Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phong Cách Nêu Gương Là Gì, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phong Cách Nêu Gương

*
Kích cỡ font chữ ***

(ĐCSVN) – Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động;… bằng sự gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

*Quốc tếBạn đọcHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhĐẩy mạnh cải cách tư pháp và hoạt động giải trí tư phápAn toàn giao thôngĐổi mới cơ bản và tổng lực giáo dục, đào tạoTài chính và Chứng khoánKích cỡ font chữHội nghị Trung ương 8 khóa XII khai mạc sáng 2/10 – ( Ảnh : Trí Dũng / TTXVN ) .Bạn đang xem : Nêu gương là gì
Như vậy hoàn toàn có thể nói, sự gương mẫu, nêu gương là một phương pháp chỉ huy của Đảng mang ý nghĩa, giá trị nhân văn thâm thúy .

Nêu gương có vai trò dẫn dắt mọi người làm theo

Nêu gương là giá trị đạo đức nhân văn thâm thúy, văn minh của trái đất, là truyền thống cuội nguồn đạo lý của dân tộc bản địa ; nêu gương chính là hành vi của mình tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội có tính thuyết phục, thuận lòng người. Nêu gương có vai trò dẫn dắt mọi người làm theo. Đảng ta đã dùng sự gương mẫu, nêu gương để chỉ huy cách mạng. Đây là một phương pháp chỉ huy khoa học, trí tuệ đầy giá trị nhân văn .Trước hết, Đảng gánh vác trách nhiệm lịch sử dân tộc là người chỉ huy cách mạng Nước Ta, là người nô lệ trung thành với chủ của nhân dân, do đó thiên chức của Đảng phải là người đi tiên phong, dẫn dắt dân tộc bản địa, nói trước, làm trước, quyết tử trước. Phẩm chất đó một cách tự nhiên, thấm đẫmm khắc sâu trong ý thức, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, trở thành nguồn gốc tạo ra sự bản lĩnh và sức mạnh của Đảng. Điều này được quản trị Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn : “ Đảng ta là đạo đức, là văn minh ”. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra phân phối nguyện vọng bức thiết của lịch sử vẻ vang là đánh đổ đế quốc và phong kiến, triển khai khẩu hiệu “ người cày có ruộng ”. Khẩu hiệu ấy đã tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc bản địa đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, đưa cả nước đi lên CNXH, đem lại ấm no, niềm hạnh phúc cho nhân dân – đó là đạo đức, là văn minh. Hình ảnh nhiều tấm gương chiến sỹ Cộng sản quyết tử gan góc trước mũi tên, làn đạn của quân địch chống lại ách thống trị của thực dân đế quốc, đấu tranh đòi quyền hạn cho dân nghèo – đó là đạo đức, văn minh. quản trị Hồ Chí Minh đã nói : “ Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng chỉ huy. Ngoài quyền lợi của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có quyền lợi nào khác ”. Vì vậy, lý tưởng cách mạng của đảng viên là phải suốt đời quyết tử phấn đấu cho quyền lợi của nhân dân, của Tổ quốc. Người chỉ rõ : Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là : Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức thao tác cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực thi tốt đường lối chủ trương của Đảng. Đặt quyền lợi của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước quyền lợi riêng của cá thể mình. Hết lòng rất là Giao hàng nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc ; đó là đạo đức, văn minh. Cán bộ, đảng viên phải là người liêm chính, không tư lợi, cục bộ địa phương, quyền lợi nhóm … Có như vậy mới làm tròn bổn phận của người cán bộ, đảng viên, mới “ hết lòng, rất là phụng sự Tổ quốc, Giao hàng nhân dân ”. Bác Hồ đã dạy : ” Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “ cộng sản ” mà ta được họ yêu dấu. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước “. Quán triệt quan điểm của quản trị Hồ Chí Minh về phương pháp chỉ huy của Đảng bằng nêu gương, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần đây nhất là Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm ; Quy định số 101 của Ban Bí thư khoá XI về nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp ; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khoá XII về một số ít việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nội dung này cũng đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, thông tư, lao lý khác của Đảng. Thực hiện chủ trương, pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong những năm qua, công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng đã đạt được nhiều tác dụng tích cực. Đánh giá về hiệu quả đã đạt được, phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng minh và khẳng định : “ Nhờ có những chủ trương, lao lý đúng đắn và kịp thời đó, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong thao tác ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Việc thực thi những chủ trương, lao lý của Đảng đã góp thêm phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng ; nâng cao năng lượng chỉ huy và sức chiến đấu của tổ chức triển khai đảng, đảng viên ; góp thêm phần ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng, tham nhũng, xấu đi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự chỉ huy của Đảng ”. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn cho rằng, hiệu quả thu được còn hạn chế, chưa đạt tiềm năng, nhu yếu đề ra. Công tác chỉ huy, chỉ huy, tổ chức triển khai không cho, tiến hành thực thi vẫn còn chưa ổn, hiệu suất cao chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. “ Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp chưa xác lập rõ nghĩa vụ và trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những bộc lộ như nói không song song với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi ; đặc biệt quan trọng có cán bộ chỉ huy cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp lý của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh vấn đề. Chính thế cho nên, để phát huy vai trò nêu gương, yên cầu mỗi tổ chức triển khai cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật khách quan. Tập trung kiểm điểm về chức trách nhiệm được giao ; về phẩm chất cá thể của mình trên toàn bộ những mặt từ nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, đến quan hệ với quần chúng … Thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa thay thế ; đồng thời, coi trọng sự giáo dục, sự trợ giúp chân thành của chiến sỹ, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, không được có tư tưởng dễ dãi, bao che, hoặc tranh công, đổ tội, không hứa “ suông ”. Như thế mới thật sự là nêu gương, là người gương mẫu. Bác Hồ và nhiều chiến sỹ cộng sản tiền bối đã nêu tấm gương sáng tuyệt vời về đạo đức cách mạng, suốt đời tận tụy, quyết tử vì sự nghiệp cách mạng, vì nước vì dân. Do đó, trong tình hình lúc bấy giờ, Đảng ta cần phải tôn vinh vai trò của nêu gương so với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ hạng sang, người đứng đầu, coi đây là một phương pháp chỉ huy văn minh nhất .Xây dựng “ Đảng ta là đạo đức, là văn minh ” là ý chí chính trị của Đảng, là tình cảm và nguyện vọng của nhân dân, là nhu yếu tất yếu của sự nghiệp cách mạng do Đảng chỉ huy.

Vai trò nêu gương đang bị thách thức!

Trong những năm tháng khó khăn vất vả nhất của cách mạng đã Open nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu vượt trội về ý thức yêu nước dám quyết tử thân mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc bản địa. Nhiều cán bộ, đảng viên đã quyết tử tính mạng con người của mình cho quốc gia, giành độc lập dân tộc bản địa thoát khỏi áp bức bóc lột, đói nghèo. Ngày nay, trong điều kiện kèm theo nền kinh tế thị trường, kiến thiết xây dựng CNXH, nhiều đảng viên đi tiên phong trên những nghành nghề dịch vụ, nhất là tăng trưởng kinh tế tài chính trở thành “ đầu tầu ”, làm gương sáng cho quần chúng học tập noi theo. Với niềm tin “ Đảng viên đi trước làng nước theo sau ”, nhân dân tin Đảng nói về Đảng với niềm tin yêu trân trọng và điều đó chính là uy tín của Đảng có sức mạnh to lớn, bền sâu trong nhân dân. Lời thề của mỗi đảng viên khi vào Đảng, trước đảng kỳ xin thề suốt đời quyết tử, phấn đấu cho lý tưởng cộng sản của Đảng … có ý nghĩa thiêng liêng và cao quí khắc sâu trong tâm lý mỗi người, là sức mạnh niềm tin to lớn để vượt qua khó khăn vất vả.

Tuy nhiên, lời thề và đức hy sinh của cán bộ, đảng viên đã và đang bị thách thức mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN,bởi bên cạnh những kết quả đạt được, những tác dụng tích cực, tiến bộ của cơ chế thị trường mang lại thì mặt trái, mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ, hàng ngày hàng giờ đến lợi ích của mỗi người, trong đó trước hết là sự phân hóa giàu nghèo trong Đảng và trong xã hội, sự phân hóa giữa thành thị và nông thôn, nhất là sự tha hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống đối với một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là đáng “báo động”.

Xem thêm : Cảnh Báo Sức Khỏe Qua Màu Lưỡi Có Màu Đen Là Bệnh Gì ? Chứng Lưỡi Lông Đen : Những Điều Cần Biết Một số cán bộ chỉ huy, quản trị, trong đó có cả cán bộ cấp kế hoạch uy tín thấp, năng lượng, phẩm chất chưa ngang tầm trách nhiệm ; thiếu gương mẫu ; tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi, quyền lợi nhóm. Không ít cán bộ quản trị doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí còn tận dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, gia tài nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Biểu hiện của thực trạng suy thoái và khủng hoảng đạo đức và lối sống, suy thoái và khủng hoảng chính trị “ tự diễn biến ” “ tự chuyển hóa ” là chủ nghĩa thực dụng, chạy theo đồng xu tiền, dùng đồng xu tiền để thăng quan tiến chức, thao túng, mua và bán đổi chác. Tình trạng quan liêu thoái hóa biến chất, dùng tiền để chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy tội … Tệ nạn tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, lối sống xa hoa vẫn còn nghiêm trọng. Chạy theo chủ nghĩa thực dụng, sùng bái đồng xu tiền, đã có những đảng viên sa ngã, xa rời lý tưởng cách mạng suy thoái và khủng hoảng về đạo đức lối sống vì tư lợi … làm tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, vai trò chỉ huy của Đảng, làm xấu đi hình ảnh những bộ, đảng viên, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng. Tình trạng suy thoái và khủng hoảng về chính trị, tư tưởng đạo đức và lối sống ấy làm tổn hại đến thực chất của Đảng, làm giảm sút sức chiến đấu, tác động ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong nhân dân, làm cho “ đại chiến ” giữ vững niềm tin với dân gặp nhiều khó khăn vất vả. Để nhấn mạnh vấn đề những yếu kém này tại Hội nghị Trung ương 8 ( khóa XII ), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ : “ Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp chưa xác lập rõ nghĩa vụ và trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu lộ như nói không song song với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi ; đặc biệt quan trọng có cán bộ chỉ huy cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp lý của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ”. Trong 05 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra những cấp đã nhất quyết thi hành kỷ luật Đảng 77.662 đảng viên vi phạm, trong đó hơn 4.300 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 500 tổ chức triển khai đảng và 35 ngàn đảng viên vi phạm, trong đó 1.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái ; nhất là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản trị, trong đó có 11 chiến sỹ là Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, khai trừ Đảng 01 chiến sỹ Ủy Viên Trung ương – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nhiều chiến sỹ là tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Có thể nói, “ chưa khi nào trong thời hạn ngắn, nhiều vấn đề nghiêm trọng, phức tạp, tồn dư lê dài được đưa ra kiểm tra Kết luận, với 56 cán bộ thuộc diện Trung ương quản trị bị kỷ luật ” – chiến sỹ Hà Quốc Trị, Ủy viên UB Kiểm tra Trung ương cho biết. Với ý thức giải quyết và xử lý nghiêm không có “ vùng cấm ”, không có “ ngoại lệ ”, “ bất kể họ là ai ” là bài học kinh nghiệm dăn đe so với những đảng viên cố ý vi phạm. Tuy nhiên từ những số lượng trên, và sau những vấn đề giải quyết và xử lý cán bộ, đảng viên, chỉ huy cấp cấp khiến dư luận đặt ra câu hỏi “ nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã thực ra như lời thề khi trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc ? việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã có tác dụng như Bác Hồ và Đảng ta mong ước ? Băn khoăn với việc nêu gương của người đứng đầu, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Thân Thị Thư bày tỏ “ Ai cũng nói chỉ huy phải nêu gương, nói phải song song với làm. Nhưng việc nêu gương của người đứng đầu, ở nơi này nơi khác vẫn chưa có tác dụng ”. Đồng chí Thân Thị Thư nêu, trong nhiều nguyên do chưa triển khai tốt được chức trách nhiệm vụ được giao có nguyên do của việc nêu gương của người đứng đầu chưa có hiệu quả. Theo niềm tin Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) là “ trong trước ngoài sau, trên trước dưới sau, làm từ trên xuống ”, nhưng nếu ở cấp trên không chỉ ra được thì ở dưới làm thế nào chỉ ra được ?. Để có lòng tin của dân với Đảng, thì cần phải nêu gương. Trên phải làm gương, nói song song với làm, và phải từ trên xuống.

Cũng về vấn đề này đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng – Ban Tổ chức Trung ương tâm tư: “Trước, quần chúng mong vào Đảng, phấn đấu vào Đảng thì bây giờ người ta nhìn vào gương đảng viên có thực sự gương mẫu không?. Có thực sự để cho người ta học tập, noi theo và phấn đấu không?. Chứ bây giờ không ít những đảng viên không hơn gì quần chúng lắm. Vậy thì tấm gương để người ta phấn đấu, học tập noi theo là thế nào?”.

Những cán bộ được sinh ra, trong điều kiện kèm theo chỉ định “ thần tốc ”, “ cả họ làm quan ” … thì lấy gì để nêu gương ? Và cũng thật khó mà mong mỏi họ sẽ trở thành tấm gương sáng, bởi chuỗi năm tháng ngồi trên ghế quyền lực tối cao, họ chỉ chú ý vào việc vơ vét kiếm tiền và chạy chức giữ ghế để leo cao hơn … Những người cán bộ như vậy hoàn toàn có thể gọi là tấm gương không ?. Có người cho rằng, trước đây, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào, vinh dự thiêng liêng của mỗi người cũng như cả mái ấm gia đình, dòng họ. Bây giờ, không ít người lại “ ngại ” vào Đảng. Phải chăng hình ảnh của những đảng viên thiếu gương mẫu, những cán bộ suy thoái và khủng hoảng, biến chất vừa mới qua đã làm cho niềm tin của dân so với Đảng suy giảm. Với những yếu kém trên cho thấy vai trò chỉ huy của Đảng bằng nêu gương lúc bấy giờ đang bị thử thách và nó đã tác động ảnh hưởng, ảnh hưởng tác động rất lớn đến vai trò chỉ huy của Đảng và niềm tin giữa Đảng với dân, dân với Đảng. Thực tế này cho thấy, đã đến lúc phải nhận thức thâm thúy, đúng đắn và tăng cường củng cố phương pháp Đảng chỉ huy bằng sự nêu gương, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là một tất yếu, tự nhiên và là văn hóa truyền thống chỉ huy của Đảng Cộng sản cầm quyền. / .

Rate this post