Phụ lục hợp đồng theo quy định pháp luật hiện hành

Phụ lục hợp đồng theo quy định pháp luật là gì? Bài viết dưới đây LawKey cung cấp tới bạn đọc những điều cần biết về phụ lục hợp đồng như sau:

1. Phụ lục hợp đồng là gì ?

Bộ luật dân sự năm ngoái không nêu rõ khái niệm phụ lục hợp đồng là gì. Tuy nhiên tại Điều 24 Bộ luật lao động 2012 có lao lý : “ Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực hiện hành như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động pháp luật cụ thể một số ít pháp luật hoặc để sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động. ”Từ định nghĩa phụ lục hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu : Phụ lục hợp đồng là văn bản pháp luật chi tiết cụ thể một số ít lao lý hoặc sửa đổi, bổ trợ hợp đồng .

2. Hiệu lực của phụ lục hợp đồng

Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Bởi vì phụ lục hợp đồng được lập kèm theo hợp đồng. Đồng thời, nội dung của phụ lục hợp đồng cũng không được trái với nội dung hợp đồng cho nên hiệu lực hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng. 

3. Nội dung của phụ lục hợp đồng

Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng .Trường hợp phụ lục hợp đồng có lao lý trái với nội dung của lao lý trong hợp đồng thì lao lý này không có hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. Trường hợp những bên gật đầu phụ lục hợp đồng có lao lý trái với pháp luật trong hợp đồng thì coi như pháp luật đó trong hợp đồng đã được sửa đổi .Trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực hiện hành, tuy nhiên nếu hợp đồng vô hiệu một phần hoặc hàng loạt sẽ dẫn đến phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với pháp luật bị vô hiệu ở hợp đồng .Xem thêm : Các trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu theo Bộ luật dân sự năm ngoái

4. Số lần tối đa được ký phụ lục hợp đồng

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định về số phụ lục hợp đồng tối đa có thể ký kết, vì thế số lượng sẽ tùy thuộc vào mức độ cụ thể của hợp đồng và tuỳ thuộc vào ý chí của các bên tham gia giao kết.

Tuy nhiên, theo lao lý tại Điều 5 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP thì riêng so với hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng, đơn cử :“ Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm đổi khác loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp lê dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách pháp luật tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động ” .Như vậy, những bên chỉ được ký kết phụ lục để sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động tối đa một lần và bảo vệ không làm biến hóa loại hợp đồng lao động đã giao kết .

5. Các loại phụ lục hợp đồng

Từ khái niệm phụ lục hợp đồng nêu trên thì phụ lục hợp đồng có thể chia làm hai loại:

– Phụ lục hợp đồng như một phần bổ trợ cho hợp đồng chính, pháp luật cụ thể 1 số ít lao lý và được lập đồng thời với hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường lao lý đơn cử về việc làm thực thi, tiêu chuẩn, số liệu, quy trình tiến độ, ngày tháng, … theo như hợp đồng chính nhưng cụ thể và đơn cử hơn .– Phụ lục hợp đồng để bổ trợ hoặc sửa đổi một số ít lao lý của hợp đồng đã được lập trước đó. Phụ lục loại này thường là đổi khác những nội dung của hợp đồng đã lập như : gia hạn, rút ngắn thời hạn hợp đồng, kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ trợ một số ít hạng mục việc làm triển khai, …

Trên đây là nội dung bài viết Phụ lục hợp đồng theo quy định pháp luật hiện hành, LawKey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc liên hệ Lawkey để được giải đáp.

Rate this post