Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Quan hệ lao động (Mã XT: 7340408)

Quan hệ lao động là ngành học về thương lượng lập thể, thủ tục hợp đồng lao động và các ký kết thỏa thuận giữa tập thể lao động. Hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin về ngành học này trong bài viết sau nhé.

nganh quan he lao dong

Giới thiệu chung về ngành

Quan hệ lao động là gì?

Quan hệ lao động là ngành học về các mối quan hệ lao động trong xã hội, quần chúng và các kỹ năng xử lý những mối quan hệ đó.

Chương trình đào tạo ngành Quan hệ lao động cung cấp cho sinh viên những kiến thức phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan tới ứng xử giữa người lao động và đoàn thể xã hội. Ngoài ra còn xây dựng cho sinh viên các kỹ năng về thương lượng tập thể, kỹ năng ký hợp đồng lao động, thỏa ước trong lao động tập thể, từ đó có thể vận dụng trong việc thương luowngjg tập thể và các ký kết trong lao động, hòa giải, tranh chấp trong lao động…

Các trường đào tạo ngành Quan hệ lao động

Trong mùa tuyển sinh năm 2021, chỉ có duy nhất 2 trường ĐH tuyển sinh và giảng dạy ngành Quan hệ lao động, đó là :

 • Trường Đại học Tôn Đức Thắng (điểm chuẩn ngành QHLD 2021 là )
 • Trường Đại học Công Đoàn (điểm chuẩn ngành QHLD 2021 là 15.1)

Các khối thi ngành Quan hệ lao động

Với 2 trường ĐH trên, những bạn hoàn toàn có thể sử dụng 4 tổng hợp xét tuyển sau để ĐK cho ngành Quan hệ lao động nhé. Các tổng hợp xét tuyển ngành Quan hệ lao động gồm có :

Chương trình đào tạo ngành Quan hệ lao động

Các bạn có vướng mắc rằng trong 4 năm học ĐH ngành Quan hệ lao động mình sẽ phải học những gì chứ ? Tham khảo ngay khung chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Quan hệ lao động của trường Đại học Công Đoàn nhé .

I. KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Học phần bắt buộc:

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (HP1)
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (HP2)
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Anh văn cơ bản I
 • Anh văn cơ bản II
 • Anh văn cơ bản III
 • Toán cao cấp C1
 • Toán cao cấp C2
 • Tin học đại cương
 • Lý thuyết Xác suất và thống kê toán
 • Pháp luật đại cương
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng

Học phần tự chọn:

 • Soạn thảo văn bản 
 • Logic học
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Xã hội học đại cương
 • Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam
 • Tâm lý học đại cương

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành

Kiến thức bắt buộc:

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Marketing căn bản
 • Kinh tế lượng
 • Nguyên lý kế toán
 • Nguyên lý thống kê kinh tế
 • Tài chính – Tiền tệ

Kiến thức tự chọn:

 • Tâm lý học lao động

2. Kiến thức ngành

Bắt buộc:

 • Nguyên lý quan hệ lao động
 • Chiến lược quan hệ lao động
 • Quan hệ đối tác xã hội
 • Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể  và Hợp đồng lao động
 • Giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đình công
 • Quản trị nhân lực 1
 • Đối thoại xã hội

Tự chọn:

 • Quản trị học
 • Kinh tế nguồn nhân lực
 • Tổ chức lao động khoa học và định mức lao động
 • Thống kê lao động
 • Lập và quản lý dự án đầu tư
 • Kinh tế phát triển
 • Quan hệ công chúng
 • Dân số và phát triển
 • Bảo hộ lao động
 • Hành vi tổ chức
 • Kỹ năng áp dụng pháp luật
 • Lịch sử phong trào công nhân, công đoàn thế giới & Việt Nam
 • Luật lao động và Luật Công đoàn
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Khoa học quản lý
 • Thực tập môn học

Kiến thức bổ trợ

 • Tin học ứng dụng
 • Anh văn chuyên ngành

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 • KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

hoặc

 • HỌC VÀ THI MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên ngành Quan hệ lao động tốt nghiệp hoàn toàn có thể tham gia vào quy trình quản trị tại doanh nghiệp ở vị trí quản trị nhân lực, bộ phận nhân sự với những kiến thức và kỹ năng về thương lượng và thuyết phục .
Công việc quản trị lao động được nhiều công ty chia thành phân hệ chính trong bộ phận tuyển dụng nhân sự, một số ít việc làm của bộ phận này gồm có :

 • Xây dựng chính sách, quy trình và các quy định về văn bản nội bộ liên quan tới người lao động
 • Kiểm tra, rà soát các hoạt động trong bộ phận nhân sự và thực hiện quy trình, quy định theo yêu cầu
 • Hỗ trợ xây dựng, phát triển các chương trình, chính sách cho nhân viên thông qua sự đóng góp của từng bộ phận
 • Kiểm soát các kết quả thực hiện quy định ở các bộ phận, phát hiện sai phạm và báo cáo cấp trên để có hình thức xử lý phù hợp
 • Tham qua công tác truyền thông và các hoạt động tổ chức tập thể của công ty
Rate this post