Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Năm 1993 – 1994, nhà nước đã xây dựng Quỹ cho vay khuyễn mãi thêm người nghèo trên cơ sở góp vốn từ 3 ngân hàng nhà nước : Ngân hàng Nhà nước Nước Ta 100 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương Nước Ta 200 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Nước Ta 132 tỷ đồng .
Tháng 8 năm 1995 Thủ tướng nhà nước đã ban hành Quyết định số 525 / QĐ-TTg xây dựng Ngân hàng Phục vụ người nghèo. Ngân hàng Phục vụ người nghèo chính thức đi vào hoạt động giải trí từ ngày 01 tháng 01 năm 1996 với số vốn điều lệ khởi đầu là 500 tỷ đồng, cỗ máy quản trị quản lý gọn nhẹ, việc cho vay ủy thác trọn vẹn qua mạng lưới hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Nước Ta. Sau 7 năm hoạt động giải trí 1996 – 2002 tổng nguồn vốn của Ngân hàng Phục vụ người nghèo đã lên tới 7.083 tỷ đồng với hơn 2 triệu hộ nghèo được vay vốn để tăng trưởng sản xuất với tổng dư nợ 7.022 tỷ đồng .

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2001 – 2010 đã nêu rõ “Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Phân biệt chức năng của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Nhà nước, chức năng cho vay của Ngân hàng Chính sách với chức năng kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng Thương mại”. Về mục tiêu xóa đói giảm nghèo, Đảng ta tiếp tục khẳng định trong Nghị quyết IX: “Bằng nguồn lực của Nhà nước và của toàn xã hội, tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cho vay vốn, trợ giúp đào tạo nghề, cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ, giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm đối với những vùng nghèo, xã nghèo và nhóm dân cư nghèo”. Vì vậy, việc thiết lập một loại hình Ngân hàng Chính sách cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo là một tất yếu khách quan cho tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bạn đang đọc: Giới thiệu

Ngân hàng Chính sách xã hội ( NHCSXH ) được xây dựng theo Quyết định số 131 / 2002 / QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng nhà nước nhằm mục đích tách tín dụng thanh toán chủ trương ra khỏi tín dụng thanh toán thương mại trên cơ sở tổ chức triển khai lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo. Đây là sự nỗ lực rất lớn của nhà nước Nước Ta trong việc cơ cấu tổ chức lại mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước nhằm mục đích thực thi chương trình tiềm năng vương quốc và cam kết trước hội đồng quốc tế về xóa đói giảm nghèo .
Hoạt động của NHCSXH là không vì mục tiêu doanh thu. Sự sinh ra của NHCSXH có vai trò rất quan trọng là cầu nối đưa chủ trương tín dụng thanh toán khuyễn mãi thêm của nhà nước đến với hộ nghèo và những đối tượng người tiêu dùng chủ trương khác ; tạo điều kiện kèm theo cho người nghèo tiếp cận được những chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước ; hộ nghèo và những đối tượng người tiêu dùng chủ trương có điều kiện kèm theo thân mật với những cơ quan công quyền ở địa phương, giúp những cơ quan này gần dân và hiểu dân hơn .
Từ khi xây dựng, chỉ có 3 chương trình tín dụng thanh toán, nay đã được nhà nước giao 18 chương trình tín dụng thanh toán trong nước và 1 số ít chương trình nhận ủy thác của quốc tế, mà chương trình nào cũng thiết thực, ý nghĩa. Đây thật sự là niềm vui so với những đối tượng người tiêu dùng chủ trương vì họ liên tục có thời cơ tiếp cận nguồn vốn khuyến mại chính thức của Nhà nước, nhất là dựa trên tiền đề thành công xuất sắc của 7 năm hoạt động giải trí Ngân hàng Phục vụ người nghèo .

Hoạt động của NHCSXH đã và đang được tiếp tục xã hội hóa, ngoài số cán bộ trong biên chế thực hiện nhiệm vụ trong hệ thống NHCSXH từ Trung ương đến tỉnh, huyện còn có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay vốn thông qua trên 203,5 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn tại khắp thôn, bản trong cả nước, với hàng trăm nghìn cán bộ không biên chế đang sát cánh cùng ngân hàng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Chính sách tín dụng thanh toán khuyến mại so với người nghèo và những đối tượng người dùng chủ trương khác đã đến với 100 % số xã trong cả nước ; đã tương hỗ vốn cho trên 13,4 triệu lượt hộ nghèo ; số người mua còn dư nợ là gần 8,4 triệu người mua, tăng hơn 6,4 triệu người mua so với 7 năm hoạt động giải trí của Ngân hàng Phục vụ người nghèo ; dư nợ trung bình cho vay hộ nghèo tăng từ 2,5 triệu đồng / hộ năm 2002 lên 13,00 triệu đồng / hộ vào tháng 10 năm 2012 .
Vốn tín dụng thanh toán khuyến mại đã góp thêm phần giúp 2,8 triệu hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo ; lôi cuốn được 3,0 triệu lao động có việc làm mới ; kiến thiết xây dựng được gần 4,5 triệu khu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tự nhiên nông thôn ; 3,0 lượt triệu học viên, sinh viên ; 100 nghìn căn nhà cho hộ mái ấm gia đình vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long ; hơn 500 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và những hộ chủ trương chưa có nhà ở ; gần 100 nghìn lao động thuộc mái ấm gia đình chủ trương được vay vốn đi xuất khẩu lao động ; nợ xấu giảm dần từ 13,75 % khi nhận chuyển giao ( theo hiệu quả kiểm kê nợ ) xuống còn 1,31 % vào tháng 10 năm 2012 .

NHCSXH còn là thành viên chính thức của các tổ chức quốc tế: Hiệp hội tín dụng nông nghiệp nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA) từ năm 2006; Hiệp hội Ngân hàng Phục vụ người nghèo (BWTP) từ năm 2007; Phong trào tín dụng vi mô toàn cầu (MCS) từ năm 1997. Ngoài ra, NHCSXH còn hợp tác với các tổ chức tài chính và phát triển quốc tế (Chính phủ, phi Chính phủ) như: WB, ADB, AFD, JBIC, KFW, USAID, DFID, AusAID, DANIDA,… thu hút vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Hiện nay, NHCSXH đang hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng Chính sách Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (NAYOBY).

Kết quả về xóa đói giảm nghèo của Nước Ta đã được hội đồng quốc tế nhìn nhận cao. Với tiềm năng phấn đấu giảm tỷ suất đói nghèo mỗi năm là 2 %, đến cuối năm năm ngoái tỷ suất hộ nghèo ở mức 5,25 %, NHCSXH sẽ liên tục phối hợp với những cấp, những ngành, những tổ chức triển khai hội, đoàn thể xã hội hóa hoạt động giải trí ; góp thêm phần triển khai thành công xuất sắc chương trình tiềm năng vương quốc về xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm tiến trình 2011 – năm ngoái ; quyết tâm triển khai xong tốt trách nhiệm được giao, thực sự trở thành lực lượng kinh tế tài chính hữu hiệu nhằm mục đích không thay đổi chính trị – xã hội của quốc gia .

  • Sơ đồ tổ chức hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội:

  • Sơ đồ hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội:

Rate this post