Biện chứng là gì?

Biện chứng ( “ dialectic ” ) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ và trở nên phổ cập qua những cuộc đối thoại kiểu Socrates của Plato .

Biện chứng là gì?

Biện chứng ( hay chiêu thức biện chứng, phép biện chứng ) là một phương pháp luận, đây là chiêu thức sống sót ở cả nền triết học phương Đông và phương Tây trong thời cổ đại .

Theo nghiên cứu của chúng tôi biện chứng là gì được hiểu như sau: Biện chứng là một phạm trù dùng để chỉ mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động phát triển theo quy luật của các sự vật hiện tượng quá trình trong tự nhiên xã hội và tư duy.

Hai loại hình biện chứng gồm biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan. Trong đó:

Bạn đang đọc: Biện chứng là gì?

+ Biện chứng khách quan : Biện chứng của bản thân quốc tế vật chất, sống sót khách quan độc lập với ý thức của con người .
+ Biện chứng chủ quan : Biện chứng của sự thống nhất giữa logic biện chứng, phép biện chứng và lý luận nhận thức, là tư duy biện chứng. Biện chứng của quy trình phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc của con người .

Khái niệm phép biện chứng

Phép biện chứng là học thuyết lý luận nghiên cứu khái quát biện chứng của thế giới thành các nguyên lý quy luật khoa học nhằm xây dựng các phương pháp luận khoa học. Phép biện chứng thuộc về biện chứng chủ quan.

Phép biện chứng đã có lịch sử dân tộc tăng trưởng trên 2 nghìn năm từ thời cổ đại phương Đông và phương Tây. Các hình thức lịch sử vẻ vang của phép biện chứng gồm ba hình thức cơ bản ( cũng là biểu lộ ba trình độ tăng trưởng của phép biện chứng trong lịch sử dân tộc triết học ) :
+ Phép biện chứng chất phác thời cổ đại là hình thức tiên phong của phép biện chứng trong lịch sử vẻ vang triết học, có cả ở phương Đông và Phương Tây. Nó là một nội dung cơ bản trong nhiều mạng lưới hệ thống triết học của Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp cổ đại. Tiêu biểu cho những tư tưởng biện chứng của triết học Trung Quốc là “ biến dịch luận ” ( học thuyết về những nguyên tắc, quy luật biến hóa phổ cập trong ngoài hành tinh ) và “ ngũ hành luận ” ( học thuyết về những nguyên tắc tương tác, biến hóa của những năng lực bản thể trong ngoài hành tinh ) của Âm dương gia .
Trong triết học Ân Độ, bộc lộ rõ nét nhất của tư tưởng biện chứng là triết học của đạo Phật, với những phạm trù “ vô ngã ”, “ vô thường ”, “ nhân duyên ” … Tiêu biểu cho phép biện chứng của triết học Hy Lạp cổ đại là những quan điểm biện chứng của Heraclit .

+ Phép biện chứng duy tâm cổ điển Đức được khởi đầu từ những quan điểm biện chứng trong triết học của I. Kantơ và đạt tới đỉnh cao trong triết học của Ph. Hêghen. Ph. Hêghen đã nghiên cứu và phát triển các tư tưởng biện chứng thời cổ đại lên một trình độ mới – trình độ lý luận sâu sắc và có tính hệ thông chặt chẽ, trong đó trung tâm là học thuyết về sự phát triển.

Tuy nhiên, phép biện chứng trong triết học của Ph. Hêghen là phép biện chứng được thiết kế xây dựng trên lập trường duy tâm ( duy tâm khách quan ) nên mạng lưới hệ thống lý luận này chưa phản ánh đúng đắn bức tranh hiện thực của những mốì liên hệ thông dụng và sự tăng trưởng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Theo lý luận này, bản thân biện chứng của những quy trình trong giới tự nhiên và xã hội chỉ là sự tha hoá của thực chất biện chứng của “ ý niệm tuyệt đối ” .
+ Phép biện chứng duy vật do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập là hình thức tăng trưởng cao nhất của phép biện chứng. Nó được thiết kế xây dựng trên cơ sở thừa kế những giá trị hài hòa và hợp lý trong lịch sử vẻ vang phép biện chứng, đặc biệt quan trọng là thừa kế những giá trị hài hòa và hợp lý và khắc phục những hạn chế trong phép biện chứng của Ph. Hêghen ; đồng thời tăng trưởng phép biện chứng trên cơ sở thực tiễn mới, nhờ đó làm cho phép biện chứng đạt đến trình độ hoàn bị trên lập trường duy vật mới .

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Biện chứng là gì. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

Rate this post