Lưu vực sông là gì? Danh mục lưu vực sông?

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, chúng ta thường nghe nhiều đến lưu vực sông. Vậy lưu vực sông là gì?

Để nhằm mục đích giúp quý fan hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu hơn về yếu tố này, chúng tôi xin gửi đến quý fan hâm mộ những thông tin dưới bài viết sau .

Lưu vực sông là gì?

Lưu vực sông là vùng đất mà trong khoanh vùng phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển, lưu vực sông gồm có lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh .

Định nghĩa trên căn cứ theo khoản 8 Điều 2 Luật tài nguyên nước.

Trong đó :
– Lưu vực sông liên tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa phận từ hai tỉnh, thành phố thường trực TW trở lên. ( Theo Khoản 9 Điều 2 Luật tài nguyên nước 2012 )
– Lưu vực sông nội tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa phận một tỉnh, thành phố thường trực TW. ( Theo Khoản 10 Điều 2 Luật tài nguyên nước 2012 )

Bên cạnh thông tin trên, Luật Hoàng phi xin gửi đến quý độc giả một số thông tin liên quan đến lưu vực sông dưới đây:

Danh mục lưu vực sông

Ngoài định nghĩa về lưu vực sông là gì? sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về danh mục lưu vực sông, cụ thể như sau:

Danh mục lưu vực sông được lao lý tại Điều 7 Luật tài nguyên nước 2012 như sau :
1. Danh mục lưu vực sông [ … ] là địa thế căn cứ để triển khai những nội dung quản trị tài nguyên nước theo lưu vực sông [ … ]
2. Danh mục lưu vực sông gồm có :
a ) Lưu vực sông liên tỉnh ;
b ) Lưu vực sông nội tỉnh .
[ … ]
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai lập hạng mục lưu vực sông liên tỉnh trình Thủ tướng nhà nước phát hành ; lập, phát hành hạng mục lưu vực sông nội tỉnh [ … ]
Trong đó :
– Danh mục lưu vực sông liên tỉnh được Thủ tướng nhà nước phát hành tại Quyết định số 1989 / QĐ-TTg ngày 01/11/2010 gồm 392 sông, suối liên tỉnh .

– Danh mục lưu vực sông nội tỉnh được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/03/2012 gồm 3.045 sông suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương.

Chính sách đầu tư phát triển bền vững lưu vực sông được quy định như thế nào?

Chính sách góp vốn đầu tư tăng trưởng vững chắc lưu vực sông được pháp luật tại Điều 7 Nghị định 120 / 2008 / NĐ-CP ngày 01/12/2008 của nhà nước về Quản lý lưu vực sông như sau :
1. Nhà nước ưu tiên nguồn vốn góp vốn đầu tư cho việc quản trị, bảo vệ và tăng trưởng vững chắc lưu vực sông, gồm có :
a ) Công tác tìm hiểu cơ bản thiên nhiên và môi trường, tài nguyên nước lưu vực sông ; thiết kế xây dựng Danh bạ tài liệu thiên nhiên và môi trường – tài nguyên nước và mạng lưới hệ thống quan trắc, cảnh báo nhắc nhở, dự báo về môi trường tự nhiên, tài nguyên nước lưu vực sông ;
b ) Lập và tiến hành triển khai quy hoạch lưu vực sông, kế hoạch phòng, chống ô nhiễm, khắc phục hậu quả tai hại do nước gây ra, kế hoạch điều hòa phân chia nguồn nước và tăng trưởng tài nguyên nước của lưu vực sông .
2. Xây dựng và triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản quản trị tổng hợp nguồn nước trong lưu vực sông, bảo vệ cân đối nguồn nước trên quy mô vương quốc và từng vùng nhằm mục đích phân phối nhu yếu nước Giao hàng cho đời sống dân số và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vững chắc .
3. Đầu tư tăng trưởng vững chắc lưu vực sông là góp vốn đầu tư tăng trưởng. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để mọi tổ chức triển khai, cá thể, hội đồng xã hội tham gia góp vốn đầu tư quản trị, bảo vệ, tăng trưởng vững chắc tài nguyên nước trong lưu vực sông và phòng, chống tai hại do nước gây ra .
4. Mở rộng và lôi cuốn những nguồn vốn quốc tế cho công tác làm việc quản trị, bảo vệ thiên nhiên và môi trường tài nguyên nước lưu vực sông .

Ví dụ về lưu vực sông

Nước Ta có mạng lưới hệ thống lưu vực sông lớn, trong đó tiêu biểu vượt trội là :
– Lưu vực Sông Hồng .
– Lưu vực Sông Cửu Long .

Chuyển nước lưu vực sông

1. Việc lập dự án Bất Động Sản chuyển nước phải dựa trên những địa thế căn cứ sau đây :
a ) Chiến lược tài nguyên nước, kế hoạch bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;
b ) Quy hoạch tài nguyên nước những lưu vực sông tương quan ; quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những địa phương và những ngành tương quan đến khai thác, sử dụng nước trên những lưu vực sông ;
c ) Đánh giá năng lực trong thực tiễn của những nguồn nước, nhu yếu sử dụng nước của cả lưu vực chuyển nước và lưu vực nhận nước ;

d) Đánh giá khả năng ảnh hưởng của việc chuyển nước đến việc khai thác, sử dụng nước, duy trì dòng chảy, kiểm soát lũ và tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt trong mùa khô; lợi ích kinh tế của việc chuyển nước;

đ ) Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên so với trường hợp dự án Bất Động Sản chuyển nước có tương quan đến nguồn nước liên vương quốc .
2. Dự án chuyển nước phải có quan điểm đánh giá và thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động góp vốn đầu tư .

Trên đây là nội dung liên quan đến lưu vực sông là gì?, ví dụ về lưu vực sông, trường hợp cần thêm thông tin liên quan, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Rate this post