【Kinh tế lượng là gì】99+ Bài tập kinh tế lượng kèm lời giải miễn phí

Kinh tế lượng là gì? Kinh tế lượng (tiếng anh: Econometrics) hay còn được gọi là khoa kinh trắc – đo lường kinh tế là một chuyên ngành trong kinh tế học tìm cách ước lượng và đo lường mối quan hệ giữa các biến số kinh tế.

Kinh tế lượng là gì

Kinh tế lượng là gì ?

Mục đích chính của kinh tế lượng là kiểm nghiệm kim chỉ nan kinh tế bằng cách thiết kế xây dựng những mô hình kinh tế có năng lực kiểm định được, rồi chạy thử và kiểm tra tính khả thi mô hình kinh tế đó. Từ đó rút ra Kết luận gật đầu hay phủ quyết kim chỉ nan kinh tế .

Kinh tế lượng

Mục đích của kinh tế lượng

Xem thêm: Lớp đối tượng Đảng là gì

Ví dụ về lý thuyết kinh tế lượng

Ví dụ kim chỉ nan kinh tế cho rằng tiêu tốn cho tiêu dùng là một hàm của thu nhập ( C = f ( Y ) ), hoặc nói đơn cử hơn, mức tiêu tốn cho tiêu dùng gắn với thu nhập trải qua phương trình C = C ’ + cY .
Đối với mỗi mức thu nhập, người ta hoàn toàn có thể tính được mức tiêu dùng và xác lập mối liên hệ thống kê giữa hai biến số bằng cách triển khai những ướng lượng bằng số cho tham số C ’ và c trong phương trình. Do tiêu dùng phụ thuộc vào vào thu nhập, nên nó được gọi là biến nhờ vào, còn thu nhập sử dụng được gọi là biến độc lập .
Các mô hình kinh tế lượng hoàn toàn có thể có hàng trăm biến số được link với nhau bằng nhiều phương trình, Kinh tế lượng ứng dụng .

Kinh tế lượng – Nguồn : Bài Học 10 Phút

Tải ứng dụng kinh tế lượng

Tính toán giải các bài toán kinh tế lượng cho mô hình hồi qui đơn biến và đa biến gồm: Tính mô hình hồi qui mẫu, ước lượng và kiểm định các hệ số hồi qui, ước lượng và kiểm định phương sai sai số, kiểm định sự phù hợp mô hình, dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến phụ thuộc, so sánh các hệ số hồi qui.

Link tải Android: Kinh tế lượng ứng dụng.

Bài tập kinh tế lượng

    >

Tóm lại về kinh tế lượng

Kinh tế lượng còn được gọi là khoa kinh trắc – đo lường kinh tế là một chuyên ngành trong kinh tế học tìm cách ước lượng và đo lường mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Mục đích chính của Kinh tế lượng là kiểm nghiệm lý thuyết kinh tế bằng cách xây dựng các mô hình kinh tế, chạy thử từ đó rút ra tính khả thi của lý thuyết.

Rate this post