Căn cứ phát sinh và đối tượng của nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ là gì? Căn cứ làm phát sinh và đối tượng của nghĩa vụ được Bộ luật dân sự 2015 quy định như thế nào? LawKey sẽ giải đáp những nội dung này như sau:

1. Nghĩa vụ là gì?

Điều 274 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý về khái niệm nghĩa vụ như sau : Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể ( sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc sách vở có giá, thực thi việc làm hoặc không được thực thi việc làm nhất định vì quyền lợi của một hoặc nhiều chủ thể khác ( sau đây gọi chung là bên có quyền ) .Nghĩa vụ phát sinh từ địa thế căn cứ sau đây :

– Hợp đồng.

– Hành vi pháp lý đơn phương .– Thực hiện việc làm không có chuyển nhượng ủy quyền .– Chiếm hữu, sử dụng gia tài hoặc được lợi về gia tài không có địa thế căn cứ pháp lý .– Gây thiệt hại do hành vi trái pháp lý .– Căn cứ khác do pháp lý lao lý .

2. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ

Điều 275 Bộ luật dân sự năm ngoái, Căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ gồm có :

2.1. Hợp đồng

Hợp đồng theo lao lý của Bộ luật dân sự năm ngoái “ là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về việc xác lập, biến hóa hoặc chấm hết quyền, nghĩa vụ dân sự ”. Đó là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về việc mua và bán, trao đổi, khuyến mãi ngay cho, cho vay, cho thuê, mượn gia tài hoặc về việc triển khai một việc làm, theo đó làm xác lập, đổi khác hoặc chấm hết quyền và nghĩa vụ dân sự giữa những bên trong hợp đồng. Với đặc thù này, khi những bên thỏa thuận hợp tác nhằm mục đích làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quyền và nghĩa vụ của nhau thì đây sẽ là địa thế căn cứ hình thành nghĩa vụ .

2.2. Hành vi pháp lý đơn phương

Hành vi pháp lý đơn phương là hành vi của cá thể bộc lộ ý chí tự do, tự nguyện, tự định đoạt của bản thân nhằm mục đích làm phát sinh, biến hóa hoặc chấm hết quyền và nghĩa vụ dân sự. Khi một người triển khai một hành vi pháp ký đơn phương thì hoàn toàn có thể làm phát sinh nghĩa vụ của người đó với người khác hoặc phát sinh nghĩa vụ của người khác với người thứ ba .

2.3. Thực hiện việc làm không có ủy quyền

Thực hiện việc làm không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực thi việc làm nhưng đã tự nguyện thực thi việc làm đó vì quyền lợi của người có việc làm được thực thi khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối .

2.4. Chiếm hữu, sử dụng gia tài hoặc được lợi về gia tài không có địa thế căn cứ pháp lý

Khi một người được lợi về gia tài không có địa thế căn cứ pháp lý sẽ làm phát sinh nghĩa vụ hoàn trả của người đó kể từ khi người đó có khoản lợi trong tay. Từ thời gian người đó biết hoặc phải biết việc được lợi thì phải hoàn trả khoản lợi mà mình đã thu được .

2.5. Gây thiệt hại do hành vi trái pháp lý

Thực hiện hành vi gây thiệt hại trái pháp luật sẽ phát sinh quan hệ bồi thường thiệt hại. Trong quan hệ này, bên gây thiệt hại phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho bên bị thiệt hại.

2.6. Căn cứ khác do pháp lý pháp luật

Trường hợp này do pháp lý khác pháp luật, để tránh sự bỏ sót phát sinh trong thực tiễn. Đó là những địa thế căn cứ pháp lý do pháp lý pháp luật kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ nghĩa vụ về gia tài giữa những chủ thể trong quan hệ xã hội thuộc nghành nghề dịch vụ dân sự .

3. Đối tượng của nghĩa vụ

Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý đối tượng người tiêu dùng của nghĩa vụ tại Điều 276 gồm có những đối tượng người tiêu dùng như sau :

1. Đối tượng của nghĩa vụ là gia tài, việc làm phải triển khai hoặc không được triển khai

  • Tài sản

Theo pháp luật tại Điều 105 Bộ luật dân sự năm năm ngoái gia tài gồm có :+ Tài sản là vật, tiền, sách vở có giá và quyền gia tài .+ Tài sản gồm có bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản hoàn toàn có thể là gia tài hiện có và gia tài hình thành trong tương lai .Đây là những gì những bên chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ ảnh hưởng tác động tới để qua đó thực thi những quyền, nghĩa vụ của mình .

  • Công việc phải thực hiện

Không có văn bản quy phạm pháp luật lý giải thuật ngữ “ việc làm phải thực thi ” là gì. Tuy nhiên, thuật ngữ “ việc làm ” hoàn toàn có thể hiểu là một dạng hoạt động giải trí đơn cử mà một bên mong ước xác lập quan hệ nghĩa vụ để bên còn lại triển khai hoạt động giải trí này. Hoạt động này hoàn toàn có thể trải qua hoặc không trải qua hành vi đơn cử. Và qua hoạt động giải trí này, bên nhu yếu hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu được những nhu yếu về quyền lợi vật chất hoặc quyền lợi ý thức. Do đó, việc làm phải thực thi được hiểu là những hoạt động giải trí bộc lộ trải qua hành vi đơn cử .

  • Công việc không được thực hiện

Công việc không được thực hiện là những hoạt động không thông qua hành vi – tức là thể hiện dưới dạng không hành động cụ thể. Hoạt động này cũng sẽ là đối tượng của quan hệ nghĩa vụ khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định mà thông qua hoạt động này, một trong các bên có được những quyền và lợi ích của mình. 

2. Đối tượng của nghĩa vụ phải được xác lập

Một trong những nguyên tắc để triển khai được quyền và nghĩa vụ từ sự thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý của những bên, đối tượng người dùng là gia tài, việc làm phải thực thi hoặc không được thực thi cần phải xác lập được một cách rõ ràng. Điều này trọn vẹn là sự tương thích, khi đối tượng người dùng không hề xác lập thì những bên chủ thể không hề tác động ảnh hưởng vào đó để thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu, quyền lợi của mình. Đồng thời, những bên chủ thể càng không hề tạo ra những quyền và nghĩa vụ một cách đơn cử .

Trên đây là nội dung bài viết Căn cứ phát sinh và đối tượng của nghĩa vụ dân sự, Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Xem thêm : Căn cứ chấm hết nghĩa vụ dân sự theo pháp luật của pháp lý lúc bấy giờ

Rate this post