Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì?

Ở Việt Nam, nguyên tắc phổ thông đầu phiếu là một nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử, đảm bảo mọi công dân đều được bầu cử và giá trị phiếu bầu là như nhau. Khác với Việt Nam, Hoa Kỳ lại lựa chọn bầu cử theo hệ thống Đại cử tri. Vậy chế độ bầu cử đó có sự khác biệt như thế nào so với chế độ bầu cử của Việt Nam, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì? Phân biệt phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri?

Nguồn gốc của chế độ bầu cử theo hệ thống Đại cử tri

Chế độ bầu cử theo mạng lưới hệ thống đại cử tri được ghi nhận trong Hiến pháp Hoa Kỳ, việc lựa chọn chính sách bầu cử này được James Madison ( Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ ) lý giải gồm có hai nguyên do :
– Bầu cử cần dựa vào những cử tri có năng lượng nghiên cứu và phân tích phán đoán ở khâu ở đầu cuối là trực tiếp bầu Tổng thống. Theo ông, số đông không phải khi nào cũng đúng. Quả thực, dựa trên năng lượng nghiên cứu và phân tích, phán đoán của những đại cử tri sẽ góp thêm phần bầu cử ra người có năng lực gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm .

– Nhằm mục đích bảo vệ những tiểu bang nhỏ và khu vực nông thôn. Nếu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, các ứng viên sẽ hướng sự quan tâm và lời hứa tranh cử tới các tiểu bang lớn có mật độ dân cư cao, khiến những tiểu bang nhỏ và vùng nông thôn sẽ ít được chú ý. Chế độ bầu cử theo hệ thống đại cử tri đòi hỏi các ứng cử viên tổng thống phải quan tâm và có cam kết đối với các tiểu bang này khi tranh cử.

Đại cử tri là gì?

Tương tự như pháp lý Nước Ta, cử tri theo pháp lý Hoa Kỳ là người có quyền bỏ phiếu trong ngày bầu cử, bầu ra những đại cử tri thay mặt đại diện mình bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống .
Còn Đại cử tri là những vừa đại diện thay mặt cho cử tri, sẽ bỏ phiếu cho ứng viên mà cử tri đã lựa chọn và cũng là người đại diện thay mặt của ứng viên tổng thống. Một khi cử tri phổ thông quyết định hành động bỏ phiếu cho đại cử tri nào đồng nghĩa tương quan với việc họ đã bầu cho ứng viên tổng thống mà vị “ đại cử tri ” đó cam kết đại diện thay mặt họ bỏ phiếu bầu .

Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì?

Phiếu phổ thông là phiếu bầu của mọi người dân, có giá trị ngang nhau không phân biệt chủng tộc, giới tính hay vị thế xã hội thực thi bầu cử vào ngày bầu cử .
Phiếu đại cử tri là phiếu bầu của những người được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào ngày bầu cử. Thực tế, những người chiếm hữu phiếu đại cử tri là những người có năng lực nghiên cứu và phân tích, phán đoán và là người bầu trực tiếp ra Tổng thống và Phó tổng thống. Mỗi bang sẽ có số phiếu đại cử tri khác nhau, dựa vào 1 số ít yếu tố nhất định .
Cả nước mỹ có 538 phiếu đại cử tri, bằng số ghế trong Quốc hội Mỹ là 535 và 3 đại cử tri của đặc khu Columbia. Lá phiếu tiên phong của những đại cử tri là để bầu ra Tổng thống và tiếp đến là Phó tổng thống .
Ứng cử viên tổng thống nào giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, tức là trên 50 % trong số 538 phiếu đại cử tri, sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nếu không có ứng viên tổng thống nào được quá bán thì 2 người có số phiếu cao nhất sẽ được gửi lên Hạ viện. Tại đây, tổng thống được bầu theo hầu hết dựa trên cơ sở mỗi bang một phiếu và ứng viên nào được 26 phiếu sẽ đắc cử. Với vị trí Phó Tổng thống, nếu không có ứng viên nào được quá bán, Thượng viện sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bầu lại .

Để hiểu rõ hơn phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp của bài viết.

Phân biệt phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri

Sự khác nhau giữa phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri được biểu lộ qua những tiêu chuẩn dưới đây :

Tiêu chí

Phiếu phổ thông

Phiếu đại cử tri

Định nghĩa

Phiếu phổ thông là lá phiếu có giá trị ngang nhau, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, vị thế xã hội. Mỗi người dân trong nước chiếm hữu một lá phiếu, thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trong ngày bầu cử
Phiếu đại cử tri là phiếu có tính đại diện thay mặt được do cử tri bầu ra theo hình thức phổ thông bầu phiếu, thay mặt đại diện cử tri trực tiếp quyết định hành động bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống

Đặc điểm

– Mỗi cử tri được trao một phiếu bầu có giá trị như nhau, cử tri phải tự mình bầu cử ra Đại cử tri .
– Cử tri không trực tiếp bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống
Đại cử tri trực tiếp bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống

Quy trình bầu cử

Mỗi cử tri được phát một là phiếu bầu. Cử tri sẽ là người bầu ra người được cho là xứng đáng. Hết thời hạn bầu cử, cá nhân và tổ chức có thẩm quyền theo quy định tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả người trúng cử.

Vòng 1 : Các đảng ở mỗi bang sẽ chọn một loạt ứng viên đại cử tri tiềm năng trước ngày bầu cử. Tiếp đó, vào ngày bầu cử, cử tri phổ thông tại mỗi bang sẽ chọn ra đại cử tri ở bang đó bằng cách bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống. Kết quả ở đầu cuối là mỗi ứng viên tổng thống sẽ có một list những đại cử tri tiềm năng ủng hộ mình .
Vòng 2 : Diễn ra trong ngày bầu cử. Khi mỗi cử tri ở từng bang đi bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống mà họ ủng hộ, họ đồng thời cũng chọn ra những đại cử tri cho bang mình .

 Qua bài viết Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì? Phân biệt phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri, ta có được những hiểu biết cơ bản về chế độ bầu cử tại Hoa Kỳ.

Rate this post