Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2021?

Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì ? Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021. Tỷ lệ những khoản trích đóng BHXH theo lương được tính thế nào ? Quy định về cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội .

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc năm 2021 sẽ đổi khác như thế nào khi mức lương cơ sở tăng, tăng lương tối thiểu vùng ? Mức đóng BHXH của người lao động bị ảnh hưởng tác động ra làm sao ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn lao lý của pháp lý về yếu tố này.

1. Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì?

Lương tham gia bảo hiểm xã hội là mức lương dùng để tính mức đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó mức đóng tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng. Mức tối đa đóng BHXH, BHYT là không quá 20 lần mức lương cơ sở. Mức đóng tối đa đối với bảo hiểm thất nghiệp là bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

cach-tinh-tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi.gifcach-tinh-tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi.gif

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Cơ sở pháp luật:

– Luật bảo hiểm xã hội năm trước ; – Nghị định 115 / năm ngoái / NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. – Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP pháp luật mức lương tối thiểu vùng so với người lao động thao tác theo hợp đồng lao động có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2020.

+ Tiền lương tháng đóng bảo hiểm

Theo pháp luật tại Quyết định 959 / QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm năm ngoái, tiền lương đóng bảo hiểm được tính như sau :

Xem thêm: Giới hạn mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất

Đối với khối doanh nghiệp người lao động thực thi chính sách tiền lương do đơn vị chức năng quyết định hành động thì tiền lương tháng đóng BHXH, BHTN, BHYT là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Từ 01/01/2020, tiền lương tháng đóng bảo hiểm là mức lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác theo lao lý của pháp lý lao động.

+ Tỉ lệ các khoản trích theo lương

Theo pháp luật của Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, tỉ lệ những khoản trích theo lương năm năm nay gồm có : – Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) – Bảo hiểm y tế ( BHYT ) – Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ) – Kinh phí công đoàn ( KPCĐ )

Xem thêm: Mức đóng, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2021: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Cụ thể, theo lao lý tại Điều 5, Điều 14, Điều 18 Quyết định 959 / QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm năm ngoái, tỉ lệ những khoản trích bảo hiểm như sau :

3. Năm 2021 mức lương đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

+ Mức lương đóng BHXH tối thiểu/1 tháng

– Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng so với người làm việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường. – Cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng so với người lao động làm việc làm hoặc chức vụ phải qua học nghề, huấn luyện và đào tạo nghề. – Cao hơn tối thiểu 5 % so với người làm việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ; 7 % so với người làm việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại so với mức lương của việc làm hoặc chức vụ có độ phức tạp tương tự trong điều kiện kèm theo lao động thông thường. Từ 01/01/2020 mức lương tối thiểu vùng sẽ được triển khai theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP thay thế Nghị định 157 / 2018 / NĐ-CP pháp luật mức lương tối thiểu vùng so với lao động thao tác theo hợp đồng lao động. Quy định mức lương tối thiểu vùng vận dụng so với người lao động thao tác ở doanh nghiệp như sau :

Xem thêm: Chế độ tai nạn lao động khi không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Mức 4.420.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng I. – Mức 3.920.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng II. – Mức 3.430.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng III. – Mức 3.070.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng IV. Và thêm 7 % so với lao động có qua giảng dạy theo pháp luật tại khoản 2, Điều 6, Quyết định 595 / QĐ-BHXH như sau : – Vùng 1 : 4.420.000 + ( 4.420.000 * 7 % ) = 4.729.400 đồng / tháng. – Vùng 2 : 3.920.000 + ( 3.920.000 * 7 % ) = 4.194.400 đồng / tháng. – Vùng 3 : 3.430.000 + ( 3.430.000 * 7 % ) = 3.670.100 đồng / tháng .

Xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút? Điều kiện rút BHXH 1 lần?

– Vùng 4 : 3.070.000 + ( 3.070.000 * 7 % ) = 3.284.900 đồng / tháng.

+ Mức lương tháng đóng BHXH tối đa: Bằng 20 tháng lương cơ sở

Lương cơ sở theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP từ ngày 1/7/2019 là: 1.490.000 đồng/tháng.

Từ 01/01/2020 : Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng / tháng. Từ 01/7/2020 lương tối thiểu chung sẽ tăng lên 1.600.000 đồng / tháng theo Nghị quyết số 86/2019 / QH14 ngày 12/11/2019 của Quốc hội về dự toan sngaan sách nhà nước năm 2020. Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,6 = 32 triệu đồng / tháng.

+ Các khoản tính đóng và không phải đóng BHXH bắt buộc

a, Các khoản tính đóng BHXH bắt buộc. Theo pháp luật tại Điều 89 Luật BHXH 2014 và Điều 6 Quyết định 595 / QĐ-BHXH thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc gồm lương, phụ cấp lương và những khản bổ trợ khác .

Xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng lương hưu không?

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo lao lý tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực thi một số ít điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12/01/2015 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của Bộ luật lao động. Phụ cấp lương theo lao lý tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015 / TT-BLĐTBXH là những khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động mà mức lương thỏa thuận hợp tác trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa không thiếu như phụ cấp chức vụ, chức vụ ; phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm ; phụ cấp nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại ; phụ cấp thâm niên ; phụ cấp khu vực ; phụ cấp lưu động ; phụ cấp lôi cuốn và những phụ cấp có đặc thù tương tự như. Các khoản bổ trợ khác là những khoản hai bên đã thỏa thuận hợp tác, đơn cử : Các khoản bổ trợ xác lập được mức tiền đơn cử cùng với mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động và những khoản bổ trợ không xác lập được mức tiền đơn cử cùng với mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, trả liên tục và không liên tục trong mỗi kỳ trả lương. b, Các khoản không tính đóng BHXH bắt buộc. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không gồm có những khoản chính sách và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo pháp luật tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng tạo độc đáo ; tiền ăn giữa ca ; những khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại cảm ứng, đi lại, tiền nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ ; tương hỗ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp thực trạng khó khăn vất vả khi bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp và những khoản tương hỗ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ: 

4. Căn cứ tính lương đóng bảo hiểm xã hội

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty em ở TP.HCM. Từ tháng 1/2020 thì công ty trừ BHXH, BHYT, BHTN như : Lương cơ bản : 4.700.000 đồng ; trong tháng có số giờ tăng ca là : 44 giờ ; phụ cấp iso : 200.000 đồng ; Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN là : 10.5 %. Số tiền phải trừ của người lao động : ( lương cơ bản + lương của giờ tăng ca + phụ cấp ) x 10.5 %. Vậy, công ty tính như trên là đúng hay sai ?

Xem thêm: Nên làm gì khi công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên?

Luật sư tư vấn:

Theo lao lý của pháp lý, tổng số doanh nghiệp phải đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội là 32 %, trong đó trích từ tiền lương của người lao động là 10.5 %. Căn cứ theo lao lý về những khoản trích đóng BHXH mà chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích ở trên thì công ty của bạn tính tiền lương như vậy là trọn vẹn đúng theo pháp luật của pháp lý.

5. Xác định lương đóng BHXH khi lương tính theo mẫu sản phẩm

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi đang thao tác trả lương cho cán bộ công nhân viên theo loại sản phẩm, nhưng thu nhập hàng tháng của cán bộ công nhân viên không đồng đều do loại sản phẩm sản xuất làm theo nhu yếu của người mua ( có tháng phải nghỉ sản xuất ). mức lương thu nhập hàng tháng chênh lệch cao từ ( 2.900.000 – 8.000.000 ) đồng / tháng. vậy xin hỏi công ty tôi đóng bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên theo lương cơ bản ( lương tối thiểu vùng ) có đúng không ? nếu đóng theo thu nhập với mức lương hàng tháng chênh lệch như vậy thì đóng như thế nào ? xin nhờ quí luật sư tư vấn giúp. chân thành cảm ơn ! ?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, trong tình huống bạn đưa ra, công ty thực hiện việc đóng bảo hiểm cho các cán bộ, công nhân viên nên có thể hiểu thắc mắc của bạn liên quan đến việc người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Khoản 2 Điều 5 Luật bảo hiểm xã hội năm trước về nguyên tắc bảo hiểm xã hội lao lý rõ : “ Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. ” Bạn cũng như những cán bộ, công nhân viên khác trong công ty được hưởng lương theo số sản phầm làm ra nên không thuộc nhóm người lao động theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động pháp luật. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhóm đối tượng người tiêu dùng như bạn được lao lý tại Khoản 2 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội năm trước về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt và pháp luật này được hướng dấn ở điều Điều 17 Nghị định 115 / năm ngoái / NĐ-CP Quy định chi tiết cụ thể 1 số ít điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau : “ Điều 17. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được pháp luật như sau : 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo pháp luật của pháp lý về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác theo lao lý của pháp lý về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người quản trị doanh nghiệp có hưởng tiền lương pháp luật tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định hành động, trừ viên chức quản trị chuyên trách trong công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ chiếm hữu. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người quản trị quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương lao lý tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do đại hội thành viên quyết định hành động. ” Như vậy, mức lương làm địa thế căn cứ để đóng bảo hiểm với nhóm đối tượng người tiêu dùng có chế dộ lương do người sử dụng lao động quyết định hành động từ 01 tháng 01 năm năm nay là mức lương được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và những loại phụ cấp ( nếu có ) và phải tương thích với những pháp luật của pháp lý về lao động. Cụ thể, mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng lao lý tại Điều 3 Nghị định 90/2019 nghị định của nhà nước lao lý về mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Vậy nên, mức lương tối thiếu vùng chỉ là địa thế căn cứ để xac định lức lương thấp nhất nhằm mục đích địa thế căn cứ để đóng bảo hiểm và việc công ty bạn triển khai việc đóng bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên theo mức lương tối thiểu là trọn vẹn trái với pháp luật của pháp lý, vi phạm trực tiếp đến quyền hạn của cán bộ, nhân viên cấp dưới.

Quy-dinh-ve-tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-lao-dong-lam-viec-theo-san-luong

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Thứ hai, về việc đóng bảo hiểm xã hội với mức lương có sự chênh lệch giữa các tháng thì tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động, quy định như sau:

“ 1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau : a. 3 % vào quỹ ốm đau và thai sản ;

b, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c, 14 % vào quỹ hưu trí và tử tuất. 5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thương mại thành viên, tổ hợp tác hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo loại sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này ; phương pháp đóng được triển khai hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần. ” Theo pháp luật trên, công ty bạn hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của nhân viên cấp dưới theo Khoản 1 Điều 86 lao lý trên và hoàn toàn có thể triển khai đóng bảo hiểm hằng tháng, 03 tháng một lần hoặc 06 tháng một lần. Đối với phương pháp thực thi hàng tháng thì mức đóng dựa trên mức lương tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm của người lao động ; Còn với phương pháp đóng 03 hay 06 tháng một lần thì mức lương tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm là mức lương tháng trung bình của người lao động trong chu kì 03 tháng hay 06 tháng : Công ty bạn phải tính mức lương đóng BHXH không được thấp hơn lương tối thiểu vùng cho nhân viên cấp dưới.

Rate this post