Giải Bài Tập Công Nghệ 10 – Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến 10 – Bài 4 : Sản xuất giống cây trồng ( tiếp theo ) giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  Câu 1 trang 17 Công nghệ 10: Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì?

  Lời giải:

  Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là :
  – Sản xuất được giống mới có năng lực tiêu biểu vượt trội hơn những giống cũ .
  – Duy trì và củng cố độ thuần chủng, sức sống, tính trạng đặc trưng, nổi bật của giống cây .
  – Tạo ra đủ lượng hạt giống phân phối cho sản xuất đại trà phổ thông .
  – Phổ biến nhanh giống tốt vào sản xuất .

  Câu 2 trang 17 Công nghệ 10: Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm các giai đoạn nào?

  Lời giải:

  Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm 3 tiến trình :
  – Giai đoạn 1 : Sản xuất ra hạt giống siêu nguyên chủng ( hạt có chất lượng và độ thuần khiết rất cao ) nhằm mục đích duy trì, phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng .
  – Giai đoạn 2 : Tử hạt giống siêu nguyên chủng ta sản xuất ra hạt giống nguyên chủng .
  – Giai đoạn 3 : Từ hạt giống nguyên chủng sản xuất hạt giống xác nhận để phân phối cho nông dân sản xuất đại trà phổ thông .

  Câu 3 trang 17 Công nghệ 10: Trình bày quy trình sản xuất hạt giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

  Lời giải:

  Áp dụng với giống cây trồng do tác giả cung ứng giống hay có hạt giống siêu nguyên chủng. Quy trình hạt giống theo sơ đồ duy trì được thực thi trong 4 năm như sau :
  – Năm thứ 1 : Gieo hạt siêu nguyên chủng, chọn những cây xuất sắc ưu tú .
  – Năm thứ 2 : Gieo của những cây được chọn từ năm thứ nhất thành những dòng. Chọn những dòng đúng giống. Ta thu được hạt siêu nguyên chủng .

  – Năm thứ 3: Từ hạt siêu nguyên chủng thu được từ năm thứ 2 ta nhân giống thành hạt nguyên chủng.

  – Năm thứ 4 : Từ hạt nguyên chủng ta sản xuất hạt giống xác nhận để phân phối cho nông dân sản xuất đại trà phổ thông .

  Câu 4 trang 17 Công nghệ 10: Trình bày quy trình sản xuất giống cây trồng ở cây tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng.

  Lời giải:

  Quy trình sản xuất giống cây trồng ở cây tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng được triển khai qua 5 năm như sau :
  – Năm thứ 1 : Chọn cây xuất sắc ưu tú của quy trình gieo hạt của vật tư khởi đầu .
  – Năm thứ 2 : Gieo hạt của cây xuất sắc ưu tú thành dòng .
  – Năm thứ 3 : Lấy hạt của 4 – 5 dòng tốt nhất ở năm hai để nhìn nhận dòng lần 2 ( hạt được chia thành hai để nhân sơ bộ và so sánh giống ). Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã được phục tráng .
  – Năm thứ 4 : Từ hạt siêu nguyên chủng thu được ở năm thứ 3 ta nhân giống hạt giống nguyên chủng .
  – Năm thứ 5 : Sản xuất hạt giống xác nhận từ những hạt giống nguyên chủng .

  Câu 5 trang 17 Công nghệ 10: So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

  Lời giải:

  – Giống nhau: Đều có những giai đoạn sản xuất hạt siêu nguyên chủng, hạt nguyên chủng và hạt xác nhận.

  – Khác nhau:

  Cây tự thụ phấn Cây thụ phấn chéo Cây nhân giống vô tính
  Vật liệu khởi đầu Hạt siêu nguyên chủng (đối với sơ đồ duy trì), hạt cần phục tránh (đối với sơ đồ phục tráng) Hạt siêu nguyên chủng Thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn siêu nguyên chủng
  Cách li Không yêu cầu cách li cao Phải cách li nghiêm ngặt Không cần cách li
  Thời gian 4 hoặc 5 năm tùy theo phương pháp Khoảng 4 vụ

  Câu 6 trang 17 Công nghệ 10: Nêu đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng.

  Lời giải:

  Đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng như sau :

  – Thực hiện khảo nghiệm trên những cây trội rồi chọn lấy những cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng giống cho giống cây rừng.

  – Hạt sử dụng cho sản xuất được lấy trong rừng giống hay vườn giống .
  – Ngoài cách trên còn có những cách khác như : Nhân ra bằng hạt, nuôi cấy mô, giâm hom, …

  Rate this post