ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC LỚP 5

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC LỚP 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.83 KB, 3 trang )

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ÂN ĐỨC, BÌNH ĐỊNH
Họ và tên : …………………………… ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC
Lớp : ………… Lớp 5 – Năm học: 2014 – 2015
Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
*Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1. Sự biến đổi hóa học là gì?
a. Sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.
b. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.
Câu 2. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là ?
a. Củ.
b. Quả
c. Hoa .
Câu 3. Sự thụ phấn là:
a. Hiện tượng đầu nhụy nhận được các hạt phấn của nhị.
b. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn.
c. Hiện tượng hợp tử phát triển thành phôi.
Câu 4. Con vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa ?
a. Voi
b. Chó
c. Lợn
Câu 5. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là:
a. Mặt trời.
b. Mặt trăng
c. Gió
Câu 6. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng
sạch ?
a. Năng lượng mặt trời.
b. Năng lượng nước chảy.
c. Năng lượng từ than đá, xăng dầu …
Câu 7. Hậu quả của việc phá rừng là:

a. Khí hậu bị thay đổi. Đất đai bạc màu.
b. Động, thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tiêu diệt.
c. Cả 2 ý trên
Câu 8. Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
a. Tài nguyên trên Trái đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.
b. Tài nguyên trên Trái đất là có hạn nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.
c. Tài nguyên thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác .
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm) Theo em, môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống con người?

Câu 2 (3 điểm) Nêu các nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá? Em cần làm gì để bảo vệ rừng?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu 1 – ý b

Câu 2 – ý c
Câu 3 – ý a
Câu 4 – ý c
Câu 5 – ý a
Câu 6 – ý c
Câu 7 – ý c
Câu 8 – ý b
II.PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm) Theo em, môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ?
Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người là:
– Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:
+ Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí, …
+ Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.
– Môi trường còn là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và
trong các hoạt động khác của con người .
Câu 2 (3 điểm) Các nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá :
– Có nhiều nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá như : Đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng để lấy
đất làm nhà, lấy gỗ, lấy củi, đốt than
– Em cần tuyên truyền cho mọi người có ý thức bảo vệ rừng. Cần phải lên án mọi hành vi phá
hoại rừng.
a. Khí hậu bị biến hóa. Đất đai bạc mầu. b. Động, thực vật quý và hiếm có rủi ro tiềm ẩn bị hủy hoại. c. Cả 2 ý trênCâu 8. Bạn chấp thuận đồng ý với quan điểm nào dưới đây ? a. Tài nguyên trên Trái đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng tự do. b. Tài nguyên trên Trái đất là có hạn nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm chi phí. c. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác. II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 6 điểm ) Câu 1 ( 3 điểm ) Theo em, thiên nhiên và môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào so với đời sống con người ? Câu 2 ( 3 điểm ) Nêu những nguyên do khiến rừng bị tàn phá ? Em cần làm gì để bảo vệ rừng ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌCI. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Mỗi ý đúng được 0,5 điểmCâu 1 – ý bCâu 2 – ý cCâu 3 – ý aCâu 4 – ý cCâu 5 – ý aCâu 6 – ý cCâu 7 – ý cCâu 8 – ý bII. PHẦN TỰ LUẬN : ( 6 điểm ) Câu 1 ( 3 điểm ) Theo em, môi trường tự nhiên tự nhiên có vai trò như thế nào so với đời sống con người ? Vai trò của thiên nhiên và môi trường tự nhiên so với con người là : – Môi trường tự nhiên cung ứng cho con người : + Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi đi dạo vui chơi, … + Các tài nguyên vạn vật thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống. – Môi trường còn là nơi đảm nhiệm những chất thải trong hoạt động và sinh hoạt, trong quy trình sản xuất vàtrong những hoạt động giải trí khác của con người. Câu 2 ( 3 điểm ) Các nguyên do khiến rừng bị tàn phá : – Có nhiều nguyên do khiến rừng bị tàn phá như : Đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng để lấyđất làm nhà, lấy gỗ, lấy củi, đốt than – Em cần tuyên truyền cho mọi người có ý thức bảo vệ rừng. Cần phải lên án mọi hành vi pháhoại rừng .

Rate this post