Passion là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Danh từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Tham khảo 2 Tiếng Pháp 2.1 Cách phát âm 2.2 Danh từ 2.2.1 Trái nghĩa 2.3 Tham khảo

Danh từ < sửa>

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Danh từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Tham khảo 2 Tiếng Pháp 2.1 Cách phát âm 2.2 Danh từ 2.2.1 Trái nghĩa 2.3 Tham khảo

passion /ˈpæ.ʃən/

Cảm xúc mạnh mẽ, tình cảm nồng nàn. Sự giận dữ. to fly (fall, get) into a passion — nổi giận, nổi tam bành Tình dục, tình yêu. sexual passion — tình dục tender passion — tình yêu Sự say mê. to have a passion for something — say mê cái gì (Tôn giáo) (the passion) những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu bài ca thuật lại những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu.

Nội động từ < sửa>

Cảm xúc can đảm và mạnh mẽ, tình cảm nồng nàn. Sự tức giận. to fly ( fall, get ) into a — nổi giận, nổi tam bành Tình dục, tình yêu. sexual — tình dục tender — tình yêu Sự mê hồn. to have afor something — mê hồn cái gì ( Tôn giáo ) ( the passion ) những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu bài ca thuật lại những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu .

passion nội động từ /ˈpæ.ʃən/

Bạn đang đọc: Passion là gì

(Thơ ca) Say mê, yêu tha thiết, yêu nồng nàn. Chia động từ < sửa>

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to passion Phân từ hiện tại passioning Phân từ quá khứ passioned Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại passion passion hoặc passionest¹ passions hoặc passioneth¹ passion passion passion Quá khứ passioned passioned hoặc passionedst¹ passioned passioned passioned passioned Tương lai will/shall² passion will/shall passion hoặc wilt/shalt¹ passion will/shall passion will/shall passion will/shall passion will/shall passion Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại passion passion hoặc passionest¹ passion passion passion passion Quá khứ passioned passioned passioned passioned passioned passioned Tương lai were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — passion — let’s passion passion —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh.

Bạn đang xem:

Xem thêm:

Xem thêm:

Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

Tiếng Pháp < sửa>

Cách phát âm < sửa>

IPA: /pa.sjɔ̃/

Danh từ < sửa>

Số ít Số nhiều passion
/pa.sjɔ̃/ passions
/pa.sjɔ̃/ ( Thơ ca ) Say mê, yêu tha thiết, yêu nồng nàn. Chia động từ < sửa > Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to passion Phân từ hiện tại passioning Phân từ quá khứ passioned Dạng chỉ ngôi số không ít ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình diễn I you / thou¹ he / she / it / one we you / ye¹ they Hiện tại passion passion hoặc passionest¹ passions hoặc passioneth¹ passion passion passion Quá khứ passioned passioned hoặc passionedst¹ passioned passioned passioned passioned Tương lai will / shall² passion will / shall passion hoặc wilt / shalt¹ passion will / shall passion will / shall passion will / shall passion will / shall passion Lối cầu khẩn I you / thou¹ he / she / it / one we you / ye¹ they Hiện tại passion passion hoặc passionest¹ passion passion passion passion Quá khứ passioned passioned passioned passioned passioned passioned Tương lai were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion were to passion hoặc should passion Lối mệnh lệnh — you / thou¹ — we you / ye¹ — Hiện tại — passion — let’s passion passion — Cách chia động từ cổ. Thường nói will ; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề. Bạn đang xem : Passion là gì Xem thêm : Ntuser. Dat Là Gì – What Is An Ntuser Dat File Xem thêm : Cơ Quan Có Thẩm Quyền Tiếng Anh Là Gì, Có Thẩm Quyền Trong Tiếng Tiếng Anh Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề. Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt không tính tiền ( chi tiết cụ thể ) IPA : / pa. sjɔ ̃ / / pa. sjɔ ̃ / / pa. sjɔ ̃ /

passion gc /pa.sjɔ̃/

Dục vọng. Passion aveugle — dục vọng mù quáng Tình yêu tha thiết. Déclarer sa passion — tỏ tình yêu tha thiết Sự ham mê, sự say đắm, điều ham mê. Passion de l’étude — sự ham mê học tập Sự nóng nảy. Agir dans la passion — hành động trong khi nóng nảy Nhiệt huyết. Œuvre pleine de passion — tác phẩm đầy nhiệt huyết Thiên kiến. Juger sans passion — xét đoán không thiên kiến (Tôn giáo) Nỗi khổ hình của chúa Giê-xu. Trái nghĩa < sửa> Calme, détachement lucidité Raison

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=passion&oldid=1888999”
Thể loại: Mục từ tiếng AnhDanh từNội động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhMục từ tiếng PhápDanh từ tiếng PhápDanh từ tiếng Anh

Chuyên mục: Dục vọng. aveugle — dục vọng mù quáng Tình yêu tha thiết. Déclarer sa — tỏ tình yêu tha thiết Sự ham mê, sự say đắm, điều ham mê. de l’étude — sự ham mê học tập Sự nóng nảy. Agir dans la — hành vi trong khi nóng nảy Nhiệt huyết. Œuvre pleine de — tác phẩm đầy nhiệt huyết Thiên kiến. Juger sans — xét đoán không thiên kiến ( Tôn giáo ) Nỗi khổ hình của chúa Giê-xu. Trái nghĩa < sửa > Calme, détachement lucidité RaisonHồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt không lấy phí ( chi tiết cụ thể ) Lấy từ “ https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=passion&oldid=1888999”Thể loại : Mục từ tiếng AnhDanh từNội động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhMục từ tiếng PhápDanh từ tiếng PhápDanh từ tiếng AnhChuyên mục : Hỏi Đáp

Rate this post