Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương – Trung tâm đào tạo kế toán Newtrain

Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Quỹ tiền lương gồm những khoản gì? Các khoản phải trích theo lương để làm gì? Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương.

>>> Xem thêm: Khóa học kế toán tổng hợp online 

1. Nội dung quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là hàng loạt tiền lương của doanh nghiệp trả cho tổng thể những loại lao động thuộc doanh nghiệp quản trị và sử dụng. Thành phần quỹ lương thuộc doanh nghiệp gồm có những khoản hầu hết sau :

– Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm và tiền lương khoán.

– Tiền lương trả cho người lao động sản xuất ra mẫu sản phẩm hỏng trong khoanh vùng phạm vi chính sách lao lý .
– Tiền lương trả cho người lao động trong thời hạn ngừng sản xuất do nguyên do khách quan, trong thời hạn được điều động đi công tác làm việc làm nghĩa vụ và trách nhiệm theo chính sách pháp luật, thời hạn nghỉ phép, thời hạn đi học .
– Tiền ăn trưa, ăn ca .
– Các loại phụ cấp làm thêm giờ, làm thêm …
– Các khoản tiền thưởng có đặc thù tiếp tục .
Ngoài ra, trong quỹ tiền lương kế hoạch còn được tính cả khoản tiền chi trợ cấp bảo hiểm xã hội cho công nhân viên trong thời hạn ốm đau, thai sản, tai nạn đáng tiếc lao động …
Để Giao hàng cho công tác làm việc hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp hoàn toàn có thể chia thành hai loại : Tiền lương lao động trực tiếp và tiền lương lao động gián tiếp. Trong đó, chi tiết cụ thể theo tiền lương chính và tiền lương phụ .
Tiền lương chính là tiền lương doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời hạn người lao động triển khai trách nhiệm chính của họ, gồm tiền lương trả theo CB và phụ cấp kèm theo .
– Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động trong thời hạn người lao động triển khai trách nhiệm khác ngoài trách nhiệm chính và thời hạn người lao động nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ vì ngừng sản xuất … được hưởng theo chính sách .
Việc phân loại tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa cực kỳ quan trong so với công tác làm việc kế toán và nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính. Tiền lương chính của công nhân trực tiếp sản xuất gắn liền với quy trình sản xuất ra mẫu sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại loại sản phẩm. Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp sản xuất không gắn với từng loại loại sản phẩm nên được hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm .

noi dung quy tien luong

Nội dung quỹ tiền lương

2. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn

Sức lao động của con người không phải là vô hạn mà nó tuân theo quy luật tự nhiên. Vì vây, để bảo vệ cho người lao động có đời sống không thay đổi khi gặp rủi ro đáng tiếc như ốm đau, tai nạn thương tâm lao động. thai sản … và khi không còn đủ sức khoẻ để liên tục lao động. Do đó, phải hình thành những quỹ để hỗ trợ vốn cho người lao động khi ốm đau, tai nạn đáng tiếc, mất sức lao động hay để duy trì hoạt động giải trí của tổ chức triển khai bảo vệ trực tiếp quyền hạn cho người lao động. Đó là quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp .
Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành bằng cách tính trên tỷ suất lao lý trên tổng số quỹ lương CB và những khoản phụ cấp của công nhân viên trong thực tiễn phát sinh trong tháng. Theo chính sách hiện hành ( tiến trình 2012 – 2013 ) : tỷ suất trích bảo hiểm xã hội là 24 % nhân với tiền lương cơ bản. Trong đó 17 % do đơn vị chức năng hoặc chủ sử dụng lao động nộp, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại, 7 % còn lại do người lao động góp phần và được trừ vào lương tháng. ( quá trình năm trước – năm nay ) : tỷ suất trích bảo hiểm xã hội là 26 % trong đó 18 % do đơn vị chức năng hoặc chủ sử dụng lao động nộp, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại, 8 % còn lại do người lao động góp phần và được trừ vào lương tháng. Quỹ bảo hiểm xã hội được tiêu tốn cho những trường hợp như : ốm đau, thai sản, tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Quỹ bảo hiểm xã hội tính được trong kỳ sau khi trừ đi những khoản đã trợ cấp cho người lao động tại doanh nghiệp ( được cơ quan bảo hiểm xã hội phê duyệt ) phần còn lại phải nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội tập trung chuyên sâu .
Quỹ bảo hiểm y tế được hình thành bằng cách trích lập 4,5 % nhân với tiền lương cơ bản. Trong đó 3 % do đơn vị chức năng hoặc chủ sử dụng lao động nộp và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại và 1,5 % trừ vào thu nhập của người lao động. Quỹ này được dùng để giao dịch thanh toán những khoản tiền khám chữa bệnh, viện phí … cho người lao động trong thời hạn ốm đau, thai sản … Quỹ này do cơ quan bảo hiểm y tế thống nhất quản trị và trợ cấp cho người lao động trải qua mạng lưới y tế. Vì vậy, quỹ này doanh nghiệp phải nộp hàng loạt cho cơ quan bảo hiểm y tế .

Bảo hiểm thất nghiệp được đóng bằng 3% nhân với tiền lương cơ bản. Trong đó: Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần.)

Kinh phí công đoàn được hình thành bằng cách trích 2 % nhân với tiền lương cơ bản và người sử dụng lao động phải chịu. Khoản này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại. Thông thường khi xác lập được mức tính kinh phí đầu tư công đoàn trong kỳ thì 50% doanh nghiệp phải nộp lên công đoàn cấp trên còn 50% được sử dụng để tiêu tốn cho công đoàn tại đơn vị chức năng .

>>> Bài viết liên quan: Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

Mọi vướng mắc những bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm giảng dạy NewTrain theo thông tin sau :
Trung tâm đào tạo và giảng dạy NewTrain
đường dây nóng : 098.721.8822
Fanpage : Kế Toán Newtrain – Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế
E-Mail : [email protected]
Trung tâm huấn luyện và đào tạo NewTrain chúc những bạn thành công xuất sắc !

0/5
( 0 Reviews )

Rate this post