấp được thành lập một đội dân phòng có từ 10 đến 30 đội viên.

Lực lượng Dân phòng là tổ chức triển khai quần chúng tự nguyện, làm nòng cốt trong trào lưu toàn dân bảo vệ bảo mật an ninh Tổ quốc, phối hợp với Ban, Tổ bảo mật an ninh trật tự nông thôn, Bảo vệ dân phố hoạt động nhân dân và trực tiếp tham gia triển khai trách nhiệm giữ gìn bảo mật an ninh, trật tự địa phận

Theo đó, dân phòng có hai nhiệm vụ chính là tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú.

Còn đối với lực lượng Dân quân tự vệ:


Theo lao lý mới nhất Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác làm việc, được tổ chức triển khai ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức triển khai ở cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính ( sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai ) gọi là tự vệ .
Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân ; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền sở tại, tính mạng con người, gia tài của Nhân dân, gia tài của cơ quan, tổ chức triển khai ở địa phương, cơ sở ; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có cuộc chiến tranh .ADVERTISEMENTDân quân tự vệ có những trách nhiệm sau :
1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và ship hàng chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức triển khai .
2. Phối hợp với những đơn vị chức năng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa phận bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo mật an ninh biên giới vương quốc, hải đảo, vùng biển, vùng trời Nước Ta ; tham gia thiết kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp lý theo pháp luật của pháp lý .
3. Thực hiện trách nhiệm giảng dạy quân sự chiến lược, giáo dục chính trị, pháp lý, hội thi, hội thao, diễn tập .
4. Tham gia thực thi những giải pháp về cuộc chiến tranh thông tin, cuộc chiến tranh khoảng trống mạng theo lao lý của pháp lý, quyết định hành động của cấp có thẩm quyền .
5. Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cứu nạn ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường tự nhiên và trách nhiệm phòng thủ dân sự khác theo pháp luật của pháp lý .

6. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

7. Thực hiện những trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .
Hiện nay, chỉ có những pháp luật tương đối đơn cử tương quan đến dân quân tự vệ ( theo Luật Dân quân tự vệ ), bảo vệ dân phố ( theo Nghị định 38/2006 / NĐ-CP ) và có lẽ rằng người dân quen gọi chung toàn bộ lực lượng này là “ dân phòng ” .
Vì vậy qua bài viết này mọi người sẽ phân biệt và hiểu rõ hoạt động giải trí của 2 lực lượng này tránh nhầm lẫn .

ADVERTISEMENT

 

Rate this post