Phương pháp FIFO trong kế toán là gì? – Học kế toán thực hành

Phương pháp FIFO trong kế toán là gì? – FIFO rất nổi tiếng khi nói đến kế toán, phương pháp này cũng có thể được sử dụng để quản lý hàng tồn kho. FIFO là phương pháp khá đơn giản như tên gọi của nó. Theo đó các lô hàng đầu tiên của hàng hoá nhập vào nhà kho sẽ là hàng hoá đầu tiên được xuất ra khỏi kho.

1. Nội dung của phương pháp FIFO ( First in first out: Nhập trước xuất trước)

Phương pháp nhập trước, xuất trước vận dụng tuân thủ theo nguyên tắc là hàng tồn dư được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn dư còn lại cuối kỳ là hàng tồn dư được mua hoặc sản xuất gần thời gian cuối kỳ .

Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

Ví dụ : Tình hình nguyên vật liệu của 1 Doanh Nghiệp trong tháng 8 năm 2018 như sau :– Nguyên vật liệu chính ( A ) có số dư đầu kỳ 1.000 kg, đơn giá 10.000 đ / kg .– Trong kỳ phát sịnh những nhiệm vụ sau :+ Ngày 01/08 mua 4.000 kg NVL A, đơn giá 10.500 đ / kg+ Ngày 15/08 mua 1.000 kg NVL A, đơn giá 11 Nghìn đ / kg+ Ngày 20/08 xuất cho sản xuất trực tiếp loại sản phẩm 5.500 kg NVL A+ Ngày 25/08 xuất bán 100 kg NVL A⇒ Giá trong thực tiễn NVL A xuất trong kỳ được tính như sau :

  • Ngày 20/08 : xuất cho sản xuất trực tiếp loại sản phẩm 5.500 kg NVL A

Giá trị xuất :1.000 kg x 10.000 đ = 10.000.000 đ4.000 kg x 10.500 đ = 42.000.000 đ500 kg x 11 Nghìn đ = 5.500.000 đTổng cộng : 57.500.000 đ

  • Ngày 25/08 : xuất bán 100 kg NVL A

Giá trị xuất: 

100 kg x 11 Nghìn đ = 1.100.000 đ

  • Cuối kỳ tồn dư 400 kg NVL A, đơn giá 11 Nghìn đ / kg

Bạn đang xem : Phương pháp FIFO trong kế toán là gì ?

2. Ưu, nhược điểm của phương pháp FIFO

  • Ưu điểm :

– Doanh nghiệp ước tính được ngay trị giá vốn sản phẩm & hàng hóa xuất kho trong từng lần– Đảm bảo kịp thời phân phối số liệu cho kế toán chuyển số liệu thực tiễn cho những khâu tiếp theo cũng như cho quản trị– Giá trị hàng tồn dư tương đối sát với giá thị trường khi giá thành sản phẩm & hàng hóa không đổi hoặc có khuynh hướng giảm dần giúp cho chỉ tiêu hàng tồn dư trên những báo cáo giải trình kinh tế tài chính mang ý nghĩa thực tiễn hơn .

  • Nhược điểm :

– Doanh thu hiện tại không tương thích với những khoản ngân sách hiện tại ( do lệch giá có được của doanh nghiệp tạo ra bởi những giá trị đã có được từ cách đó rất lâu ) .– Với những doanh nghiệp lớn với số lượng, chủng loại mẫu sản phẩm nhiều, nhập xuất phát sinh liên tục dẫn đến những ngân sách cho việc hạch toán cao cũng như khối lượng hạch toán, ghi chép sẽ tăng lên rất nhiều .

3. Đối tượng áp dụng

– Áp dụng trong trường hợp giá thành sản phẩm & hàng hóa có tính không thay đổi hoặc Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa đang trong thời kỳ có khuynh hướng giảm .– Thích hợp với những doanh nghiệp kinh doanh thương mại những loại sản phẩm hạn chế sử dụng nhỏ mà thiết yếu như : thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, …

học-kế-toán-thực-hành

Bài viết: Phương pháp FIFO trong kế toán là gì?

Có thể bạn chăm sóc :Phương pháp LIFO ( Last in first out : Nhập sau xuất trước ) vận dụng tuân thủ theo nguyên tắc là hàng tồn dư được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn dư còn lại cuối kỳ là hàng tồn dư được mua hoặc sản xuất trước đó .Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cuối, giá trị của hàng tồn dư được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn dư .

Rate this post