Giám hộ là gì? Thủ tục đăng ký Giám hộ ra sao?

Quý Khách hàng hãy liên hệ với Luật sư chúng tôi để được giải đáp mọi vướng mắc về Pháp luật :

Giám hộ là gì? Thủ tục đăng ký Giám hộ ra sao?

Bộ luật dân sự 2015 quy định về vấn đề Giám hộ:

Điều 46. Giám hộ

1. Giám hộ là việc cá thể, pháp nhân được luật pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được pháp luật tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này ( sau đây gọi chung là người giám hộ ) để thực thi việc chăm nom, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ( sau đây gọi chung là người được giám hộ ) .
2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý chấp thuận của người đó nếu họ có năng lượng biểu lộ ý chí của mình tại thời gian nhu yếu .
3. Việc giám hộ phải được ĐK tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý về hộ tịch .
Người giám hộ đương nhiên mà không ĐK việc giám hộ thì vẫn phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người giám hộ .

Điều 47. Người được giám hộ

1. Người được giám hộ gồm có :
a ) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác lập được cha, mẹ ;
b ) Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lượng hành vi dân sự ; cha, mẹ đều có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ; cha, mẹ đều bị Tòa án công bố hạn chế quyền so với con ; cha, mẹ đều không có điều kiện kèm theo chăm nom, giáo dục con và có nhu yếu người giám hộ ;
c ) Người mất năng lượng hành vi dân sự ;
d ) Người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi .
2. Một người chỉ hoàn toàn có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu .

Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký Giám hộ như sau:

Điều 19. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ĐK giám hộ triển khai ĐK chấm hết giám hộ .

Điều 20. Thủ tục đăng ký giám hộ cử

1. Người nhu yếu ĐK giám hộ nộp tờ khai ĐK giám hộ theo mẫu lao lý và văn bản cử người giám hộ theo lao lý của Bộ luật dân sự cho cơ quan ĐK hộ tịch .
2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ sách vở theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật pháp lý thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi ĐK giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người nhu yếu .

Điều 21. Đăng ký giám hộ đương nhiên

1. Người nhu yếu ĐK giám hộ nộp tờ khai ĐK giám hộ theo mẫu lao lý và sách vở chứng tỏ điều kiện kèm theo giám hộ đương nhiên theo lao lý của Bộ luật dân sự cho cơ quan ĐK hộ tịch. Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện kèm theo làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận hợp tác về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên .
2. Trình tự ĐK giám hộ đương nhiên được thực thi theo lao lý tại khoản 2 Điều 20 của Luật này .

Điều 22. Đăng ký chấm dứt giám hộ

1. Người nhu yếu ĐK chấm hết giám hộ nộp tờ khai ĐK chấm hết giám hộ theo mẫu pháp luật và sách vở làm địa thế căn cứ chấm hết giám hộ theo lao lý của Bộ luật dân sự cho cơ quan ĐK hộ tịch .
2. Trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ sách vở theo lao lý tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc chấm hết giám hộ đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Bộ luật dân sự, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc chấm hết giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi ĐK chấm hết giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người nhu yếu .

Điều 23. Đăng ký thay đổi giám hộ

Trường hợp nhu yếu đổi khác người giám hộ theo pháp luật của Bộ luật dân sự và có người khác đủ điều kiện kèm theo nhận làm giám hộ, thì những bên làm thủ tục ĐK chấm hết giám hộ trước đó và ĐK giám hộ mới theo pháp luật tại Mục này .

Chia sẻ:

Lưu ý: Bài viết nêu trên là ý kiến tư vấn của Luật sư, Luật gia, Chuyên gia pháp lý uy tín, giàu kinh nghiệm thuộc Hãng Luật Lâm Trí Việt. Tuy nhiên, nội dung bài viết chỉ mang tính chất định hướng, tham khảo vì lý do vụ việc cụ thể của mỗi Khách hàng có điểm khác biệt hoặc các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm Khách hàng tham khảo bài viết. Quý Khách hàng không nên tự ý áp dụng văn bản hoặc bài viết khi chưa có ý kiến chính thức của Luật sư. Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Luật sư qua Đường dây nóng Luật sư: 0868 518 136 – 098 445 3801 hoặc Email: [email protected]

Rate this post